Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Khởi sắc Khoan Dụ

Thứ sáu, 2/2/2024 | 8:25:18 Sáng

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, chúng tôi về thăm "địa chỉ đỏ” thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy), nơi thành lập tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Tự hào 94 mùa Xuân có Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Hệ thống đường giao thông xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của người dân.

Theo tư liệu lịch sử, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (ngày 3/2/1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng phát triển rộng khắp cả nước. Thực hiện chủ trương phát triển cơ sở cách mạng, chi bộ Đảng Thanh Khê - Trung Trữ (huyện  Gia Khánh) phân công đồng chí Hoàng Tường lên hoạt động gây cơ sở tại làng Hoàng Đồng (xã Khoan Dụ ngày nay). Sau thời gian hăng hái hoạt động, ngày 1/12/1930, Tổ Đảng Hoàng Đồng (thuộc chi bộ Thanh Khê -     Trung Trữ) được thành lập gồm 5 đảng viên: Vũ Hán, Vũ Sở, Nên, Ngọc và Hoàng Tường; đồng chí Hoàng Tường trực tiếp làm tổ trưởng, đây là tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập trên đất Hòa Bình.

Từ đó đến nay, truyền thống cách mạng hào hùng từ những người đặt nền móng đầu tiên cho tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương được các thế hệ tiếp nối, trưởng thành. Với đặc thù của một xã có trên 90% người dân theo đạo Thiên chúa, thời gian qua, Đảng bộ xã Khoan Dụ đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững cho Nhân dân. 

Hiện nay, Đảng bộ xã Khoan Dụ có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, gồm 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ Công an xã. Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề từng năm. 100% đảng viên đăng ký học tập, đưa vào làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để thúc đẩy phát triển KT-XH. Từ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã giúp phát triển kinh tế có nhiều khởi sắc. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 268.250 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 71,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,96%; 100% khu dân cư đạt văn hóa; trên 88% hộ đạt gia đình văn hóa...

Trong xây dựng NTM, xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí và các khu dân cư theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025. Có 4/6 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu (Hoàng Đồng, Liên Sơn, Liên Hồng 1, Rộc Trụ 1). 

Xã thực hiện tốt chủ trương, chính sách ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào Công giáo và nhân dân các dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước gắn với xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Đồng chí Bùi Thanh Tòng, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Tiếp bước truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, các ngành, năng lực cán bộ, công chức. Tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý; thúc đẩy thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, tạo động lực phát triển KT-XH.


Đinh Thắng