(HBDT) – Nhửng năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ La̭c Xin, hwiḙ̂n Iên Thwí zwi chi̒ wiḙ̂c liḙ̂n tâ̭p kác môn thế thaw zân tô̭c, thu hút dôông kác thơ̒ng lớp nhân zân tham za. Kwa rỉ kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả lee̒nh meḙnh ớ khu zân kư, báw tô̒n, fát hwi nhửng nét dḙp văn hwả chiê̒n thôổng kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tô̭c, thiết thư̭c thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”Fṷ nư̭ xa̭ La̭c Xi̭, Iên Thwí tham za thi dẩw môn kẻw ko cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i LHFN Viḙ̂t Nam năm 2019.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Hái, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: "Nhâ̭n thức ro̭ tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c tâ̭p liḙ̂n TZTT tloong kuô̭c khôổng, nhă̒m báw tô̒n, fát chiến kác môn thế thaw zân tô̭c, xa̭ da̒ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, tố chức kác zái thế thaw kơ xớ, lôô̒ng gép thi dẩw kác môn thế thaw zân tô̭c nhơ: Hô̭i thi deẻnh maáng chiê̒ng xa̭ La̭c Xi̭ năm 2019 zo Hô̭i LHFN xa̭ tố chức, zái thế thaw mư̒ng Dáng, mư̒ng Xwân... mă̭c zu̒ kơ xớ, vâ̭t chất, dơ̒i khôổng kinh tể kuố ngươ̒i zân ko̒n nhê̒w khỏ khăn, nhưng xác di̭nh wiḙ̂c liḙ̂n tâ̭p TZTT la̒ nê̒n taáng tloong wiḙ̂c nơng kaw khức khwé, la̒ foong fủ thêm dơ̒i khôổng văn hwả, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân cho rêênh xa̭ ză̒nh nhê̒w xư̭ kwan tâm ”
Vởi ngươ̒i zân La̭c Xi̭, thế thaw kwâ̒n chủng va̒ kác môn thế thaw zân tô̭c da̒ thee̒nh thươ̒ng xwiên. Haa̒ng buối khuô̭ng ngươ̒i zân tâ̭p chung ớ kác xân thế thaw va̒ lươ̭ cho̭n cho mêê̒nh nhửng môn fu̒ hơ̭p dớ liên tâ̭p. Nam tlung thuối tâ̭p bẳnh nả, thiểw niên chơi boỏng kửng, ngươ̒i kha̒ boỏng hơi, deẻnh maáng la̒ cho̒ chơi dân gian chi̭ em fṷ nư̭ ươ thích
Thôông kwa kác zái thế thaw kơ xớ da̒ fát hiḙ̂n, tiến cho̭n ản lư̭c lươ̭ng vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) ta̒i năng tham zư̭ kác zái thế thaw zo tính va̒ hwiḙ̂n tố chức. Kác VDV da̒ thi dẩw hết mêê̒nh, ză̒nh ản nhửng thă̒nh tích nối bâ̭t. Ta̭i zái bẳnh nả – kẻw ko – dấi kâ̭i hwiḙ̂n Iên Thwí năm 2019, xa̭ ză̒nh ản 7 hwi chương, nối bâ̭t la̒ kác VDV: Bu̒i Văn Thông (nhất kwi̒ bẳnh, nhi̒ choong bẳnh); Bu̒i Văn Diḙ̂p (nhất choong bẳnh, nhi̒ kwi̒ bẳnh); Bu̒i Thi̭ Hi (nhất choong bẳnh) tloong môn bẳnh nả; Bu̒i Thi̭ Hi zái nhất môn dấi kâ̭i
Ka̭ ni̒ xa̭ kỏ 8 xân chơi thế thaw, dê̒w la̒ xân boỏng chiê̒n, kỏ 2 xân ản bê tôông hwả. Khắc fṷc nhửng khỏ khăn wê̒l kơ xớ vâ̭t chất, chang thiết bi̭ fṷc vṷ tâ̭p liḙ̂n, kỏ xư̭ kwan tâm kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭, xổ lươ̭ng mo̭l tham za liḙ̂n tâ̭p TZTT dang tăng lêênh. Xổ ngươ̒i liḙ̂n tâ̭p TZTT thươ̒ng xwiên tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 1.760 ngươ̒i, da̭t 75, 286 za di̒nh thế thaw da̭t 55%
Linh Nhâ̭t

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí dwa̭t kúp vô di̭ch Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.