CHANG NHẤT

Chiến khai kôông tác Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 21/3, BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ tính tố chức Hô̭i ngi̭ chiến khai kôông tác Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019. Dôô̒Ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ zúp nôông zân iên tâm xán xwất

(HBDT) – Kắch ni 6 năm, Kôông ti Tân Lôch fát bắt dâ̒w tliên kết xán xwất – tiêw thu bỉl dó, buô̭p dẳng lể hô̭t kơ̒ng n zân kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tâ̭p chung ớ kác vu̒ng Kwiết Thẳng, Kôô̭ng Hwa̒ nhơ Mi̭ Thă̒nh, Văn Ngiḙ̂, Văn Xơn... Bớ ni, ba̒ kon râ̒n kwen, tích ửng vởi chương chi̒nh lirn kết, fiể zwanh ngiḙ̂p la̒ dơn vi̭ kung kấp vâ̭t tư fân bỏn, ki̭ thwâ̭t va̒ baw tiêw to̒n bô̭ xán fấm, nôông zân la̒ ngươ̒i tlư̭c tiếp xán xwất, thu hwă̭ch va̒ kam kết baảnh xán fấm cho zwanh ngiḙ̂p thu muô.

Chung thăi xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh phúc

(HBDT) – Kăn kử kwiết di̭nh xổ 2589/QĐ-TTg ngă̒i 26/12/2013 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t Dê̒ ản "Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng nhân ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3”, Ban Chí da̭w kôông tác za di̒nh tính da̒ chí da̭w kác ngă̒nh thă̒nh viên tố chức kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc. Kỏ chú dê̒ "Iêw thương va̒ chiê xé”, ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3/2019 ản fát dôô̭ng to̒n tính vởi nhê̒w hwa̭t dôô̭ng foong fủ, hấp zâ̭n, nhân văn.

Lơ̒i zái cho ba̒i tỏn fát chiến bê̒n vưng vu̒ng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) - Dêểnh kuổi năm 2018, vu̒ng kâl ăn tlải kỏ mủi (KATKM) kuố tính ản vớ rôô̭ng tôống ziḙ̂n tích khwáng 9.839 ha. Tloong rỉ, tlêênh 47% la̒ ziḙ̂n tích mởi tlôông va̒ thơ̒i ki̒ kiển thiết kơ bán, cho thẩi xư̭ fát chiến meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích ku̒ng nhơ kwiết tâm dâ̒w tư kuố kác diḙ̂ fương. Twi nhiên lơ̒i zái cho ba̒i tỏn fát chiến bê̒n vưng lo̭i kâl chú lư̭c ni̒ chăng fái ớ nhửng kon xổ wê̒l ziḙ̂n tích. Thâ̭m chỉ ngươ̭c la̭i, tốc dô̭ za tăng ziḙ̂n tích tloong va̒i năm khânh ni dang tlớ thee̒nh thắch thức fát chiến KATKM kuố to̒n tính.

Chỉnh tli̠

Dê̒ kaw chắch nhiḙ̂m kuố kấp wí, ngươ̒i dửng dâwg tloong kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông

(HBDT) – Khởm 14/3, Thươ̒ng Chư̭c Tính wí da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển zaw ban chwiên dê̒ kwỉ I "Wê̒l kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông, xứ lỉ vi fa̭m châ̭t tư̭ an twan zaw thôông”. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Kinh tể

Liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ zúp nôông zân iên tâm xán xwất

(HBDT) – Kắch ni 6 năm, Kôông ti Tân Lôch fát bắt dâ̒w tliên kết xán xwất – tiêw thu bỉl dó, buô̭p dẳng lể hô̭t kơ̒ng n zân kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tâ̭p chung ớ kác vu̒ng Kwiết Thẳng, Kôô̭ng Hwa̒ nhơ Mi̭ Thă̒nh, Văn Ngiḙ̂, Văn Xơn... Bớ ni, ba̒ kon râ̒n kwen, tích ửng vởi chương chi̒nh lirn kết, fiể zwanh ngiḙ̂p la̒ dơn vi̭ kung kấp vâ̭t tư fân bỏn, ki̭ thwâ̭t va̒ baw tiêw to̒n bô̭ xán fấm, nôông zân la̒ ngươ̒i tlư̭c tiếp xán xwất, thu hwă̭ch va̒ kam kết baảnh xán fấm cho zwanh ngiḙ̂p thu muô.

Văn wả - Zu li̠ch

Chung thăi xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh phúc

(HBDT) – Kăn kử kwiết di̭nh xổ 2589/QĐ-TTg ngă̒i 26/12/2013 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t Dê̒ ản "Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng nhân ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3”, Ban Chí da̭w kôông tác za di̒nh tính da̒ chí da̭w kác ngă̒nh thă̒nh viên tố chức kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc. Kỏ chú dê̒ "Iêw thương va̒ chiê xé”, ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3/2019 ản fát dôô̭ng to̒n tính vởi nhê̒w hwa̭t dôô̭ng foong fủ, hấp zâ̭n, nhân văn.