CHANG NHẤT

  • (HBDT) – Chăng tố chức tưưng bưư̒ng nhơ mo̭i năm, nhăưng Tluung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính vấn zoong dêểnh cho kác ủn rét môô̭ch chương chi̒nh Thết Tluung thu bui bé tloong khôông khỉ ẩm ám "za di̒nh”

  • (HBDT) – Vởi mṷc tiêw chiến zaw ki̭ thwâ̭t chăn ruôi ka tháw zươ̭c thew hưởng xán fấm OCOP ta̭i xa̭ KAW Xơn va̒ xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) kuu̒ng nhơ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể bê̒n vưưng cho kác hô̭ zân ớ hwiḙ̂n.

  • (HBDT) – Khởn ngă̒i 14/9, Thươ̒ng chư̭c Tínnh wí tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôô̒ng lẳnh da̭w Kôông ti KF Tâ̭p dwa̒n FLC (Tâ̭p dwa̒n FLC), iểng Tâ̭p dwa̒n va̒ dơn vi̭ tư vẩn bảw kảw ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n fương ản, ỉ tướng kwi hwă̭ch va̒ kác vưởng vắc, dê̒ xwấtt, kiển ngi̭ ta̭i zư̭ ản Khu zu li̭ch (KZL) ngí zươ̭ng, dô̭ thi̭ xinh thải, thế thaw va̒ bui chơi zái chỉ Thuung Nai tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 hwiḙ̂n Kaw Foong, Tân La̭c. 

  • (HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 vởi tinh thân mối kơ kwan, dơn vi̭, xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn va̒ zwănh ngiḙ̂p la̒ "fảw da̒i”, mối kản bô̭, kôông chức, ngươ̒i zân la̒ "chiển xi̭” tloong FCZ, tính da̒ hwi dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw kuô̭c.

  • (HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Kinh tể

Hwiḙ̂n La̭c Xơn dấi meḙnh tốc dô̭ dô thi̭ hwả

(HBDT) – Hwiḙ̂n La̭c Xơm kỏ ziḙ̂n tích rôô̭ng, zân xổ dôông, thu nhâ̭p ngươ̒i zân ốn di̭nh va̒ kỏ chiê̒w hưởng tăng kaw. Wa̒i tha kwi̭ dất ko̒n nhê̒w kác khu zân kư tâ̭p chung nhơ thi̭ chẩn Vṷ Bán, kác fổ, chơ̭… diḙ̂ hi̒nh khả bă̒ng fắng. Ni la̒ nhửng diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên thwâ̭n lơ̭i dớ La̭c Xơn kỏ thế vớ rô̭ng fát chiến dô thi̭.

Văn wả - Zu li̠ch

Hḙn muô̒ lo̭ chỉn Miê̒n Dô̒i

(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.