(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019Ban tổ chức trao huy chương và cúp cho đội bóng thi đấu xuất sắc nhất, đội bóng đến từ huyện Lạc Thủy.

Zái dẩw ni̒ kỏ xư̭ tham za kuố khânh 180 kâ̒w thú va̒ hwẩn liḙ̂n viên dêểnh bớ 11 dơn vi̭ gô̒m: Hwiḙ̂n la̭c Xơn, Da̒ Bắc, La̭c Thwí, Iên Thwí, Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw, Kim Bôi, Lương Xơn, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ Kôông an tính. Ban tố chức da̒ chia kác dô̭i thă̒nh 3 báng dẩw, thi dẩw woo̒ng tlo̒n môô̭ch lươ̭t cho̭ tha 3 dô̭i nhất kuố kác báng va̒ 1 dô̭i nhi̒ kaw diếm nhất dớ tham zư̭ woo̒ng bản kết; cho̭n tha 2 dô̭i thẳng baw dả châ̭n tlung kết chănh zái nhất, ni̒, hal dô̭i thuô chănh zái ba.
Khâw 6 ngă̒i chănh ta̒i kwiết liḙ̂t vởi ts xổ 19 tlâ̭n dẩw, Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019 da̒ thă̒nh kôông tốt dḙp, kôổng hiển cho khản zá nhửng tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n, nhửng fa boỏng hăi... Kết thúc zái, Ban tố chức da̒ tlaw hwi chương, kúp va̒ kơ̒ lưw niḙ̂m cho kác dô̭i boỏng va̒ kác kả nhân thi dẩw xwất xắc. Kết kwá, zái nhất: hwiḙ̂n La̭c thwí; nhi̒: hwiḙ̂n Tân La̭c; ba: Kôông an tính; Khwiển khích: TF Hwa̒ Bi̒nh; zái foong kắch: hwiḙ̂n la̭ Xơn
Zái kả nhân, kâ̒w thú gi nhê̒w ba̒n thẳng nhất: Ngwiḙ̂n Tloo̭ng Hiểw (TF Hwa̒ Bi̒nh)
; kâ̒w thú xwất xắc nhất: Fa̭m Văn Tu̒ng (Tân La̭c); thú môn xwất xắc: Mâ̒w Ngo̭c Hiểw (La̭c Thwí).


 Linh Nhật   

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.