Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn: Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số

Thứ sáu, 14/6/2024 | 9:08:55 Sáng

Trên cơ sở các quyết định được UBND huyện phê duyệt, các ngành chức năng và các trường học trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã phối hợp triển khai chính sách hỗ trợ dành cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trong danh sách.


Chính sách hỗ trợ của Chính phủ tạo động lực để học sinh bậc THCS vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn nỗ lực vươn lên học tập tốt.

Tính đến tháng 5/2024, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ chế độ chính sách của học kỳ I, năm học 2023-2024 cho 100% đối tượng. Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 8/9/2020 của Chính phủ, toàn huyện có 3.850 đối tượng thụ hưởng, trong đó có 4 đối tượng bổ sung kỳ học trước. Với mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ, tổng kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định là hơn 2.461 triệu đồng.    

Thực hiện chế độ bán trú đối với học sinh tiểu học, THCS theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ, toàn huyện có 2.271 đối tượng thụ hưởng. Chế độ bao gồm hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở và hỗ trợ tiền ở bằng 10% mức lương cơ sở. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 8.175 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ cũng được thực hiện tốt. Toàn huyện có 28.593 đối tượng thụ hưởng là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS.


B.M