Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức ở huyện Lạc Thủy

Thứ sáu, 17/11/2023 | 9:23:45 Sáng

Thời gian qua, công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được UBND huyện Lạc Thuỷ thực hiện kịp thời, đúng theo quy định. Từ đó giúp công chức, viên chức yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, chị Trương Thị Lý, kế toán UBND thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) làm tốt chuyên môn tại đơn vị mới.

Huyện Lạc Thuỷ có 12 phòng, ban chuyên môn, 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 10 xã, thị trấn với 1.559 cán bộ, công chức, viên chức. Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát vị trí và công chức, viên chức đảm nhiệm các vị trí phải định kỳ chuyển đổi để có cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2023. Theo đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 15/3/2023 chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2023, số công chức, viên chức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 18 người. Huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 8 viên chức khối trường học và 10 công chức khối UBND xã, thị trấn.

Là 1 trong 18 người chuyển đổi vị trí công tác năm 2023, chị Trương Thị Lý có thời gian 49 tháng là kế toán tại UBND xã Phú Thành, từ ngày 27/7/2023, chị có quyết định chuyển đổi vị trí công tác là kế toán tại UBND thị trấn Ba Hàng Đồi. Chị Lý cho biết: Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc, giúp tôi được rèn luyện để phát triển cũng như nâng cao năng lực, sở trường khi đến công tác tại đơn vị mới.

Hàng năm, UBND huyện Lạc Thủy thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các cơ quan, đơn vị gắn với công tác kiểm tra ngành nội vụ. Nhờ đó không có trường hợp công chức, viên chức đến thời hạn nhưng chưa thực hiện chuyển đổi hoặc cơ quan, đơn vị không đưa vào kế hoạch định kỳ chuyển đổi. Năm 2023, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP được UBND huyện quan tâm sát sao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn một số bất cập, như việc sắp xếp vị trí việc làm cho công chức, viên chức đòi hỏi phải đúng chuyên môn được đào tạo mới phát huy khả năng, sở trường trong khi số lượng biên chế được giao so với nhu cầu sử dụng của UBND huyện còn thiếu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thoả, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thuỷ cho biết: Năm 2024, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch vị trí, người đảm nhiệm vị trí phải thực hiện chuyển đổi. Tăng cường tuyên truyền về thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt mục đích, ý nghĩa và đẩy mạnh việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, trong đó xác định việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định. Qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Hải Linh