CHANG NHẤT

  • (HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.

  • (HBDT) – Thổl 16/12, ta̭i Nha̒ văn hwả hwiḙ̂n Kaw Fong (thi̭ chẩn Kaw Fong), UBND tính da̒ tố chức bể ma̭c Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi va̒ Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2018.

  • (HBDT) – Khởm 4/2 ôông Torsten Bonew, Thi̭ tlướng tha̒nh fổ Leipzig, Kôô̭ng hwa̒ Liên bang Dức thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

  • (HBDT) – Nhửng năm kwa kác kấp chỉnh kwiê̒n xa̭ Ngo̭c Mi̭ (Tân La̭c) da̒ chiến khai nhê̒w mô hi̒nh xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, ta̭w wiḙ̂cla̒ cho nhê̒w ngươ̒i law dôô̭ng, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâ̭p. Tloong rỉ, ngê̒ la̒ nỏn fát chiến meḙnh, zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p dảng kế cho za di̒nh.

  • (HBDT) – 27/11, ta̭i Ha̒ Nô̭i, nga̒nh NN&PTNT tính ha tham za Chiến la̭m thă̒nh tư̭w 10 wê̒l tam nôông "nôông ngiḙ̂p, nôông zân va̒ nôông thôn”. Ni la̒ chương chi̒nh hwa̭t dôô̭ng nă̒m tloong chuô̭i xư̭ kiḙ̂n Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Tlung ương 7, khwả X.

Da̒i fát thanh – chwiê̒n hi̒nh tính chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác 2019

(HBDT) – Khởm 4/1, Da̒i fát thanh – chwiê̒n hi̒nh (FT-CH)tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thi duô khen thướng ngă̒nh FT-CH năm 2018 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính tham zư̭ va̒ fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭.

Xa̭ Hơ̭p Tha̒nh dươ fáp lwâ̭t baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Nă̒m ớ ha̭ zu khôông Da̒, Hơ̭p Tha̒nh (Ki̒ Xơn) la̒ xa̭ thwâ̒n nôông, kinh tể chú ểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Năm 2016 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn nôông thôn mởi (NTM). Ku̒ng kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xak luôn chủ tloo̭ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, vâ̭n dôô̭ng nhân zân chấp ha̒nh tốt chú chương, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước, kóp fâ̒n zư̭ ốn di̭nh an ninh châ̭t tư (ANCT) – châ̭t tư an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Kôông ti Xơn Thwí zẩn dâ̒w nô̭p ngân xắch kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn

(HBDT) – Kôông ti kố fâ̒n Xơn Thwí la̒ môô̭ch tloong xổ ó nhê̒w zwanh ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh kác xán fấm gô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, fát chiến ốn di̭nh va̒ bê̒n vưng ản Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen vi̒ kỏ doỏng kóp tích kư̭c zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ nô̭p ngân xắch Nha̒ nước.

Hwiḙ̂n Kaw Fong khơi nguô̒n khức meḙnh văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Năm 2018, foong tla̒w văn ngḙ̂ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc fát chiến ká wê̒l lươ̭ng va̒ chất. Wiḙ̂c khơi zâ̭l, fát chiến foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kơ xớ da̒ ta̭w xân chơi zái chỉ lee̒nh meḙnh tloong nhân zân, kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c.

Chỉnh tli̠

Chơi zôô̭ng ớ no, la̒ chi paw ki̒ ngí Thết Zương li̭ch

(HBDT) – Dỏ la̒ wiḙ̂c lâ̭n kuố nhê̒w ngươ̒i khi̒ ma̒ khắp dêểnh, kản bô̭, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng kỏ dêểnh 4 ngă̒i cho ki̒ ngí Thết Zương li̭ch. Nhửng ngă̒i ngí ó chi kwâi kwâ̒n bên mo̭l thân, za di̒nh ma̒ ko̒n la̒ zi̭p dớ bán thân hướng thṷ kwa̭ng thơ̒i zan thái mải, bớch kăng thắng, mḙ̂t mói.

Kinh tể

Kôông ti Xơn Thwí zẩn dâ̒w nô̭p ngân xắch kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn

(HBDT) – Kôông ti kố fâ̒n Xơn Thwí la̒ môô̭ch tloong xổ ó nhê̒w zwanh ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh kác xán fấm gô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, fát chiến ốn di̭nh va̒ bê̒n vưng ản Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen vi̒ kỏ doỏng kóp tích kư̭c zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ nô̭p ngân xắch Nha̒ nước.

Văn wả - Zu li̠ch

Da̒i fát thanh – chwiê̒n hi̒nh tính chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác 2019

(HBDT) – Khởm 4/1, Da̒i fát thanh – chwiê̒n hi̒nh (FT-CH)tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thi duô khen thướng ngă̒nh FT-CH năm 2018 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính tham zư̭ va̒ fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭.

Xa̠ hô̠i

Xa̭ Hơ̭p Tha̒nh dươ fáp lwâ̭t baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Nă̒m ớ ha̭ zu khôông Da̒, Hơ̭p Tha̒nh (Ki̒ Xơn) la̒ xa̭ thwâ̒n nôông, kinh tể chú ểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Năm 2016 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn nôông thôn mởi (NTM). Ku̒ng kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xak luôn chủ tloo̭ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, vâ̭n dôô̭ng nhân zân chấp ha̒nh tốt chú chương, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước, kóp fâ̒n zư̭ ốn di̭nh an ninh châ̭t tư (ANCT) – châ̭t tư an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n.