Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Thứ sáu, 19/4/2024 | 4:40:08 Chiều

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.


Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch số 13-KH/UBKTHU, ngày 15/3/2024 của UBKT Huyện ủy về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; Quyết định số 713-QĐ/HU, ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt danh sách cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. Thông qua tiêu chí lựa chọn người được bốc thăm là những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đang công tác trong cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Trước hết, năm 2024 tập trung xác minh tài sản, thu nhập đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý chưa được xác minh tài sản, thu nhập trong 4 năm liền trở về trước. Trừ trường hợp: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được các cơ quan y tế xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Việc bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của UBKT Huyện ủy được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Thông qua hoạt động này, cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập (nếu có); nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Kết quả bốc thăm có 12 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đang công tác tại 10 cơ quan, đơn vị được lựa chọn. Trong đó, nhóm các đồng chí cấp trưởng các cơ quan đơn vị cấp huyện 3 đồng chí; cấp phó các cơ quan đơn vị cấp huyện 4 đồng chí; cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn 5 đồng chí.

Sau hội nghị, UBKT Huyện ủy thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập để biết, phối hợp thực hiện và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.   

Vì Văn Tú
UBKT Huyện ủy Mai Châu