(HBDT) – Ngă̒i 11/10, HTX Nôông ngiḙ̂p va̒ Thương ma̭i Mươ̒ng Dô̭ng tố chức lḙ̂ kỉ kết hơ̭p dôô̒ng tiêw thṷ xán fấm zươ̭ Nôông tla̭i hư̭w kơ Linh Zṷng pơ̭i Kôông ti Kố fâ̒n O-Cty. Linh Zṷng mô̭ch tha̒nh viên kuố HTX Mươ̒ng Dô̭ng kỏ diḙ̂ chí ta̭i thôn Dô̒ng Ngwa̒i, xa̭ Vi̭nh Dô̒ng, hwiḙ̂n Kim Bôi. O-Cty la̒ zwanh ngiḙ̂p ta̭i Ha̒ Nô̭i, chwiên kinh zwanh kác mă̭t ha̒ng thư̭c fấm hư̭w kơ kung kấp cho thi̭ tlươ̒ng Viḙ̂t Nam hưởng dêểnh xwất khấw.

Hưởng zẩn tha̒nh lâ̭p42 mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế

(HBDT) – 9 khảng năm 2018, kác kấp Hô̭i Nôông zân tloong tính da̒ hưởng zâ̭n tha̒nh lâ̭p ản 42 mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế hwa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá. Tloong rỉ kác mô hi̒nh tlôông kâl kỏ mủi, tố hơ̭p tác chăn ruôi, kác liên nhỏm xán xwất ản nhân rôô̭ng, zwi chi̒.

Xâi zư̭ng hwiḙ̂n La̭c Thwí tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố nha̒ dâ̒w tư

(HBDT) – Kỏ nhửng lơ̭i thể dă̭c thu̒, kỏ tư zwi dối mởi va̒ khát voo̭ng fát chiến, mṷc tiêw ro̭ ra̒ng, hwiḙ̂n La̭c thwí dang kỏ nhửng bước di vưng chắc khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể, ta̭w xư̭ bứt fả vươn lêênh tloong lỉnh vư̭c zu li̭ch, zi̭ch vṷ, fát chiến vu̒ng xán xwất ha̒ng hwả chất lươ̭ng kaw, hiḙ̂n thư̭c hwả tư zwi, khát voo̭ng dối mởi, tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n, thân thiḙ̂n kuố kác nha̒ dâ̒w tư.

Ziḙ̂n da̒n Khwiển nôông@ Nôông ngiḙ̂p “Zái fáp chăn ruôi da̭i za xúc thew chuô̭i an twa̒n thư̭c fấm vu̒ng Tlung zu miê̒n nủi fiể Bắc”

(HBDT) – Ngă̒i 4/10, ta̭i tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha Ziḙ̂n da̒n Khwiển nôông@ Nôông ngiḙ̂p "Zái fáp chăn ruôi da̭i za xúc thew chuô̭i an twa̒n thư̭c fấm (ATTF) vu̒ng Tlung zu miê̒n nủi fiể Bắc”. Chương chi̒nh zo Tlung tâm Khwiển nôông Kuốc za, Kṷc chăn ruôi, Xớ NN&PTNT tính ha fổi hơ̭p tố chức. Ziḙ̂ da̒n da̒ thu hút kác Tlung tâm Hiḙ̂p hô̭i, Nha̒ khwa ho̭c liên kwan; da̭i ziḙ̂n nga̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân kác tính ba̭n Law Kai, Fủ Tho̭, Xơn La, Iên Bải va̒ 100 da̭i ziḙ̂n nôông zân tiêw biếw tloong chăn ruôi da̭i za xúc kác xa̭ Mi̭ Hwa̒, Vỉnh Dô̒ng (Kim Bôi), Kwi Hâ̭w (Tân La̭c)

Tố chức tlôông 2 ha dắc VietGAP

(HBDT) – HTX zi̭ch vṷ va̒ fát chiến Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) ản lươ̭ cho̭n tlôông dắc VietGAP thew zư̭ ản liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm dắc an twa̒n kỏ kwi mô 10 ha.

