Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn tập trung giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở

Thứ hai, 13/3/2023 | 11:16:12 Sáng

 (HBĐT) - Đảng bộ xã Văn Nghĩa có 13 chi bộ, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, các chi bộ đã tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra sau đại hội đó là chất lượng đội ngũ cấp ủy chưa được cải thiện. Trong số 39 chi ủy viên được bầu thì có đến 30 đồng chí chưa qua đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; 9 đồng chí chưa qua đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Trong 13 bí thư chi bộ có đến 9 đồng chí chưa qua đào tạo.


Đội ngũ cấp ủy xóm Thung 1, xã Quý Hòa (Lạc Sơn) tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Nhà nước về giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bùi Văn Nhịu, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Văn Nghĩa cho biết: Chất lượng đội ngũ cấp ủy là vấn đề rất cần quan tâm hiện nay, bởi ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ. Trong quá trình tổ chức đại hội chi bộ, trình độ, năng lực của đội ngũ cấp ủy còn hạn chế là nguyên nhân dẫn đến việc điều hành đại hội ở một số chi bộ còn lúng túng.

 Là huyện có địa bàn rộng, trong đó các xã vùng cao, vùng khó khăn dân trí không đồng đều nên chất lượng đội ngũ cấp ủy của huyện Lạc Sơn so với các địa phương khác trong tỉnh còn nhiều hạn chế. Toàn huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng; 394 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện công tác nhân sự đại hội, bí thư, phó bí thư chi bộ được cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, các bước theo quy định trên cơ sở dân chủ, minh bạch, đảm bảo phát huy trí tuệ của tập thể chi ủy, chi bộ và cán bộ đảng viên. Quy trình bầu cử diễn ra công tâm, khách quan; nhân sự tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Các đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cơ bản đảm bảo 4 tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị; đạo đức cách mạng; năng lực lãnh đạo nổi bật và đảm bảo sức khỏe, độ tuổi theo quy định; có tinh thần phê bình và tự phê bình, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cấp ủy chưa có nhiều cải thiện so với nhiệm kỳ trước.

 Theo số liệu thống kê, tổng số chi uỷ viên bầu được là 1.191 đồng chí; trong đó có 876 đồng chí tái cử (chiếm 74%), 315 đồng chí tham gia lần đầu (chiếm 26%). Trong đó số cấp ủy chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tới 44%, chưa qua đào tạo về lý luận chính trị chiếm 32%. Tỷ lệ bí thư chi bộ chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 43%, chưa qua đào tạo lý luận chính trị chiếm 10%. Ngoài ra, công tác chuẩn bị nhân sự ở một số chi bộ chưa đúng quy định; kết quả bầu bí thư chi bộ gắn với cơ cấu là trưởng khu dân cư sau đại hội tỷ lệ thấp (6,25%), thiếu nhân sự đủ tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy kiêm trưởng khu dân cư, tỷ lệ trưởng khu dân cư là đảng viên mới đạt 82,0%, chưa đạt 100% theo yêu cầu Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chi bộ bầu thiếu chi ủy chiếm tỷ lệ cao (6,6%); tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp (11,3%).

Để cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đồng chí Quách Đình Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phong cách làm việc khoa học cho đội ngũ cấp ủy chi bộ, huyện chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2022, sau khi hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ, trong tháng 10 huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 140 học viên là bí thư, phó bí thư các chi bộ. Qua đó, đội ngũ cấp ủy cơ sở được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, năm 2023, huyện đã xây dựng kế hoạch và dự kiến chọn cử 153 đồng chí cấp ủy viên đi học, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng. Thực tế cho thấy, sau khi được bầu vào cấp ủy mới, đội ngũ cấp ủy rất cần được bồi dưỡng để làm việc có hiệu quả. Do vậy, huyện sẽ định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư và các cấp ủy viên. Dự kiến sẽ có những lớp dành cho từng chức danh bí thư, phó bí thư. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào một số vấn đề như: bổ sung những kiến thức mới trong lý luận và tổng kết thực tiễn; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành, kỹ năng tác nghiệp trong từng chức danh cụ thể của cấp ủy viên. Trong quá trình bồi dưỡng sẽ có sự chia sẻ kinh nghiệm của học viên ngay trong lớp học. Thông qua các lớp bồi dưỡng cũng rèn luyện thêm phong cách làm việc khoa học và kỷ luật, kỷ cương cho đội ngũ cấp ủy viên của đảng bộ cơ sở.    

Ngoài ra, huyện chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Từng cấp ủy viên cần nắm vững những quy định về trách nhiệm và quyền hạn của mình để nghiêm túc thực hiện. Thực hiện dân chủ, công khai trong họp cấp ủy, bảo đảm từng cấp ủy viên và đảng viên được phát biểu ý kiến. Cấp ủy đảng cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến đảng viên, từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh.


Dương Liễu