Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Đảng bộ xã Pà Cò vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới

Thứ bảy, 25/11/2023 | 11:36:04 Sáng

Đảng bộ xã Pà Cò (Mai Châu) có 10 chi bộ với tổng số 232 đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ xã Pà Cò (Mai Châu) quan tâm thực hiện. Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên ở chi bộ Chà Đáy.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ xã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho quần chúng; phát huy tốt vai trò của mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy xã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, lý tưởng của Đảng, nhất là đối với thế hệ trẻ ở các bản; giao đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách chi bộ trực tiếp xuống nắm nguồn, hướng dẫn làm quy trình, thủ tục đi học các lớp nhận thức về Đảng đối với những trường hợp đảm bảo yêu cầu.

Bên cạnh đó, các chi bộ chủ động kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát hiện gương điển hình, có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú có cơ hội rèn luyện, thử thách và phấn đấu vào Đảng. Với nhận thức ở đâu làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tổ chức cơ sở Đảng sẽ được củng cố vững chắc, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền không ngừng được củng cố, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ trực thuộc.

Anh Sùng A Váu, xóm Pà Cò Lớn cho biết: "Vào Đảng là để xây dựng và cống hiến, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng của người đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bởi thế, khi vào Đảng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong mọi việc và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương”.

Bằng những giải pháp linh hoạt trong triển khai công tác phát triển Đảng, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Pà Cò đã kết nạp được 12 đảng viên mới, vượt 4 đảng viên so với chỉ tiêu cấp trên giao. Pà Cò cũng là xã duy nhất trên địa bàn huyện Mai Châu thực hiện vượt chỉ tiêu giao về kết nạp đảng viên mới tính đến hết tháng 10/2023.

Anh Mùa A Đùa, xóm Pà Cò Con cho biết: Gia đình tôi có 6 đảng viên, gồm bố mẹ, anh trai, em trai và vợ chồng tôi. Một gia đình có nhiều đảng viên là niềm tự hào không chỉ riêng chúng tôi mà còn là niềm tự hào cho các con, làm gương cho các con phấn đấu, học tập, rèn luyện.

Đồng chí Sùng A Màng, Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò cho biết: "Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề và tăng cường giáo dục cho quần chúng là đoàn viên, hội viên thấy được trách nhiệm để hăng hái tham gia học tập, thi đua; phân công tổ chức, đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú để quần chúng xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần củng cố lực lượng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2023, Đảng bộ xã đã cử các quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng do huyện tổ chức và đã kết nạp 12/8 đảng viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu huyện giao. Cuối năm 2023 xã tiếp tục kết nạp thêm 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Qua đây để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, có động cơ đúng đắn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Vai trò lãnh đạo của Đảng với chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong xã được củng cố vững chắc, khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn được duy trì, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Đảng bộ xã Pà Cò tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên gắn với đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ xã Pà Cò ngày càng lớn mạnh.

Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)