(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.
Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) bảw kảw ti̒nh hi̒nh chién khai biḙ̂n fáp dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ zái kwiết ti̒nh hi̒nh fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ngă̒i 25/8/2018, Kôông an tính tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Kể hwa̭ch xổ 117 zo Zảm dôốc Kôông an tính la̒ tlướng ban, kác Fỏ Zảm dốc la̒ Fỏ ban, tlướng kác dơn vi̭ liên kwan la̒ wí viên. Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p 3 tố kôông ác tlư̭c tiếp doỏng chốt ta̭i kác xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ va̒ Kun Few (Mai Châw) vởi tôống kwân xổ 65 kản bô̭, chiển xi̭.

Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 ta̭i xa̭ Hang Kiê cho mắt: Tố da̒ tlư̭c tiếp nẳm diḙ̂ ba̒n ta̭i 5 xỏm kuố xa̭ Hang Kiê la̒: Hang kiên, Pa̒ Khôm, Thung Ma̒i, Thung Mă̭n, Thung Ắng. Tố da̒ tiên chiê̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, zwi chi̒ va̒ dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc; tố chcs ha̒ng tlăm buối kă̭p kác za̒ la̒ng, tlướng bán tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân chăng tham za muô baảnh, vâ̭nc hiến tlải fép chất ma twỉ. Tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ kác dổi tươ̭ng kỏ ha̒nh vi muô baảnh, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ... Bước dâ̒w dám báw ANCT, ta̭w niê̒m tin, xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt thêm: Khâw 1 năm thư̭c hiḙ̂n Fương ản xổ 1078 kuố Bô̭ Kôông an va̒ Kể hwa̭ch xổ 117 kuố Kôông an tính, kác tố kôông tác dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw va̒ tlêênh tiển kwuốc lô̭ 6A da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭  47 vṷ, 55 dổi tươ̭ng, thu zư̭ 8,5kg heroin, 19.106 + 3.320 ga, ma twỉ tôống hơ̭p, 14 ô tô, 12 xe mẳi, 30 diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, 195 tliḙ̂w dôông ku̒ng nhê̒w vâ̭t chửng kỏ liên kwan. Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Kṷc C04- Bô̭ Kôông an va̒ kác diḙ̂ fươg khác  chiḙ̂t fả 2 dươ̒ng râi, 7 dổi tươ̭ng muô baảnh, vâ̭n chiến tlải fép chất ma twỉ, thu zơ̭ 50 beẻnh heroin, 33 kg ma twỉ dả... Kôông an tính da̒ vâ̭n dôô̭ng kác zwanh ngiḙ̂p hơn 300 tliḙ̂w dôô̒ng khwan 2 vỏ dác ta̭i xỏm Thugn Ắng va̒ Thung Mă̭n, kái thiḙ̂n ti̒nh hi̒nh tiểw dác xinh hwa̭t, fṷc vṷ ngươ̒i zân. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng thăn hói, tă̭ng kwa̒ kác za̒ la̒ng, tlướng bán, za di̒nh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn... Ta̭w xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Nhă̒m tiếp tṷc chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwa̭ch wê̒l chiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒, thơ̒i zan dêểnh, Kôông an tính chí da̭w kác tố kôông tác, lư̭c lươ̭ng liên kwan tham mưw, kúng kổ xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tăng kươ̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an chỉnh kwi lưc Kôông an xa̭. Dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh tố kwuốc, foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m, foo̒ng chôổng ma twỉ.. Chiến khai hiḙ̂w kwá kôông átc ngiḙ̂p vṷ, chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, dẩw chanh chiḙ̂t fả kác tṷ diếm, dươ̒ng râi muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ.


Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n