(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ


Khổi ziê̱u binh ziê̱u ha̒nh biếw zương lư̱c lươ̱ng.

 

Dô̒ng ch Ngwiển Th Oanh, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính tă̱ng wa chúc mư̒ng da̱i hôi.


Ma̒n ziê̱n Xắc Buô̒ kuố 200 ngê̱ nhân ti da̱i hô̱i.

Da̱i hô̱i TDTT wiê̱n Kaw Vong lâ̒n thử V, năm 2017 da̒ thu hút tlêênh 1.000 vâ̱n dôô̱ng viên tham za ản cho̱n bớ kác xa̱, thi̱ chẩn kỏ 8 môn thi dẩw: Boỏng chiê̒n, boỏng dả, kẻw ko, dúi kâ̱i, bảnh nả, kâ̒w lôông, boỏng ba̒n, kơ̒ tưởng. 100% kác xa̱, thi̱ chẩn dê̒w tố chức Da̱i hô̱i TDTT da̒ thu hút tlêênh 1.000 vâ̱n dôô̱ng viên tham za thi dẩw ớ kác môn. Da̱i hô̱i TDTT wiê̱n Kaw Vong la̒ ngaw̒i hô̱i thế thaw kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong wiê̱n, kóp vâ̒n vâ̱n dôô̱ng kác thơ̒ng lớp nhân zân thươ̒ng xiên liê̱n tâ̱p thế zu̱c, thế thaw dớ tăng kươ̒ng khức khwé, vu̱c vu̱ law dôô̱ng, ho̱c tâ̱p, vát chiến kinh tể - xa̱ hô̱i; dấi me̱nh kuô̱c vâ̱n dôô̱ng "To̒n zân re̒n liê̱n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̱i” zai dwa̱n 2012 – 2020; dôô̒ng thơ̒i zư̱ zi̒n, vát chiến kác môn thế thaw zân tô̱c chiê̒n thôổng; tăng kươ̒ng hô̱i nhâ̱p kác môn thế thaw dương da̱i. Ni ku̒ng la̒ zi̱p dớ tiến cho̱n vâ̱n dô̱ng viên tiêw biếw, xwất xắc tham zư̱ Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI năm 2018

Ngăi khâw lê̱ khai ma̱c la̒ thi dẩw chung kết kác môn boỏng chiê̒n nam – nư̱, boỏng dả kuố kác dô̱i Tâi Vong, Xwân Vong, Nam Vong, Thu Vong, thi̱ chẩn Kaw Vong

Kết thúc Da̱i hô̱i, BTC dal tlaw zái nhất to̒n do̒n cho xa̱ Nam Vong ản 11 wi chương wa̒ng, 3 wi chương ba̱c, 1 wi chương dôô̒ng; xa̱ Zủng Vong da̱t zái nhi̒ to̒n do̒n ản 5 wi chương wa̒ng, 3 wi chương bạc, 5 wi chương dôô̒ng; xa̱ Xwân Vong da̱t zái ba to̒n do̒n ản 5 wi chương wa̒ng , 7 wi chương ba̱c, 1 wi chương dô̒ng


                                                                                           P.V

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.