(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ


Khổi ziê̱u binh ziê̱u ha̒nh biếw zương lư̱c lươ̱ng.

 

Dô̒ng ch Ngwiển Th Oanh, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính tă̱ng wa chúc mư̒ng da̱i hôi.


Ma̒n ziê̱n Xắc Buô̒ kuố 200 ngê̱ nhân ti da̱i hô̱i.

Da̱i hô̱i TDTT wiê̱n Kaw Vong lâ̒n thử V, năm 2017 da̒ thu hút tlêênh 1.000 vâ̱n dôô̱ng viên tham za ản cho̱n bớ kác xa̱, thi̱ chẩn kỏ 8 môn thi dẩw: Boỏng chiê̒n, boỏng dả, kẻw ko, dúi kâ̱i, bảnh nả, kâ̒w lôông, boỏng ba̒n, kơ̒ tưởng. 100% kác xa̱, thi̱ chẩn dê̒w tố chức Da̱i hô̱i TDTT da̒ thu hút tlêênh 1.000 vâ̱n dôô̱ng viên tham za thi dẩw ớ kác môn. Da̱i hô̱i TDTT wiê̱n Kaw Vong la̒ ngaw̒i hô̱i thế thaw kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong wiê̱n, kóp vâ̒n vâ̱n dôô̱ng kác thơ̒ng lớp nhân zân thươ̒ng xiên liê̱n tâ̱p thế zu̱c, thế thaw dớ tăng kươ̒ng khức khwé, vu̱c vu̱ law dôô̱ng, ho̱c tâ̱p, vát chiến kinh tể - xa̱ hô̱i; dấi me̱nh kuô̱c vâ̱n dôô̱ng "To̒n zân re̒n liê̱n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̱i” zai dwa̱n 2012 – 2020; dôô̒ng thơ̒i zư̱ zi̒n, vát chiến kác môn thế thaw zân tô̱c chiê̒n thôổng; tăng kươ̒ng hô̱i nhâ̱p kác môn thế thaw dương da̱i. Ni ku̒ng la̒ zi̱p dớ tiến cho̱n vâ̱n dô̱ng viên tiêw biếw, xwất xắc tham zư̱ Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI năm 2018

Ngăi khâw lê̱ khai ma̱c la̒ thi dẩw chung kết kác môn boỏng chiê̒n nam – nư̱, boỏng dả kuố kác dô̱i Tâi Vong, Xwân Vong, Nam Vong, Thu Vong, thi̱ chẩn Kaw Vong

Kết thúc Da̱i hô̱i, BTC dal tlaw zái nhất to̒n do̒n cho xa̱ Nam Vong ản 11 wi chương wa̒ng, 3 wi chương ba̱c, 1 wi chương dôô̒ng; xa̱ Zủng Vong da̱t zái nhi̒ to̒n do̒n ản 5 wi chương wa̒ng, 3 wi chương bạc, 5 wi chương dôô̒ng; xa̱ Xwân Vong da̱t zái ba to̒n do̒n ản 5 wi chương wa̒ng , 7 wi chương ba̱c, 1 wi chương dô̒ng


                                                                                           P.V

KÁC TIN KHÁC