CHANG NHẤT

Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí: Dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i

(HBDT) – Mởi ni, khâw khi nhâ̭n ản tin bảw kuố eenh Ngwiḙ̂n Dức Khương (KN 1977) ớ xa̭ Thenh Nông wê̒l wiḙ̂c za di̒nh bi̭ ké zan dô̭t nhâ̭p baw lể lôm ta̒i xán la̒ môô̭ch xổ zo̒ foong lan kỏ zả tli̭ khwáng 500 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí khấn chương diê̒w tla, la̒ ro̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n lêḙ̂nh bắt khấn kấp dổi vởi 3 dổi tươ̭ng, gô̒m: Hwa̒ng Kông Lưw, Kwách Ngo̭c Zương va̒ Vṷ Tlung Kiên, dê̒w kơ chủ ta̭i xa̭ Hơ̭p Thanh (Lương Xơn) la̒ dưở lô̭m.

UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Chỉnh tli̠

Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí: Dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i

(HBDT) – Mởi ni, khâw khi nhâ̭n ản tin bảw kuố eenh Ngwiḙ̂n Dức Khương (KN 1977) ớ xa̭ Thenh Nông wê̒l wiḙ̂c za di̒nh bi̭ ké zan dô̭t nhâ̭p baw lể lôm ta̒i xán la̒ môô̭ch xổ zo̒ foong lan kỏ zả tli̭ khwáng 500 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí khấn chương diê̒w tla, la̒ ro̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n lêḙ̂nh bắt khấn kấp dổi vởi 3 dổi tươ̭ng, gô̒m: Hwa̒ng Kông Lưw, Kwách Ngo̭c Zương va̒ Vṷ Tlung Kiên, dê̒w kơ chủ ta̭i xa̭ Hơ̭p Thanh (Lương Xơn) la̒ dưở lô̭m.

Văn wả - Zu li̠ch

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong