Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc

Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở huyện Đà Bắc

Thứ ba, 14/5/2024 | 9:24:19 Sáng

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đà Bắc đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng luân chuyển cán bộ, đạt kết quả tích cực. Cán bộ được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển từ huyện về xã, từ xã lên huyện, được rèn luyện, thử thách trong môi trường mới, bước đầu tạo hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thường trực Đảng ủy thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đánh giá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đảng bộ những tháng đầu năm 2024.

Hiện Thường trực Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cả 3 đồng chí đều là cán bộ luân chuyển về và đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị trấn. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Nguyễn Văn Tuyển được điều động từ Bí thư Đảng ủy xã Tú Lý; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, từ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Lý luân chuyển về làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn; đồng chí Bàn Văn Bình, từ Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lý luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND thị trấn, hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn. Tập thể BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn hoạt động nền nếp theo quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò của tổ chức Đảng (TCĐ), mang lại hiệu quả thiết thực ở nhiều mặt công tác, dẫn đầu các đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đồng chí Bàn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết: Nội bộ đồng thuận, cán bộ, đảng viên, công chức hoạt động đều tay, thị trấn là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả bộ máy cấp ủy, chính quyền phục vụ người dân. Công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường tiến bộ rõ rệt; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 52 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 3,3%.

BTV Huyện ủy Đà Bắc đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/5/2021 về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết xác định nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, hàng năm có 90% TCĐ và 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ, thống nhất chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở tất cả các xã, thị trấn… Đặc biệt, từng bước thực hiện luân chuyển cán bộ đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở; từ năm 2022 đến hết nhiệm kỳ có 80% trở lên xã, thị trấn có ít nhất 1 đồng chí thường trực không phải là người địa phương; thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc 1 đồng chí lãnh đạo của cơ quan, đơn vị trực tiếp làm Bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp… Huyện ủy chỉ đạo hoàn thành rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng và đúng quy trình, quy định...

Đồng chí Đoàn Sỹ Võ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Đến tháng 4/2024 huyện đã thực hiện luân chuyển 14/17 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 03 của Huyện ủy. Việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ở huyện mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện, thử thách; tạo nguồn cán bộ lâu dài; tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết; khắc phục tình trạng cục bộ trong công tác cán bộ, khép kín trong từng ngành, địa phương, đơn vị. Cán bộ được điều động, luân chuyển có dịp cọ xát với thử thách mới, được rèn luyện, ngày càng trưởng thành qua thực tiễn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các tình huống khó khăn tại cơ sở, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, sàng lọc đảng viên để nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời phân công cán bộ lãnh đạo bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để có giải pháp xử lý theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua đó, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ ngày càng nâng cao, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ được nâng lên, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được khẳng định, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.


Lê Chung