CHANG NHẤT

  • (HBDT) – Duủng 20h ngă̒i 31/7, ta̭i Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ ziḙ̂n tha Chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh – Thănh âm xử Mươ̒ng” pơ̭i Carnival năm 2022

  • (HBDT) - Xác di̭nh fát chiến zu li̭ch la̒ dôô̭ng lư̭c fát chiến kuố hwiḙ̂n, nhửng năm năm, La̭c Thwí da̒ dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp dớ bứt fả ngă̒nh kôông ngiḙ̂p chăng khỏi ni̒ tloong tương lai.

  • (HBDT) - Khuô̭ng 25/7, Tính wí Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ kwiết di̭nh kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l kôông tác kản bô̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Tlương Thi̭ Mai, Wí biên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Tố chức T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí biên BCH T.Ư Dáng: Ngwiḙ̂n Kwang Zương, Fỏ ban Tố chức T.Ư; Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Ban Kản xư̭ Dáng Kiếm twản Nha̒ nước, Fỏ Tôống Kiếm Twản fṷ tlắch Kiếm twản Nha̒ nước, Tlướng Dwa̒n DBKH tính Hwa̒ Bi̒nh; Hô̒ Kuốc Zṷng, Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính Bi̒nh Di̭nh; Kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí Bi̒nh Di̭nh; da̭i ziḙ̂n kác ban, bô̭, ngă̒nh T.Ư. Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng tlư̭c HDNZ, WBNZ tính; Wí biên BCH Dáng bô̭ tính, kác xớ, ngă̒nh.

  • (HBDT) - Thew Kể hwă̭ch xổ 127/KH-UBND, ngă̒i 18/7/2022 kuố WBNZ tính, ngă̒i 31/7, tính ha xḙ tố chức chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh - Thănh âm xử Mươ̒ng” pơ̭i Canival năm 2022. Ni la̒ môô̭ch chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t dôô̭c dảw kỏ xư̭ kết hơ̭p iểw tổ văn hwả chwiê̒n thôổng dă̭c xắc kuố tính kôô̒ng tỉnh hiḙ̂n da̭i, ẩn tươ̭ng, ngḙ̂ thwâ̭t hấp zâ̭n.

  • (HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Xôi dôô̭ng Carnival dươ̒ng fổ năm 2022

(HBDT) - Bắt dâ̒w pớ 17h - 18h30’ ngă̒i 31/7, tlêêng dwa̭n kha̭ 1km pơ̒ kha̭ Ku̒ Chỉnh Lan, kwa tlṷc kha̭ Chi Lăng va̒ kết thúc ta̭i diếm biếw diê̒n chỉnh kuố lê̒ hô̭i la̒ Kwáng tlướng Hwa̒ Bi̒nh, dwa̒n diê̒w hăă̒nh kôô̒ng 6 xe hwa vởi khêênh 100 vu̒ kôông Viḙ̂t Nam va̒ kuốc tể tli̒nh diê̒n kác vu̒ diḙ̂w xôi dôô̭ng dâ̭m chất carnival.