(HBDT) – Kỏ 2 diếm noỏng thươ̒ng xwiên vi fa̭m hă̒nh lang an twa̒n zaw thôông (ZTZT) dang ản thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển (Tân La̭c) tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp xứ lỉ, nhă̒m thiết lâ̭p châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT la̒ diếm chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn tlêênh tlṷc kwuốc lô̭ 12B va̒ diếm chơ̭ khu 6 nă̒m tlêênh kwuốc lô̭ 6.


Hwa̭t dôô̭ng kuố khu chơ̭ 6 ko̒n hôốc la̒ chơ̭ Bóp, tlêênh kwuốc lô̭ 6 khả nhô̭n nhi̭p baw kác buối tlươ va̒ khuông hôm mổi ngă̒i. Kác haa̒ng thâw, hwa tlải baảnh tla̒n tha lê̒ ảng khả. Lưw thôông tlêênh fương tiḙ̂n xe mẳi, kheéch kwa ảng khả kỏ thỏi kwen tấp xe mẳi baw muô haa̒ng. Eenh Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, môô̭ch ngươ̒i zân khinh khôổng ớ khânh khu chơ̭ cho mắt: Kắnh ho̭p chơ̭ lẩn chiểm ảng khả zaw thôông ziḙ̂n tha da̒ khả lô. Mă̭c zủ nhê̒w bâ̭n lư̭c lươ̭ng dám báw châ̭t tư̭ zaw thôông kuố hwiḙ̂n, thi̭ chẩn dêểnh zḙp chí ản va̒i ngă̒i de̒ tẳi ziḙ̂n nhơ ku.

Wiḙ̂c ho̭p chơ̭ lẩn chiểm ảng khả zaw thôông i ziḙ̂n tha ta̭i khu vư̭c chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn tlêênh tiển dươ̒ng12B. Môô̭ch tloong nhửng ngwiên nhân chú iểw zẩn dêểnh ti̒nh tlaa̭ng ni̒ chính la̒ chươ kỏ chơ̭ mởi. Zo dă̭c thu̒ la̒ tlung tâm hwiḙ̂n, thwâ̭n tiḙ̂n zaw thôông, diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ko̒n xwất hiḙ̂n môô̭ch xổ hô̭ kinh zwanh, buôn baảnh lưw dôô̭ng tlêênh xe mẳo, xe da̭p. Wiḙ̂c kwán lỉ, nhắc nhớ kác hô̭ ni̒ ko̒n khỏ khăn zo ngươ̒i diḙ̂ fương kkhác dêểnh, thẩy lư̭c lươ̭ng tha kwân de̒ chiến di dươ̭c khác.


Kôông an thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển (Tân La̭c) tiên chiê̒n, nhắc nhớ tiếw thương khu 6 chăng cho bă̒i haa̒ng hwả tha wa̒i wă̭ch khơn dớ ó vi fa̭m hă̒nh lang zaw thôông.

Tlước ni mối kwỉ 1 lâ̒n, lư̭c lươ̭ng chức năng tiển hă̒nh kác dơ̭t tha kwân thiết lâ̭p châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT. Tloong khảng 8 – 9/2019, fổi hơ̭p ku̒ng Ban ATZT hwiḙ̂n, thi̭ chẩn Mươ̒ng Khểnt ố chức liên tiếp 2 dơ̭t tha kwân dám báw châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT, tâ̭p chung zái kwiết 2 diếm noỏng wê̒l ho̭p chơ̭ tlêênh tiển kwuốc lô̭ 12B va̒ kwuốc lô̭ 6.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẩw, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển cho mắt: Ti̒nh tlaa̭ng ho̭p chơ̭ tlêênh dươ̒ng kwuốc lô̭ luôn tiê̒m ấn ngwi kơ xắi tha tai na̭n zaw thôông, ánh hướng dêểnh châ̭t tư̭ dô thi̭. Twi nhiên ti̒nh tlaa̭ng tlêênh dang ản kiếm xwát hiḙ̂w kwá hơn. Tloong dơ̭t kaw diếm tha kwân dám báw châ̭t tư̭ dô thi̭ zi̭p Kwuốc khẳnh 2/9, khai záng năm hoo̭c mởi, lư̭c lươ̭ng dám báw ATZT hwiḙ̂n va̒ thi̭ chẩn la̒ lâ̭p biên bán, xứ lỉ ha̒ng chṷc vi fa̭m lẩn chiểm hă̒nh lang ATZT, thu zư̭ kác biến kwáng kảw, ô che vi fa̭m. Ta̭i kác diếm noỏng, kôông chức diḙ̂ chỉnh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông an thi̭ chẩn, tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, nhắc nhớ hô̭ kinh zwanh ó bă̒i haa̒ng hwả vi fa̭m.

 

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.