Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 29/3/2024 | 10:06:21 Sáng

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.


Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ được đầu tư khá đồng bộ. Ảnh chụp tại xã Khoan Dụ.

Trong đó, vốn lồng ghép hơn 27,4 tỷ đồng, chiếm 19,9%; vốn tín dụng gần 95,9 tỷ đồng, chiếm 69,83%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 5 tỷ đồng, chiếm 3,64%; vốn huy động từ người dân và cộng đồng 9 tỷ đồng, chiếm 6,7%.

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến hết quý I/2024, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 83,6 triệu đồng.


V.Đ