(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.
Xe ô tô bi̭ hư hoóng tloong vṷ xô xát

Vởi tinh thâ̒n kiên kwiết tẩn kôông, chẩn áp kác lo̭i thô̭i fa̭m, ku̒ng xư̭ hiḙ̂p dôô̒ng, fổi hơ̭p kuố kác foo̒ng ngiḙ̂ vṷ Kôông an tính, khâw 18h xác minh, chwi xét bước dâ̒w. Kôông an hwiḙ̂n da̒ la̒ ro̭ hă̒nh vi fa̭m thô̭i kuố kác dổi tươ̭ng, tiển hă̒nh zư̭ khấn kấp, bắt ngươ̒i bi̭ zư̭ tloong tlươ̒ng hơ̭p khấn kấp dổi vởi 6 dổi tươ̭ng wê̒l hă̒nh vi gâi rổi châ̭t tư̭ kôông kôô̭ng.

Ka̭ ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí tiếp tṷc diê̒w tla vớ rôô̭ng vṷ án dớ xứ lỉ thew fáp lwâ̭t
Xwân Thiên (Thung tâm VH-TT&CT hwiḙ̂n Iên Thwí)


KÁC TIN KHÁC


Kí niḙ̂m 70 năm Ngă̒i chiê̒n thôổng lư̭c lươ̭ng Thanh niên xung foong

(HBDT) – NGă̒i 10-7, Hô̭i Kư̭w Thanh niên xung foong (TNXF) tính tố chức Lḙ̂ kí niḙ̂m 70 năm Ngă̒i chiê̒n thôổng lư̭c lươ̭ng TNXF Viḙ̂t Nam (15/7/1950 – 15/7/2020), 15 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i Kư̭w TNXF tính (23/9/2005 – 23/9/2020). Zư̭ lḙ̂ kí niḙ̂m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, ngă̒nh, xớ, dwa̒n thế kuố tính va̒ nhê̒w hô̭i viên Kư̭w TNXF tính.

10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19