Kô̭ Ngiḙ̂ ngă̒i mởi

(HBDT) – Dêểnh xa̭ Kô̭ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) dâ̒n tôi ó khói la̭ bới xư̭ thăi dối dêểnh la̭ mă̭t khâw 3 năm wê̒l dích NTM. Da̒ng tloong la̒ng, ngo̭ xỏm, kác kôông chi̒nh kôông kôô̭ng ản xâi zư̭ng khang chang, kheḙch dḙp. Kác mô hi̒nh fát chiến xán xwất zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, zúp ngươ̒i zân ớ ni kỏ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Ngê̒ chể tác kâl luô̭, dả kắnh Lâm Xơn

(HBDT) – Dâ̒n tôi kám nhâ̭n xư̭ chiến dối kơ kẩw kinh tể tích kư̭c pớ nôông ngiḙ̂p xang kôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ khi̒ dêểnh thăm la̒ng ngê̒ kâl luô̭ va̒ dả kắnh Lâm Xơn (Lương Xơn) paw dâ̒w khảng 9. La̒ng ngê̒ ro̭c thew Kuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dwa̒n Kết, kách chăng xa chṷ xớ UBND xa̭ Lâm Xơn. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, dả kắnh dḙp, ẩn tươ̭ng ản tlưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất. Kác kơ xớ la̒ ngê̒ hwa̭t dôô̭ng khả rô̭. Nhê̒w kheéch ti pô̭, kheéch tham kwan thi̒m hiếw, ngẳm ngỏ xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ kuố la̒ng. Kác ngḙ̂ nhân lă̒nh ngê̒ miḙ̂t mai la̒ wiḙ̂c xảng ta̭w nhê̒w xán fấm la̭ va̒ dḙp mă̭t.

Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh – dám báw an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Hwa̒, Tlướng foo̒ng Tôống hơ̭p Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Ka̭ ni̒, Kôông ti kỏ 7 dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c gô̒m: Xỉ ngiḙ̂p xâi lắp, kác Xỉ ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh nước xă̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn – Ki̒ Xơn, Tân La̭c - Mai Châw, La̭c Xơn – Iên Thwí, Kaw Fong – Bải Cha̭w, Kim Bôi – La̭c Thwí, kỏ 190 kản bô̭, kôông nhân. Xác di̭nh la̒ dơn vi̭ xán xwất, kinh zwanh, thơ̒i zan kwa Kôông ti khi̒ no̒ i kwan tâm dêểnh kôông tác an twa̒n law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

Kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng hwi dôô̭ng vổn diḙ̂ fương da̭t 14.815 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NHNN tính, tôống nguô̒n vổn kuố kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hết kwi̭ III da̭t khânh 22.450 tí dôô̒ng, tăng 10% xo ku̒ng 31/12/2017. Baw gô̒m, vổn hwi dôô̭ng bớ tố chức kinh tể va̒ kư zân da̭t 14.815 tí dôô̒ng, tăng 1.466 tí dôô̒ng, tương dương 11%, ước thư̭c hiḙ̂n dêểnh 30/9 tăng 12,5% xo pơ̭i kuổi năm 2017, dáp ửng 73,8% tí tloo̭ng vổn dâ̒w tư cho wăl, tloong rỉ vổn hwi dôô̭ng tlêênh 12 khảng chiểm 33% nguô̒n vổn hwi dôô̭ng.

Lương Xơn: Tlaw mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam, Hiḙ̂p hô̭i nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Viḙ̂t nam, nhân Ngă̒i hô̭i Hư̭w kơ Viḙ̂t Nam 2018, khuô̭ng 14/9, Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tố chức tlaw 5 mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n gô̒m: TXN nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Dô̒ng Xương (xa̭ Tha̒nh Lâ̭p), HTX nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Tla̭i Hwa̒ (xa̭ Hơ̭p Hwa̒) va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Gươ̒ (xa̭ Kư Iên)

Xa̭ La̭c Thi̭nh fát chiến mô hi̒nh chăn ruôi ka

(HBDT) – Xo vởi các lo̭i hi̒nh xán xwất chiê̒n thôổng, chăn ruôi ka cho lơ̭i nhwâ̭n kaw hơn, thu nhâ̭p ản kweenh năm. Kwả chi̒nh xán xwất ít fṷ thuô̭c baw thiên nhiên cho rêênh tleẻnh ản môô̭ch xổ kẳi thúi. 5 năm tlớ la̭i ni nhê̒w hô̭ zân ớ xa̭ La̭c Thi̭nh, wiḙ̂n Iên Thwí da̒ meḙnh za̭n wăl vổn dâ̒w tư, fát chiến mô hi̒nh chăn ruôi ka.

Dối thăi ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c ớ wiḙ̂n Kim Bôi

(HBDT) – Xo kung kác năm 2010, 2011 tlớ wê̒l tlước, ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c wiḙ̂n Kim Bôi da̒ koe ziḙ̂n ma̭w dối khác nhê̒w. La̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ xổ xa̭, xỏm thuô̭c ziḙ̂n Chương chi̒nh 135 nhê̒w nhất tính (20/28 xa̭), mối năm tư̒ kác zư̭ ản, chỉnh xách zân tô̭c da̒ za̒nh nguô̒n lư̭c khwáng 20 tí dôô̒ng dớ kái thiḙ̂ kơ xớ ha̭ thơ̒ng xỏm, xa̭ vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Ngỏ baw ha̭ thơ̒ng kơ xớ kác xa̭ Chung Bi̒, Bắc Xơn, Nâ̭t Xơn, Thươ̭ng Tiển, Vỉnh Dô̒ng... thẩi kỏ xư̭ dối thăi ro̭ nhất.

