(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tinEenh Ngwiḙ̂n Văn Lanh,, tô 9 fươ̒ng Thi̭nh Lang (TF Hwa̒ Bi̒nh) chứ la̭i: "Khi̒ tlâ̭n mươ lṷ li̭ch xứ năm 2017, tin ức wê̒l mươ lṷ xwất hiḙ̂n dă̭c tlêênh kác chang MXH, chú iểw la̒ kác za̭ng tin kâ̭p nhâ̭t ti̒nh hi̒nh, thế hiḙ̂n kwa kác zoo̒ng tla̭ng thải hwang mang, lo rưới, bất an... Nối bâ̭t ha̒ng dâ̒w la̒ thôông tin dâ̭p thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh... khắp bế. Nhê̒w ngươ̒i zân TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ dươ ká nha̒ di xơ tản! Mă̭c zu̒ chăng xác di̭nh ản thôông tin ni̒ xwất fát bớ no, ngăi khi xwất hiḙ̂n nỏ da̒ lan twá thew kấp xỏ nhân, thu hút ha̒ng tlăm ngi̒n lươ̭t mo̭l thew ro̭i, chiê xé, bi̒nh lwâ̭n. Za di̒nh tôi rất lo lẳng vi̒ nha̒ kắch kh Da̒ tâ̒n 100 mét, cho rêênh tôi liê̒n dươ za di̒nh di xơ tản”

Nhê̒w ngươ̒i i fái rớ nha̭m, rớ kươ̒i nhơ za di̒nh eenh Ngwiḙ̂n Văn Lanh khi wáng tin iểng thew ma̒ chăng kiếm chửng nhửng kiếw tin tức bi̭ thối fôô̒ng, bóp mẻw. Xwiên ta̭c tlêênh MXH. Fố biển nhất nhửng thôông tin zởi thiḙ̂w xán fấm ản baảnh online, nhửng thôông tin zâ̭t gân nhă̒m mṷc dích "kâw like” tăng lươ̭t thew ro̭i. Môô̭ch za̭ng thôông tin ản la̒ zá tlêênh MXH dôông mo̭l xứ zṷng nhơ facebook, youtube, twiter... la̒ nhửng vẩn dê̒ iên kwan dr kơ kwan nha̒ nước, kác kả nhân kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Dáng, Nha̒ nước da̒ ngí va̒ dương nhiḙ̂m. Thew kách khả chwiên ngiḙ̂p, nhửng chang MXH zá ma̭w ản lâ̭p tha, dăng tái hwă̭c ka̒i kẳm nhửng thôông tin biḙ̂ dă̭ch la̒ cho mo̭l doo̭c hwang mang, nhen nhỏm ngwi kơ zâi bất ốn xa̭ hô̭i khi kổ ti̒nh dươ tin xai xư̭ thâ̭t liên kwan dêểnh ti̒nh hi̒nh kinh tể, chỉnh tli̭ kuố dất nước.Ngươ̒i zân xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) ản tiên chiê̒n, hưởng zâ̭n kắch tiếp kâ̭n thôông tin chỉnh thôổng, xác thư̭c khi tham za kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i facebook, youtube, zalo...

La̒ môô̭ch nha̒ bảw kỏ nhê̒w kinh ngiḙ̂m wê̒l vẩn dê̒ tin tức zá va̒ an twa̒n thôông tin tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, eenh Bu̒i Thanh Tâm, Fỏ tlươ̒ng Ban Thơ̒i xư̭ - Cỉnh tli̭ Bảw Fáp lwâ̭t tha̒nh fổ Hô̒ Chỉ Minh  kánh bảw: Ka̭ ni̒ tin tức zá kỏ nhê̒w lo̭i, tla̒n ngâ̭p tlênh MXH. Kỏ nhê̒w nô̭i zung ban dâ̒w tướng nhơ vô thưởng, vô fa̭t, vởi khá năng fát tản meḙnh kuố kôông dôô̒ng ma̭ng, nỏ râ̒n bi̭ "biểntưởng”, tớ thee̒nh mổi de zwa thư̭c xư̭, tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh zư lwâ̭n xa̭ hô̭i bới tỉnh chất mẻw mỏ, xai lâ̭ch, thi chỉ vi fa̭m fáp lwâ̭t. Wiḙ̂c ni̒ do̒i hói ngươ̒i xứ zṷng MXH fái nơng kaw nhâ̭n thức, chang bi̭ cho mêê̒nh khá năng fân biḙ̂t, xác thư̭c thôông tin.
Thew gi nhâ̭n kuố Xớ TT&CT: Ta̭i tính ha, kác MXH ản xứ zṷng nhê̒w nhất la̒ facebook, youtube, youtube. Thôổng kê chươ dâ̒i dú, to̒n tính kỏ tlêênh 50.000 ta̒i khwán MXH, tloong rỉ kỏ 17.000 ta̒i khwán la̒ kuố kản bô̭, kôông chức. Thơ̒ zan khânh ni mă̭c zu̒ tính da̒ chủ tloo̭ng kôông tác dẩw chanh, ngăn chă̭n, xứ lỉ, gơ̭ dá, chiḙ̂t fả tin zá, tin xẩw dô̭c tlêênh MXH, nưng hiḙ̂w kwá chươ kaw. Dêểnh ka̭ ni̒, wiḙ̂c thew ro̭i va̒ xác nhâ̭n thông tin xẩw, dôô̭c dê̒w bă̒ng biḙ̂n fáp thú kôông, chứ chươ kỏ kôônng kṷ hiḙ̂w kwá dớ fát hiḙ̂n, thew ro̭i, xứ lỉ thôông tin. Lư̭c lươ̭ng chức năng chươ thảw, dá ản tin xẩw vi̒ mẳi chú ớ nước wa̒i. Bớ thư̭c tla̭n tlêênh, Xớ TT&CT da̒ dê̒ xwất xâi zư̭ng fâ̒n mê̒m kuố tính dớ kwán lỉ, xwả dá thôông tin zá, nơng kaw năng lư̭c foo̒ng, chôổng fâ̒n mê̒n dôô̭c ha̭i tlêênh MXH. Dôô̒ng thơ̒i kiển ngi̭ xâi zư̭ng ha̒nh lang fáp lỉ va̒ chể ta̒i kwiết liḙ̂t dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá thôông tin, chể ta̒i kwiết liḙ̂ dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác dẩw chanh, ngăn chă̭n tin tức zá tlêênh môi tlươ̒ng ma̭ng. Tlước rỉ, Xớ da̒ tham mưw cho UBNZ tính ban ha̒nh Dê̒ ản "Tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá kôông tác chôổng vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ thô̭i fa̭m tlêênh mang internet”

Xoong xoong ku̒ng wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ dổi vởi thôông tin tlêênh MXH, Xớ TT&CT dang di̭nh hưởng cho kác kơ kwan bảw chỉ nhơ Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Da̒i CT-CH tính, Tlung tâm VH-TT kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tăng kươ̒ng tiên chiê̒n wê̒l kác nô̭ zung liên kwan wê̒l vẩn dê̒ tin zá va̒ an twa̒n thôông tin tlêênh MXH. Kwa rỉ nơng kaw nhâ̭n thức, nhắc báw ngươ̒i zu̒ng MXH kâ̒n dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin, tư̭ chang bi̭ cho mêê̒nh kiển thức kâ̒n thiết dớ mối ngươ̒i tư̭ xa̒ng loo̭c thông tin, tiếp kâ̭n thôông tin kỏ ích, chỉnh thôổng, khai thác nhửng ưw diếm kuố MXH.TT


KÁC TIN KHÁC


Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.