Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong xây dựng nông thôn mới để người dân hưởng lợi

Thứ bảy, 12/11/2022 | 12:10:57 Chiều

(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Cao Phong đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nông nghiệp, nông thôn đổi thay, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng cải thiện. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM theo lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025.

 


Hạ tầng giao thông xã Bắc Phong (Cao Phong) được đầu tư, tạo diện mạo nông thôn đổi mới.

Dù cách không xa thị trấn Cao Phong, nhưng xã Bắc Phong có xuất phát điểm khá thấp, có xóm diện đặc biệt khó khăn. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, xã về đích NTM năm 2021. Đồng chí Khương Xuân Lịch, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: Cán bộ, Nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của xây dựng NTM, hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân được hưởng lợi, chất lượng cuộc sống nâng cao. Xã cơ bản chuyển đổi diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng mía, đất vườn đồi sang trồng cây có múi. Chú trọng phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, nhà ở dân cư được xây dựng khá đồng bộ theo quy hoạch. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%. Xã tập trung lãnh đạo giữ vững các tiêu chí đã đạt được, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trên địa bàn toàn huyện, đến nay, bình quân tiêu chí NTM đạt 16,67 tiêu chí/xã; trong đó có 5 xã đạt 19 tiêu chí, gồm các xã: Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Tây Phong, Bắc Phong. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2022. Triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng NTM trong toàn huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách các tiêu chí, phụ trách xã đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện và hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Bên cạnh huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, huyện chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đã chỉ đạo chuyển đổi toàn diện các loại cây trồng về quy mô diện tích, loại giống, biện pháp khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh như cây ăn quả có múi, mía, nuôi trồng thủy sản vùng hồ sông Đà… Hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác, sản xuất hàng hóa theo mô hình gia trại, trang trại, quan tâm củng cố và phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả; từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. Huyện đã có nhiều sản phẩm OCOP như: nước cam tươi lên men, cam quả của HTX Hà Phong, cam quà tặng cao cấp 3T Farm đạt 4 sao; mứt cam, nước cốt cam, trà chanh đào mật ong, rượu cam (HTX Hà Phong), hạt dổi Thạch Yên đạt 3 sao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM của huyện còn những khó khăn như: Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hạn chế; giá sản phẩm nông nghiệp bấp bênh ảnh hưởng đến phát triển trồng trọt, khó khăn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. Tiến độ xây dựng NTM chưa đồng đều ở các xã, một số chỉ tiêu, tiêu chí kết quả còn khiêm tốn.

Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Cao Phong phấn đấu giữ vững 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% xã triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Với lộ trình đưa các xã về đích NTM là Bình Thanh, Hợp Phong năm 2022; Thung Nai năm 2023; Thạch Yên năm 2024. Đến năm 2025, huyện Cao Phong về đích NTM. Theo đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; an ninh trật tự giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn cải thiện...

Hương Lan