Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Thứ tư, 20/3/2024 | 4:35:18 Chiều

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 748-QĐ/HU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh huyện Mai Châu trước khi Đoàn kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định, UBKT Huyện ủy nhận thấy:

Năm 2021, trong thời gian là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Mai Châu, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện không đúng quy định về cấp thư bảo lãnh dự thầu theo quy định của của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam; bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Châu khởi tố bị can; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Huyện ủy đề nghị Đoàn kiểm tra trình Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hồng Trường theo thẩm quyền.

2. Xem xét kết quả giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý tại Đảng ủy xã Thành Sơn, gồm các đồng chí: Ngần Văn Diễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ngần Văn Dụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã; Lò Thanh Khuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; Hà Công Duân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã; Hà Văn Lơ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã. 

UBKT Huyện ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các đồng chí Ngần Văn Diễn, Ngần Văn Dụ, Lò Thanh Khuyên, Hà Văn Hùng, Hà Công Duân, Hà Văn Lơ còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. UBKT Huyện ủy yêu cầu các đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; cùng với tập thể cấp ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện và báo cáo kết quả về UBKT Huyện ủy.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY MAI CHÂU