CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Nhă̒m tưư̒ng bước fṷc hô̒i tloong tlaa̭ng thải bi̒nh thươ̒ng mởi, bên baang kác zái fáp kích kâ̒w, ngă̒nh zu li̭ch tính tiếp tṷc tâ̭p chuung nơơng kaw chất lươ̭ng kác zi̭ch vṷ, khwiển khích zwănh ngiḙ̂p, tố chức, hô̭ kinh zwănh xâi zưư̭ng, kuung ưửng xán fấm chái ngiḙ̂m mởi. Kác diḙ̂ fương kăn kử baw kấp dô̭ zi̭ch kuố tính dớ kôông bổ thươ̒ng xwiên dớ chú dôô̭ng fương ản foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) va̒ dỏn kheéch.

  • (HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.

  • (HBDT) - La̒ tính nmiê̒n nủi, khu vư̭c nôông thôn chiểm 80% zân kư, nôông ngiḙ̂p chiểm tí tloo̭ng 19,98% GDP; mô hi̒nh xán xwất nhó, lé, kkẻm hiḙ̂w kwá, thiểw liên kết chuô̭i zả tli̭ ... la̒ nhửng tô̒n ta̭i va̒ ha̭n chể kuố nôông ngiḙ̂p tính nhê̒w năm kwa. Zo rỉ wiḙ̂c chiến dối xổ tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p ản moong la̒ khác fṷc chiḙ̂t dế tô̒n ta̭i ni̒, kóp fâ̒n thúc dấi "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p", fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng.

  • (HBDT) - Ko̒n hơn nướ khaảng nươ̭ la̒ dêểnh Thết Năm mởi Nhâm Râ̒n 2022. Kản bô̭, Nhân zân tloong tính daang dấi meḙnh kác foong tla̒w thi duô iêw nước, fát hwi nô̭i lư̭c, khai thác mo̭i tê̒m năng, thể meḙnh; tích kư̭c thảw gơ̭ khỏ khăn, ốn di̭nh , fát chiến xán xwất, kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá "mṷc tiêw kép" vươ̒ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19; báw vḙ̂ khức khwé nhân zân vươ̒ fṷc hô̒i fát chiến KT-XH tloong tlaa̭ng thải bi̒nh thươ̒ng mởi.

  • (HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nổ lư̭c kiếm xwát zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Zi̭ch Covid -19 ziển biển khỏ lươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh, môix ngă̒i dê̒w kỏ kác ka bêḙ̂nh xwất hiḙ̂n tloong kôô̭ng dôô̒ng. 19/19 fươ̒ng, xa̭ dê̒w kỏ ka zương tỉnh, tâ̭p chung ta̭i kác fương: Dôô̒ng Tiển, Fương Lâm, Kwi̒nh Lâm, Tân Thi̭nh, xa̭ Môông Hwả... Daảng nỏi la̒ kỏ nhê̒w tlươ̒ng hoo̭c kỏ hoo̭c xinh, zảw viên vắc Covid-19: nhơ THKX Dôô̒ng Tiển, Tiếw hoo̭c Dôô̒ng Tiển; tiếw ho̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng, THFT Zân tôô̭c nô̭i chủ, THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ...

Kinh tể

Chú dôô̭ng fương ản dám báw kấp diḙ̂n ốn di̭nh zi̭p Thết Năm mởi

(HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.