Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Đồng hành cùng nông dân xã Thu Phong phát triển kinh tế

Thứ năm, 19/10/2023 | 4:25:39 Sáng

(HBĐT) - Được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” đã góp phần cổ vũ, động viên ý chí vượt khó vươn lên giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong hội viên, nông dân (HVND) xã Thu Phong (Cao Phong), đặc biệt là hội viên người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.


Hội viên nông dân xóm Đúng Thá, xã Thu Phong (Cao Phong) phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Thăm mô hình chăn nuôi gia súc tổng hợp của gia đình hội viên Bùi Văn Lân, xóm Đúng Thá, xã Thu Phong, chúng tôi cảm nhận được tinh thần vượt khó, quyết tâm bám đất làm giàu của ông. Ông Lân cho biết: Để có được cơ nghiệp như hiện nay, gia đình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Đồng hành cùng nông dân xã Thu Phong phát triển kinh tế Hội Nông dân (HND) từ huyện tới xã, nhất là các chương trình đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật (KHKT) cho đồng bào DTTS. Những khó khăn về vốn, kinh nghiệm chăn nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT… ban đầu đã được "gỡ” bằng việc tham gia các lớp tập huấn KHKT chăn nuôi, tham quan mô hình chăn nuôi hiệu quả. Hiện, với mô hình chăn nuôi lợn thịt và bò sinh sản, mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng.

Ông Lân là một trong những HVND tiêu biểu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi của xã Thu Phong. Thời gian qua, đồng hành cùng HVND trong phát triển kinh tế, HND xã tích cực đổi mới phương thức hoạt động; chỉ đạo các chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Hàng năm tổ chức phát động HVND đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm... được chú trọng thực hiện. Đa dạng hóa hình thức truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, tổ vay vốn; qua các phương tiện thông tin đại chúng; hội thi, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao... Từ đó khích lệ HVND hăng hái tham gia các phong trào phát triển KT-XH ở địa phương.

Đồng thời, HND xã thực hiện tốt hoạt động nhận ủy thác với các ngân hàng cho HVND vay vốn phát triển SXKD với tổng dư nợ đạt trên 45 tỷ đồng, có gần 500 hộ HVND được vay. Các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, không có trường hợp vay trùng, vay ké... Ngoài ra, hội tích cực thực hiện, đa dạng hoạt động tư vấn, phối hợp tổ chức dạy nghề, chuyển giao KHKT cho HVND, hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, trên địa bàn xã Thu Phong có nhiều HVND sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước vươn lên làm giàu. Qua đó góp phần củng cố niềm tin trong hội viên, thu hút ngày càng đông nông dân người DTTS tham gia vào tổ chức Hội.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch HND xã Thu Phong cho biết: Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH của xã, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được thực hiện với hình thức phong phú. Đến hết năm 2022, toàn xã có 150 hộ HVND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp; trên 90 hộ hội viên thu nhập từ trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm. Năm nay, toàn xã có 330 lượt hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 100% kế hoạch năm.

Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng. Thời gian tới, HND xã Thu Phong tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hỗ trợ, khuyến khích hội viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng...

T.H