Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thứ năm, 21/7/2022 | 5:25:21 Chiều

(HBĐT) - Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Sơn đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 10-NQ/HU, ngày 18/7/2022 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.Trường THPT Quyết Thắng (Lạc Sơn) ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

NQ đã giá kết quả đạt được cũng như nguyên nhân yếu kém và đề ra mục tiêu xây dựng sự nghiệp GD&ĐT của huyện phát triển đồng bộ, có quy mô hợp lý đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu  học tập của con em các dân tộc trong huyện; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất, đạo đức, đảm bảo về số lượng, cơ cấu; tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học; tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT; phấn đấu nâng chất lượng giáo dục toàn diện của huyện từ tốp cuối của tỉnh lên tốp giữa và từ tốp giữa lên tốp đầu của tỉnh. Đến năm 2025, chất lượng giáo dục đại trà đảm bảo chuẩn đầu ra ở mỗi cấp học; chất lượng và tỷ lệ học sinh giỏi từng bước được nâng lên, đến năm 2025 được đánh giá xếp loại ở tốp trung bình toàn tỉnh; tỷ lệ trúng tuyển vào trường chuyên nghiệp đạt từ 22,5% trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT được đào tạo nghề bằng các hình thức đạt từ 45% trở lên. Phấn đấu từ 95% giáo viên mầm non, 80% giáo viên tiểu học, 85% giáo viên THCS, 99% giáo viên THPT đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có từ 5% trở lên giáo viên THPT có trình độ vượt chuẩn. Xây dựng thêm từ 10 trường học đạt chuẩn quốc gia mới (9 trường mầm non, TH&THCS và 1 trường THPT/PTDTNT); công nhận lại 100% các trường đã hết thời hạn đạt chuẩn; xây dựng 3 trường học trọng điểm của huyện. Đến năm 2030, duy trì chất lượng giáo dục đại trà đảm bảo chuẩn đầu ra ở mỗi cấp học; chất lượng và tỷ lệ học sinh giỏi được đánh giá xếp loại tốp đầu toàn tỉnh; tỷ lệ trúng tuyển vào trường chuyên nghiệp đạt từ 25% trở lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT được đào tạo nghề bằng các hình thức đạt từ 50% trở lên...

NQ đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu, trong đó thực hiện  đổi mới công tác quản lý; quan tâm phát triển, nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; gắn kết quả đánh giá với việc phân công, bố trí sắp xếp, đào tạo và bồi dưỡng và tinh giản biên chế. Xây dựng quy chế điều động cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo công bằng, hợp lý, tránh áp lực cho giáo viên; thực hiện cơ chế đánh giá độc lập đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (xem xét giáng chức, cách chức đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đơn vị trường học được phụ trách 2 năm liên tục xếp cuối thi đua của ngành do lỗi chủ quan trong lãnh đạo, quản lý; không bố trí giảng dạy, cho thôi việc và tinh giản biên chế đối với giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ. Điều chuyển công tác đối với vị trí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT có 2 năm liên tục xếp cuối thi đua của ngành….

Nghị quyết này được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong huyện.

P.V (TH)