Agribank dấi meḙnh rái ngân tỉn zṷng cho fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông thôn

(HBDT) – Hiḙ̂n năi tống zư nơ̭ tỉn zṷgn kuố Agribank Hwa̒ Bi̒nh da̭t 9.062 tí dôô̒ng, tăng 32 tí dôô̒ng, tăng 3% xo ku̒ng thơ̒i diếm 31/12/2017. Tloong rỉ zư nơ̭ thôông thươ̒ng 8.936 tí dôô̒ng, chiểm tí tloo̭ng 98,6% tôống zư nơ̭, tăng 311 tí dôô̒ng xo ku̒ng thơ̒i diếm 31/12/2017, da̭t 95% kể hwă̭ch kwỉ III/2018 va̒ da̭t 90,3% kể hwă̭ch năm 2018.

Xa̭ Fúc Tiển zám nge̒w, nơng kaw thu nhâ̭p nhơ̒ tlôông kú khiḙ̂

(HBDT) – Ớ no kỏ dất tlôông, ớ rỉ kỏ kâl xá, mo̭l Mươ̒ng đớ la̒ khiḙ̂. Tỉnh dêểnh thơ̒i diếm ka̭ ni̒, kâl khiḙ̂ chươ fái la̒ kâl mui nhoo̭nh zúp ngươ̒i zân xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) la̒ zâ̒w. Twi nhiên tlôông khiḙ̂ zúp ngươ̒i zân fâ̒n no̒ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p. Dó la̒ khắng di̭nh kuố dôô̒ng chỉ Ngwiển Kươ̒ng Biḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Fúc Tiển khi chiê xé mô hi̒nh tlôông khiḙ̂ ta̭i diḙ̂ fương

Nư̭ dwa̒n viên thanh niên “kỏ ti̒nh iêw” thanh loong ro̭ch dó

(HBDT) – Băn khwăn, chăn chớ ngỏ meénh dất dá ró nhê̒w năm lảng fỉ, thu nhâ̭p thấp, wiḙ̂c la̒ bấp bêênh, dwa̒n viên Kwách Thi̭ Thu Hương, Chi dwa̒n xỏm Dô̒l, xa̭ Thanh Nông (La̭c Thwí) kwiết tâm fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w. Hương da̒ ửng zṷng khwa ho̭c kỉ thwâ̭t baw tlôông thanh loong ro̭ch dó zoong la̭i thu nhâ̭p kaw.

Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể
Hô̭i Nôông zân xa̭ Kim Chwi:

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.

Dông Fong dỏn nhâ̭n zanh hiḙ̂w xa̭ da̭t chấn NTM

HBDT) – Khởm 5/7 ta̭i xa̭ Dông Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức Lḙ̂ Kôông bổ xa̭ Dông Fong. Dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng buối lḙ̂ kỏ lảnh da̭w môô̭ch xổ ban, nga̒nh kuố tính va̒ rất dôông ba̒ kon nhân zân xa̭ Dông Fong.

Hwa̒ Bi̒nh kỏ 2 xán fấm lo̭t tốp 85 Thương hiḙ̂w wa̒ng nôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam năm 2018

Ngă̒i 30/6, Tôống hô̭i Nôông ngiḙ̂p va̒ Fát chiến nôông thôn Viḙ̂t Nam da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) tố chức Lḙ̂ tôn vinh "Thương hiḙ̂w wa̒ng nôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam năm 2018”

Wiḙ̂n La̭c Thwí hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p chiến khai zư̭ ản dâ̒w tư

(HBDT) – Kỏ nhửng ưw thể vươ̭t chô̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ, ta̒i ngwiên thiên nhiên, văn hwả, wiḙ̂n La̭c Thwí ản kwi hwa̭ch la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính. Nhê̒ nha̒ dâ̒w tư kwan tâm ngiên kửw, chién khai kác zư̭ ản kwi mô khả lớn. Nẳm bắt kơ hô̭i ni̒, wiḙ̂n La̭c Thwi da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, nga̒nh chức năng thảw gơ̭ khỏ khăn vưởng vắc cho nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản dám báw tiển dô̭ dă̭ch tha

Wiḙ̂n Lương Xơn biếw zương ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018

(HBDT) – Khởm ngă̒i 29/6, Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) wiḙ̂n Lương Xơn tố chức Hô̭i ngi̭ biếw zương NKT xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018