(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tinEenh Ngwiḙ̂n Văn Lanh,, tô 9 fươ̒ng Thi̭nh Lang (TF Hwa̒ Bi̒nh) chứ la̭i: "Khi̒ tlâ̭n mươ lṷ li̭ch xứ năm 2017, tin ức wê̒l mươ lṷ xwất hiḙ̂n dă̭c tlêênh kác chang MXH, chú iểw la̒ kác za̭ng tin kâ̭p nhâ̭t ti̒nh hi̒nh, thế hiḙ̂n kwa kác zoo̒ng tla̭ng thải hwang mang, lo rưới, bất an... Nối bâ̭t ha̒ng dâ̒w la̒ thôông tin dâ̭p thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh... khắp bế. Nhê̒w ngươ̒i zân TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ dươ ká nha̒ di xơ tản! Mă̭c zu̒ chăng xác di̭nh ản thôông tin ni̒ xwất fát bớ no, ngăi khi xwất hiḙ̂n nỏ da̒ lan twá thew kấp xỏ nhân, thu hút ha̒ng tlăm ngi̒n lươ̭t mo̭l thew ro̭i, chiê xé, bi̒nh lwâ̭n. Za di̒nh tôi rất lo lẳng vi̒ nha̒ kắch kh Da̒ tâ̒n 100 mét, cho rêênh tôi liê̒n dươ za di̒nh di xơ tản”

Nhê̒w ngươ̒i i fái rớ nha̭m, rớ kươ̒i nhơ za di̒nh eenh Ngwiḙ̂n Văn Lanh khi wáng tin iểng thew ma̒ chăng kiếm chửng nhửng kiếw tin tức bi̭ thối fôô̒ng, bóp mẻw. Xwiên ta̭c tlêênh MXH. Fố biển nhất nhửng thôông tin zởi thiḙ̂w xán fấm ản baảnh online, nhửng thôông tin zâ̭t gân nhă̒m mṷc dích "kâw like” tăng lươ̭t thew ro̭i. Môô̭ch za̭ng thôông tin ản la̒ zá tlêênh MXH dôông mo̭l xứ zṷng nhơ facebook, youtube, twiter... la̒ nhửng vẩn dê̒ iên kwan dr kơ kwan nha̒ nước, kác kả nhân kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Dáng, Nha̒ nước da̒ ngí va̒ dương nhiḙ̂m. Thew kách khả chwiên ngiḙ̂p, nhửng chang MXH zá ma̭w ản lâ̭p tha, dăng tái hwă̭c ka̒i kẳm nhửng thôông tin biḙ̂ dă̭ch la̒ cho mo̭l doo̭c hwang mang, nhen nhỏm ngwi kơ zâi bất ốn xa̭ hô̭i khi kổ ti̒nh dươ tin xai xư̭ thâ̭t liên kwan dêểnh ti̒nh hi̒nh kinh tể, chỉnh tli̭ kuố dất nước.Ngươ̒i zân xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) ản tiên chiê̒n, hưởng zâ̭n kắch tiếp kâ̭n thôông tin chỉnh thôổng, xác thư̭c khi tham za kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i facebook, youtube, zalo...

La̒ môô̭ch nha̒ bảw kỏ nhê̒w kinh ngiḙ̂m wê̒l vẩn dê̒ tin tức zá va̒ an twa̒n thôông tin tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, eenh Bu̒i Thanh Tâm, Fỏ tlươ̒ng Ban Thơ̒i xư̭ - Cỉnh tli̭ Bảw Fáp lwâ̭t tha̒nh fổ Hô̒ Chỉ Minh  kánh bảw: Ka̭ ni̒ tin tức zá kỏ nhê̒w lo̭i, tla̒n ngâ̭p tlênh MXH. Kỏ nhê̒w nô̭i zung ban dâ̒w tướng nhơ vô thưởng, vô fa̭t, vởi khá năng fát tản meḙnh kuố kôông dôô̒ng ma̭ng, nỏ râ̒n bi̭ "biểntưởng”, tớ thee̒nh mổi de zwa thư̭c xư̭, tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh zư lwâ̭n xa̭ hô̭i bới tỉnh chất mẻw mỏ, xai lâ̭ch, thi chỉ vi fa̭m fáp lwâ̭t. Wiḙ̂c ni̒ do̒i hói ngươ̒i xứ zṷng MXH fái nơng kaw nhâ̭n thức, chang bi̭ cho mêê̒nh khá năng fân biḙ̂t, xác thư̭c thôông tin.
Thew gi nhâ̭n kuố Xớ TT&CT: Ta̭i tính ha, kác MXH ản xứ zṷng nhê̒w nhất la̒ facebook, youtube, youtube. Thôổng kê chươ dâ̒i dú, to̒n tính kỏ tlêênh 50.000 ta̒i khwán MXH, tloong rỉ kỏ 17.000 ta̒i khwán la̒ kuố kản bô̭, kôông chức. Thơ̒ zan khânh ni mă̭c zu̒ tính da̒ chủ tloo̭ng kôông tác dẩw chanh, ngăn chă̭n, xứ lỉ, gơ̭ dá, chiḙ̂t fả tin zá, tin xẩw dô̭c tlêênh MXH, nưng hiḙ̂w kwá chươ kaw. Dêểnh ka̭ ni̒, wiḙ̂c thew ro̭i va̒ xác nhâ̭n thông tin xẩw, dôô̭c dê̒w bă̒ng biḙ̂n fáp thú kôông, chứ chươ kỏ kôônng kṷ hiḙ̂w kwá dớ fát hiḙ̂n, thew ro̭i, xứ lỉ thôông tin. Lư̭c lươ̭ng chức năng chươ thảw, dá ản tin xẩw vi̒ mẳi chú ớ nước wa̒i. Bớ thư̭c tla̭n tlêênh, Xớ TT&CT da̒ dê̒ xwất xâi zư̭ng fâ̒n mê̒m kuố tính dớ kwán lỉ, xwả dá thôông tin zá, nơng kaw năng lư̭c foo̒ng, chôổng fâ̒n mê̒n dôô̭c ha̭i tlêênh MXH. Dôô̒ng thơ̒i kiển ngi̭ xâi zư̭ng ha̒nh lang fáp lỉ va̒ chể ta̒i kwiết liḙ̂t dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá thôông tin, chể ta̒i kwiết liḙ̂ dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác dẩw chanh, ngăn chă̭n tin tức zá tlêênh môi tlươ̒ng ma̭ng. Tlước rỉ, Xớ da̒ tham mưw cho UBNZ tính ban ha̒nh Dê̒ ản "Tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá kôông tác chôổng vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ thô̭i fa̭m tlêênh mang internet”

Xoong xoong ku̒ng wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ dổi vởi thôông tin tlêênh MXH, Xớ TT&CT dang di̭nh hưởng cho kác kơ kwan bảw chỉ nhơ Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Da̒i CT-CH tính, Tlung tâm VH-TT kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tăng kươ̒ng tiên chiê̒n wê̒l kác nô̭ zung liên kwan wê̒l vẩn dê̒ tin zá va̒ an twa̒n thôông tin tlêênh MXH. Kwa rỉ nơng kaw nhâ̭n thức, nhắc báw ngươ̒i zu̒ng MXH kâ̒n dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin, tư̭ chang bi̭ cho mêê̒nh kiển thức kâ̒n thiết dớ mối ngươ̒i tư̭ xa̒ng loo̭c thông tin, tiếp kâ̭n thôông tin kỏ ích, chỉnh thôổng, khai thác nhửng ưw diếm kuố MXH.TT


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.