CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Vươ̭t lên khỏ khăn zo xư̭ chăng thwâ̭n kuố thơ̒i tiết, zo zi̭ch Covid-19, zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi... Kuu̒ng vởi xư̭ chí da̭w dôô̒ng bô̭, chă̭t chḙ kuố tính va̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân tloong tính da̒ nổ lư̭c hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ dôông xwân năm 2022 va̒ da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng.

  • (HBDT) - Chí xổ CPI kuố Hwa̒ Bi̒nh tṷt khu wê̒l thử ha̭ng va̒ diếm xổ. Xoong nhê̒w zwănh ngiḙ̂p (ZN), nha̒ dâ̒w tư (NDT) cho ră̒ng, tloong ha̭n chể, thắch thức ni̒ i la̒ kơ hô̭i dớ tính va̒ kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương ngỏ la̭i, deẻnh zả xáht thư̭c tể, bớ rỉ kâ̒n kỏ nhưửng zái fáp meḙnh tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, nơơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính tloong nhửng năm dêểnh.

  • (HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

  • (HBDT) - Ka̭ ni̒ văn hwả chiê̒n thôổng zân tôô̭c, tloong rỉ kỏ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng da̒ va̒ dang tlớ thee̒nh ta̒i ngwiên kwỉ zả ản khơi zâ̭l, fát hwi meḙnh, ta̭w dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng thúc dấi fát chiến KT-XH, zoong dêểnh nhưửng thăi dối to̒n ziḙ̂n tlêênh kwê hương Hwa̒ Bi̒nh.

Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027

Tấi nhanh tiển dô̭ tiêm văc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i cho rét bớ 12-17 thuối

(HBDT) - Ban chí da̭w (BCD) chiển zi̭ch tiêm chuúng vắc xin foo̒ng Covid-19 vươ̒ ban hă̒nh kôông văn hwá tôốc xổ 1846/CV-BCĐ wê̒l wiḙ̂c dấi leenh tiển dô̭ tiêm vắc xin dơ̭t 40 va̒ tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i (mui 3) cho rét bớ 12-17 thuối.

Chiến la̭m kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh lâ̒n thử III - năm 2022

(HBDT) - Vư̒ơ̒ kwa ta̭i Tluung tâm Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i la̒ vươ̒n xinh vâ̭t kắnh tố chức khai ma̭c chiến la̭m tlưưng bă̒i kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh tính lâ̒n thử III. Dôô̒ng chỉ Dinh Kôông Xử, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính zư̭ lḙ̂ khai ma̭c.

Vươ̭t thắch thức ză̒nh thẳng lơ̭i tloong xán xwất vṷ xwân 2022

(HBDT) - Vươ̭t lên khỏ khăn zo xư̭ chăng thwâ̭n kuố thơ̒i tiết, zo zi̭ch Covid-19, zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi... Kuu̒ng vởi xư̭ chí da̭w dôô̒ng bô̭, chă̭t chḙ kuố tính va̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân tloong tính da̒ nổ lư̭c hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ dôông xwân năm 2022 va̒ da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng.

Kinh tể

Chiến la̭m kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh lâ̒n thử III - năm 2022

(HBDT) - Vư̒ơ̒ kwa ta̭i Tluung tâm Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i la̒ vươ̒n xinh vâ̭t kắnh tố chức khai ma̭c chiến la̭m tlưưng bă̒i kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh tính lâ̒n thử III. Dôô̒ng chỉ Dinh Kôông Xử, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính zư̭ lḙ̂ khai ma̭c.

Văn wả - Zu li̠ch

Zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng: Khơi zâ̭l bán xắc văn hwả Mươ̒ng

(HBDT) - Ka̭ ni̒ văn hwả chiê̒n thôổng zân tôô̭c, tloong rỉ kỏ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng da̒ va̒ dang tlớ thee̒nh ta̒i ngwiên kwỉ zả ản khơi zâ̭l, fát hwi meḙnh, ta̭w dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng thúc dấi fát chiến KT-XH, zoong dêểnh nhưửng thăi dối to̒n ziḙ̂n tlêênh kwê hương Hwa̒ Bi̒nh.