(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.
Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) bảw kảw ti̒nh hi̒nh chién khai biḙ̂n fáp dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ zái kwiết ti̒nh hi̒nh fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ngă̒i 25/8/2018, Kôông an tính tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Kể hwa̭ch xổ 117 zo Zảm dôốc Kôông an tính la̒ tlướng ban, kác Fỏ Zảm dốc la̒ Fỏ ban, tlướng kác dơn vi̭ liên kwan la̒ wí viên. Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p 3 tố kôông ác tlư̭c tiếp doỏng chốt ta̭i kác xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ va̒ Kun Few (Mai Châw) vởi tôống kwân xổ 65 kản bô̭, chiển xi̭.

Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 ta̭i xa̭ Hang Kiê cho mắt: Tố da̒ tlư̭c tiếp nẳm diḙ̂ ba̒n ta̭i 5 xỏm kuố xa̭ Hang Kiê la̒: Hang kiên, Pa̒ Khôm, Thung Ma̒i, Thung Mă̭n, Thung Ắng. Tố da̒ tiên chiê̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, zwi chi̒ va̒ dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc; tố chcs ha̒ng tlăm buối kă̭p kác za̒ la̒ng, tlướng bán tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân chăng tham za muô baảnh, vâ̭nc hiến tlải fép chất ma twỉ. Tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ kác dổi tươ̭ng kỏ ha̒nh vi muô baảnh, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ... Bước dâ̒w dám báw ANCT, ta̭w niê̒m tin, xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt thêm: Khâw 1 năm thư̭c hiḙ̂n Fương ản xổ 1078 kuố Bô̭ Kôông an va̒ Kể hwa̭ch xổ 117 kuố Kôông an tính, kác tố kôông tác dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw va̒ tlêênh tiển kwuốc lô̭ 6A da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭  47 vṷ, 55 dổi tươ̭ng, thu zư̭ 8,5kg heroin, 19.106 + 3.320 ga, ma twỉ tôống hơ̭p, 14 ô tô, 12 xe mẳi, 30 diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, 195 tliḙ̂w dôông ku̒ng nhê̒w vâ̭t chửng kỏ liên kwan. Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Kṷc C04- Bô̭ Kôông an va̒ kác diḙ̂ fươg khác  chiḙ̂t fả 2 dươ̒ng râi, 7 dổi tươ̭ng muô baảnh, vâ̭n chiến tlải fép chất ma twỉ, thu zơ̭ 50 beẻnh heroin, 33 kg ma twỉ dả... Kôông an tính da̒ vâ̭n dôô̭ng kác zwanh ngiḙ̂p hơn 300 tliḙ̂w dôô̒ng khwan 2 vỏ dác ta̭i xỏm Thugn Ắng va̒ Thung Mă̭n, kái thiḙ̂n ti̒nh hi̒nh tiểw dác xinh hwa̭t, fṷc vṷ ngươ̒i zân. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng thăn hói, tă̭ng kwa̒ kác za̒ la̒ng, tlướng bán, za di̒nh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn... Ta̭w xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Nhă̒m tiếp tṷc chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwa̭ch wê̒l chiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒, thơ̒i zan dêểnh, Kôông an tính chí da̭w kác tố kôông tác, lư̭c lươ̭ng liên kwan tham mưw, kúng kổ xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tăng kươ̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an chỉnh kwi lưc Kôông an xa̭. Dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh tố kwuốc, foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m, foo̒ng chôổng ma twỉ.. Chiến khai hiḙ̂w kwá kôông átc ngiḙ̂p vṷ, chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, dẩw chanh chiḙ̂t fả kác tṷ diếm, dươ̒ng râi muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ.


Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.

Foo̒ng ngươ̒, xứ lỉ chẳl rố bớ kơ xớ

HBDT) – Khâw dơ̭t tâ̭p hwẩn kiển thức fáp lwâ̭t wê̒l foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC) ku̒ng vởi hơn 300 hô̭ kinh zwanh kơ xớ lưw chủ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw zo Foo̒ng Kắnh xát FCCC va̒ Kửw hô̭ kửw na̭n (KHKN) – Kôông an tính tố chức tlung twâ̒n khảng 9 vươ̒ kwa. Ó chí kỏ ôông Ha̒ Kôông Tui ma̒ hâ̒w hết kác kơ xớ kinh zwanh lưw chủ ớ bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw da̒ tâ̭p chung ra̒ xwát, xứ lỉ tlang thiết bi̭ FCCC kṷ, hoóng, nơơng kấp kác thiết bi̭ diḙ̂n ta̭i kơ xớ zi̭hc vṷ lưw chủ.

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.