HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn nhất tính, xoong Da̒ Bắc dang kỏ xư̭ fát chiến tích kư̭c. Bô̭ mă̭t nôông thôn, dô thi̭ tư̒ng ngă̒i dối mởi. Dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân râ̒n ản nơơng kaw. Hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ bớ hwiḙ̂n dêểnh kơ xớ ản xâi zưng, kúng kổ vưng meḙnh. Dỏ la̒ kết kwá bớ xư̭ do̒n kết, thôổng nhất kuố kản bô̭, dáng viên va̒ Nhân zân, la̒ kết kwá bớ foong tla̒w thi duô iêw nước (TDIN) ản fát dôô̭ng khu rôô̭ng tloong to̒n hwiḙ̂n.


Hướng ửng foong tla̒w thi duô "Nôông zân xán xwất – kinh zwănh zói” nhê̒w hô̭ ớ xa̭ Dwa̒n Kết (Da̒ Bắc) vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó dớ chăn ruôi da̭i za xúc.


Kwản chiḙ̂t lơ̒i ră̭i kuố Bác Hô̒ " Thi duô la̒ iêw nước, iêw nước he̒ fái thi duô”. Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc chí da̭w kác kấp, kâc da̒ chí da̭w kác kấp, kác ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ tloong hwiḙ̂n dối mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô iêw nước; chú dôô̭ng xâi zư̭ng kể hwă̭ch gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ và ti̒nh hi̒nh thư̭c tể ớ kác diḙ̂ fương. Hwiḙ̂n koi tloo̭ng nêw kương ngươ̒i tốt, wiḙ̂c tốt, nhân tổ mởi, diến hi̒nh tiên tiển tloong foong tla̒w thi duô "Hwiḙ̂n Da̒ Bắc chung khức xâi zư̭ng NTM”, "Kản bô̭ kôông chức, viên chức thi duô thư̭c hiên văn hwả kôông xớ”... kwa rỉ kỏ khức lan twá, nhân tha ziḙ̂n rôô̭ng.

 

Nhửng năm kwa kác kơ kwan, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, hô̭i dă̭c thu̒ hwiḙ̂n va̒ UBNZ kác xa̭, thi̭ chẩn fát dôô̭ng, dấi meḙnh thi duô thew tinh thâ̒n "Dô̒ng thwâ̭n kaw, thi duô zói, wê̒l dích khởm” lâ̭p thă̒nh tích cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ lởn tloong năm bă̒ng foong tla̒w kṷ thế, bảm xát nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, kấp bắch kuố ngă̒nh, lỉnh vư̭c, diḙ̂ fương, nhơ kác foong tla̒w: ""Chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, nơơng kaw zả tli̭ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p”, ""Kôông dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p, HTX thi duô XX-KZ zói, chung khức xâi zư̭ng NTM"” ""Hwiḙ̂n Da̒ Bắc chung thăi vi̒ ngươ̒i nge̒w, ó dớ ngăi bi̭ dá la̭i khả khâw"”.. va̒ nhê̒w foong tla̒w thi duô khác, ta̭w da̒ thúc dấi KT-XH fát chiến, kúng kổ niê̒m tin kuố nhân zân baw vai tlo̒ lă̒nh da̭w kuố Dáng, diê̒w hă̒nh kuố kác káp chỉnh kwiê̒n.

Hwiḙ̂n luôn koi tloo̭ng xâi zư̭ng, nhân rô mô hi̒nh diến hi̒nh tiên tiển tlêênh kác lỉnh vư̭c. Tloong rỉ fái kế dêểnh kác mô hi̒nh mởi wê̒l fát chiến kinh tể nhơ: fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Tiê̒n Foong, "Tố dối kôông” xa̭ Záp Dắt ""Ha̭n chể xứ zṷng thuốc BVTV"” xa̭ Dôô̒ng Chum, Mươ̒ng Chiê̒ng; ruôi kả lôô̒ng ta̭i kác xa̭: Hiê̒n Lương, Tiê̒n Foong, Vâ̒i Nươ… Wa̒i tha, tloong hwiḙ̂n ko̒n nối bâ̭t kác mô hi̒nh: tlôông kâl sachi ớ xa̭ Tu Lỉ, xán xwất lo dă̭c xán JO2 xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng; chuô̭i liên kết kả kheḙch ớ xa̭ Hiê̒n Lương… nhê̒w kách la̒ hăi, xảng ta̭w ả fố biển, nhân rôô̭ng. Nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân, hô̭ za di̒nh tích kư̭c doỏng kóp thiê̒n kuố, kôông khức, kóp fâ̒n xâi zưngh, fát chiến dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Dôông thwâ̭n, xôi nối hướng ửng foong tla̒w TDIN da̒ zúp hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̭t ản nhửng kết kwá kwan tloo̭ng: Kỏ 23/24 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t xo Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 dê̒ tha. Tôốc dô̭ tăng tlướng zả tli̭ bi̒nh kwân ha̒ng năm da̭t 13%, chí tiêw Da̭i hô̭i dê̒ tha la̒ 6 – 7%/ năm. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l da̭t 29 tliḙ̂w dôô̒ng, xo chí tiêw da̭i hô̭i da̭t 104%. Thu NXNN tlêênh di̭ê ba̒n năm 2020 ước da̭t 45,175 tí dôô̒ng, kấp 2,36 lâ̒n xo năm 2015. Zư̭ kiển hết năm 2020 hwiḙ̂n kỏ 6 xa̭ da̭t chấn NTM, da̭t chí tiêw ngi̭ kwiết da̭i. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bi̒nh kwân zám bớ 51,75% năm 2015 thuổng ko̒n 24,37%.

Thôông kwa foong tla̒w TDIN, 5 năm kwa hwiḙ̂n kỏ nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân ản tă̭ng Hwân chương Law dôô̭ng hang ba; kơ̒ thi duô, bă̒ng khen kuố Thú tưởng Chỉnh fú; kơ̒ thi duô, bă̒ng khen UBNZ tính… Năm 2019, hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản tính xếp dửng dâ̒w khổi hwiḙ̂n wê̒l chí xổ kái kắch hă̒nh chỉnh, dửng thử 2 wê̒l mức dô̭ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ. Dáng bô̭ hwiḙ̂n ản Tính wí kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn tloong kheḙch vưng meḙnh tiêw biếw xếp thử nhất

   Bi̒nh Zang

 

 

 


KÁC TIN KHÁC