Zâ̒w la̭c Iên Thwí xán fấm OCOP 4 khaw

(HBDT) – xán fấm zâ̒w lă̭c kuố HTX nôông ngiuḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản chiết xwất bớ la̭c kheḙch, ó zu̒ng chất báw kwán, ó fa̭ chô̭l bất li̒ thă̒nh fâ̒nno̒ khác. Xán fấm kỏ tác zṷng ngăn ngươ̒ la̭w hwả, chôổng ung thư va̒ kác bêḙ̂nh wê̒l tim meḙch, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Năm 2020, xán fấm râ̒w la̭c kuố HTX nôông ngiḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 4 khaw.

Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.

Nhửng diếm tlảng năm 2020

(HBDT) – Năm 2020, tloong bổi kắnh vươ̒ fái foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh, vươ̒ fái thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, xoong vởi xư̭ kổ gẳng kuố Dáng bô̭, Nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c fát chiến KT-XH, KF-AN, xâi zư̭ng Dáng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiện mṷc tiêw fát chiến leenh, bê̒n vưng, fẩn dẩw xâi zư̭ng tính da̭t mư̭c tlung bi̒nh khả baw kác năm dêểnh.

Xa̭ Twa̒n Xơn Wê̒l dích bớ hwi dôô̭ng khức zân

(HBDT) – Kuu̒ng vởi xư̭ kwan tâm dâw tư, hổ hcơ̭ kuố Nha̒ nước, xa̒ Twa̒n Xơn (Da̒ Bắc) da̒ hwi dôô̭ng, vâ̭n dṷng hiḙ̂w kwá khức zân dớ dươ xa̭ kản dích NTM ngăi tlước thê̒m năm mởi 2021.

Ngát xeenh zan Xơn Thwí

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh vu̒ng zan Xơn Thwí, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) hhê̒w ngư̒i chứ dêểnh ôông Bu̒i Văn Lư̭ch, ngwiên Bỉ thư Dáng wí xa̭ Xơn Thwí tlước ni, i la̒ ngươ̒i kỏ kôông dâ̒w "kâl wa̒ng"” wê̒l dôô̒ng dất kwê nha̒. Dớ la̒ "kâl wa̒ng"” i ó kwả, vi̒ bớ tlôông zan, nhê̒w za di̒nh ớ Xwân Thwí da̒ thwá nge̒w, vươn lêênh kuô̭c khôổng khả zá

Xa̭ Kwỉ Hwa̒ chăn chớ xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) - Nhửng năm kwa, Chương MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) ản kấp wí, Dáng, Chỉnh kwiê̒n xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Sơn) kwan tâm chí da̭w, lảnh da̭w. Foong tla̒w to̒n zân chưng khức XZNTM chiến khai rôô̭ng khắp, ản nhê̒w ngươ̒i zân hướng ửng. Twi nhiên, la̒ xa̭ thuô̭c ziḙ̂n khỏ khăn, diê̒w kiḙ̂n fát chiến kinh tể kỏ nhê̒w tlớ nga̭i, zo rỉ xa̭ ko̒n nhê̒w tiêw chỉ khỏ da̭t, chú iểw la̒ kác tiêw chỉ kâ̒n nguô̒n lư̭c dâ̒w tư lởn.

Xa̭ Văn Xơn fát hwi hiḙ̂w kwá nguô̒n vổn chỉnh xắch

(HBDT) – Văn Xơn la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn, dơ̒i khôổng kinh tể ngươ̒i zân chú iểw xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p cho rêênh kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Nhửng năm kwa nguô̒n vổn ưw da̭i kuố Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NHCXXH) da̒ fát hwi hiêw kwá, la̒ nguô̒n lư̭c kwan tloo̭ng tloong xwả dỏl, zám nge̒w. 

Kánh bảw thú dwa̭n mởi lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) – Nhâ̭n ản tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố eenh Ngwiḙ̂n Văn Da̭i, hô̭ khấw thươ̒ng chủ (HKTC) ta̭i TF Xơn La, ka̭ ni̒ la̒ chwiên viên an ninh kuố Kôông ti ta̒i chỉnh Home Credit Viḙ̂t Nam, wê̒l wiḙ̂c bớ dâ̒w khảng 10-2020, kôông ti bi̭ môô̭ch nhỏm dổi tươ̭ng la̒ zá hô̒ xơ dớ wăl va̒ chiểm dwa̭t tống xổ thiê̒n 1.148.864.880 dôô̒ng. Khâw khi nhâ̭n ản dơn chi̒nh bảw ku̒ng ta̒i liḙ̂w chinh xát thu thâ̭p ản, Foo̒ng Kánh xát hi̒nh xư̭ (Kôông an tính) da̒ bảw kảw Ban Zảm dôốc xác lâ̭p chwiên ản dẩw chanh. Bớ ni dươ̒ng râi lươ̒ dáw va̒ kác thú dwa̭n tinh vi râ̒n ản la̒ ro̭...

Thơ̒i tiết heenh khô kắnh zác ngwi kơ chẳl rư̒ng

(HBDT) – Thew Tlung tâm Zư̭ bảw khỉ tươ̭ng thwí văn, mô̒ heenh khô nnăm 2020 – 2021 ziển biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, ngwi kơ xắi tha chẳl rư̒ng rất kaw. Nhă̒m kiếm xwát, ha̭n chể thấp nhất kác thiḙ̂t ha̭i zo chẳl rư̒ng gâi tha, kác kấp ngă̒nh, diḙ̂ fương kâ̒n nơơng kaw kắnh zác chiến khai dôô̒ng bô̭ kác biḙ̂n fáp nơơng kaw hiḙ̂w kwá kông tác báw vḙ̂ rư̒ng (BVR), foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng.

Hiwḙ̂n Tân La̭c baw vṷ thu hwă̭ch miể tỉm

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ tlêênh 30 ha miể tỉm ản tiêw thu, nhê̒w ziḙ̂n tích miể tơ, miể lưở khởm da̒ dêểnh ki̒ thu hwă̭ch. Vṷ ni̒ chất lươ̭ng miể tỉm ốn di̭nh, mâ̭w ma̭ dḙp hơn xo vṷ miể tlước.

Hưởng di meḙnh za̭n kuố eenh Thanh

(HBDT) – Rẳm ngi̭, rẳm la̒, eenh Bu̒i Văn Thanh, DVTN xỏm Dô̒l Bưng, xa̭ Dôông Lai (Tân Lâ̭c) da̒ meḙnh za̭n dươ kâl theenh loong roo̭ch dó tlôông tlêênh dất lo̭. Ó chí rêênh rỉ, eenh Theenh ko̒n thươ̒ng xwiên chiê xé kinh ngiḙ̂m, ki̭ thwâ̭t tlôông, chăm xoóc than loong roo̭ch dó cho ba̒ kon tloong xa̭ va̒ kác xa̭ deenh kweenh