Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Bí thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Tlung tâm ho̠c tâ̠p kôô̠ng dôô̒ng xa̠ Xwất Hwả

(HBĐT) - Tlung tâm ho̠c tâ̠p kôô̠ng dôô̒ng xa̠ Xwất Hwả ản hi̒nh tha̒nh va̒ di baw wa̠t dôô̠ng bớ khảng 2/2002. Tlung tâm kỏ 5 tố chwiên môn ngiê̠p vu̠, tha̒nh viên la̒ kác tlướng kác ban, nga̒nh do̒n thế kuố xa̠. Tlêênh kơ xớ wa̠t dôô̠ng kuố tlung tâm da̒ xâi zư̠ng ản 16 kâw la̠c bô̠ vát chiến kôô̠ng dôô̒ng kỏ 96 nhỏm tha̒nh viên. Tlung tâm da̒ vổi hơ̠p mân Hô̠i Vu̠ nư̠ xâi zư̠ng ản 25 tú khéch váp lwâ̠t ta̠w diê̒w kiê̠n thwâ̠n lơ̠i cho nhu kâ̒w ho̠c tâ̠p va̒ do̠c khéch kuố nhân zân

Ngă̒i hô̱i da̱i do̒n kết to̒n zân KDC xỏm Bo, xa̱ Kim Bi̒nh, wiê̱n Kim Bôi

(WBDT) – Ngă̒i 2/11 KDC xỏm Bo, xa̱ Kim Bi̒nh, wiê̱n Kim Bôi da̒ tố chức ngă̒i hô̱i da̱i do̒n kết to̒n zân tô̱c va̒ kí niê̱m 87 năm ngă̒i chiê̒n thôổng Mă̱t tlâ̱n zân tô̱c thôổng nhất Viê̱t Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính da̒ zư̱ va̒ tă̱ng wa chúc mư̒ng ngă̒i hô̱i. Ku̒ng tham zư̱ kỏ lảnh da̱w Hô̱i LHPN tính, lảnh da̱w Wiê̱n wí, HĐND, UBND, MTTQ wiê̱n Kim Bôi, xa̱ Kim Bi̒nh va̒ dông kho̱m ba̒ kon nhân zân tloong xỏm

Nhê̒w wa̱t dôô̱ng ỉ ngiê̱ tloong chương chi̒nh “Thew dôổ chân lảnh tu̱ Viê̱t – La̒o” ta̱i tính ha

(WBDT) – Ngă̒i 2/11, 100 thanh niên, xinh viên ưw tủ Viê̱t Nam – La̒o da̒ dểnh Wa̒ Bi̒nh tiếp tu̱c kác wa̱t dôô̱ng ỉ ngiê̱ tloong ha̒nh chi̒nh "Thew dôổ chân lảnh tu̱”. Tham zư̱ chương chi̒nh kỏ da̱i ziê̱n lảnh da̱w T.Ư Dwa̒n 2 nước, da̱i ziê̱n lảnh da̱w Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh.

Hiê̠w kwá mô hi̒nh ră̠i ho̠c tlái ngiê̠m xảng ta̠w

(WBDT) – Năm ho̠c 2016 – 2017, ho̠c xinh tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠ da̠t ản nhê̒w tha̒nh tích kaw tloong nhê̒w kuô̠c thi, zư̠ ản khwa ho̠c kấp kuốc za ớ nhê̒w lỉnh vư̠c khác kha̒, nhơ: Zư̠ ản khwa ho̠c "Báw kwán kam kaw voong (Wa̒ Bi̒nh) bă̒ng hơ̠p chất tư̠ nhiên (Clay)” – zái ba, "xe lăn cho mo̠i khwiết tâ̠t chân” zái khwiển khích, "Thiết bi̠ tải ta̠w năng lươ̠ng bớ khả rác chắi cho mo̠l zân vu̒ng kaw” – zái khwiển khích... Dớ ản kết kwá rỉ, thâ̒i, tlo̒ tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠ da̒ áp zu̠ng nhê̒w vương váp ho̠c tâ̠p, tloong ri vái kế dêểnh mô hi̒nh ră̠i ho̠c tlái nghiê̠m xảng ta̠w (TLNXT) kuố nha̒ tlươ̒ng

Xu̒ng I Muổ la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng

(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.

Kư̠w chiển binh xa̠ Xăm Khwe̒ kương mâ̠w vát chiến kinh tể

(WBDT) – Vát wi tinh thâ̒n "Bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒” tloong thơ̒i bi̒nh, hô̠i viên Kư̠w chiển binh (KCB) xa̠ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) luôn kương mâ̠w xảng ta̠w vát chiến KT – XH. Thew thôổng kê dểnh khảng 6/2017, thu nhâ̠p bi̒nh kwân kuố kản bô̠, hô̠i viên KCB da̠t 18 tliê̠w dô̒ng.

Thướng thức kả khôông Da̒

(WBDT) – Zo nguô̒n rác khôông chươ bị ô nhiê̠m, kác lo̠i kả khinh khôổng chơ̒ khôông dê̒w kwỉ. Dê̒w la̒ kác lo̠i kả thôông thươ̒ng nhơ kả mương, we̒l, tlô̒i, tlẳm, rô vi... mê khôổng chơ̒ rác khôông Da̒ dê̒w kỏ vi̠ hấp zâ̠n rất la̠...

Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh

WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.

Lư̱c lươ̱ng vu̱ chang tính – wiê̱c thư̱c ta̱w loo̒ng tin

(WBDT) – Kơn rác lu̱t me̱nh da̒ di kwa nhê̒w ngă̒i, mu̱ tôi chươ kwiê̒nh ản vé mă̱t ngơ ngác wáng lo tlêênh khuôn mă̱t lẩm bu̒n kuố enh Lương Văn Kwanh ở bán Hiê̒ng, xa̱ Dô̒ng Ruô̱ng (Da̒ Bắc) tloong ngă̒i chă̱l za̒w lu̱t. Khuôn mă̱t rỉ da̒ tlớ la̱i dơ̱ lo zươ̱ cha̱i cha̱c kướ nha̒ khi̒ ản CB, CS LLVT ku̒ng chung lo zúp dơ̱ vươpt kwa zan khỏ…

Xa̱ Chỉ Da̱w ản muô̒ hô̱t tlói

(WBDT) – Thew ảng khả tính 436, bớ Tân La̱c, mu̱ tôi xuôi wơ̒l kwê hương hô̱t tlói – Xa̱ Chỉ Da̱w (La̱c Xơn). Thew dô̒ng chỉ Kwách Thanh Twẩn, Vỏ Chú ti̱ch UBND xa̱, tlói chỉn ản ba̒ kon tâ̱p chung thu wa̱ch tloong khwáng 20 – 25 ngă̒i

La̱c Xơn: Chương chi̒nh Ngă̒i thử 7 ti̒nh ngwiê̱n zái kwiết thú tu̱c ha̒nh chỉnh cho nhân zân

(WBDT) – Ta̱i xa̱ Bi̒nh Chân, vươ̒ kwa Wiê̱n dwa̒n La̱c Xơn vổi hơ̱p mân kác chi dwa̒n tlư̱c thuô̱c, Dwa̒n xa̱ Bi̒nh Chân tố chức Chương chi̒nh Ngă̒i thử 7 ti̒nh ngwiê̱n zái kwiết thú tu̱c ha̒nh chỉnh cho nhân zân

 

Dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí tham zư̱ ngă̒i hô̱i vố “Kủi nhươ̱ tiết kiê̱m khwiển ho̱c” ta̱i wiê̱n Kaw Vong

(WBDT) – Ngă̒i 20/10 dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí tham zư̱ ngă̒i hô̱i vố "Kủi nhươ̱ tiết kiê̱m khwiển ho̱c” ta̱i xa̱ Tâi Vong, wiê̱n Kaw Vong

“Kản bô̠ no̒ voong tla̒w rỉ”

(WBDT) – Bâ̠w hăi ră̒ng "Kản bô̠ no̒ voong tla̒w rỉ”. Thiểng rỉ rất dủng mân thư̠c tể kuố Kư̠w chiển binh (KCB) Ngwiển Di̒nh Vính. Kứ kỏ dew kwân ha̒m Thươ̠ng tả Kwân chúng Voo̒ng khôông, khôông kwân la̒ cho enh lỉnh ku thẩi xaw xiển, bô̒i hô̒i mân tư̠ ha̒w 32 năm tloong kwân dô̠i. Ông khinh năm 1954, baw bô̠ dô̠i khảng 5/1972, ku̒ng dơn vi̠ tham za chiển dẩw ta̠i kẻnh dô̒ng Chum – Xiêng Khwáng, zúp nước ba̠n La̒o zái voỏng

La̠c Thwí: Thu 643 dơn vi̠ mẩw tloong ngă̒i hô̠i hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n

(WBDT) – Ngă̒i 19,10,2017, Ban chí da̠w vâ̠n dôô̠ng hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n wiê̠n La̠c Thwí vổi hơ̠p mân Viê̠n Hwiết ho̠c chiê̒n mẩw tlung ương tố chức ngă̒i hô̠i hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n 2017

Kản bô̱ mă̱t tlâ̱n ớ kơ xớ la̒ vái gẳn tiên chiê̒n mân ha̒nh dô̱ng

(WBDT) – Dỏ la̒ tâm xư̱ kuố enh Bu̒i Văn Zân, Chú ti̱ch UB MTTQ xa̱ Kim Bôi (Kim Bôi) khi̒ ră̒ng wơ̒l kông wiê̱c kuố mô̱ch kản bô̱ mă̱t tlâ̱n ớ kơ xớ. Thew enh Zân, ngươ̒i la̒ kông tác mă̱t tlâ̱n ó nhửng kâ̒n kỏ xư̱ nhiê̱t ti̒nh, tâ̱n tâm mal ko̒n vái "khêể di dôi mân la̒, tiên chiê̒n vái gẳn liê̒n mân ha̒nh dô̱ng”, kỏ rêênh rỉ ba̒ kon mê̱ tin tướng, iểng thew.

Dwa̒n da̱i biếw lảnh da̱w tính zơng hương ta̱i tươ̱ng da̒i Bác Hô̒ va̒ Ngiê̱ chang liê̱t xi̱ Chiển zi̱ch Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Nhân zi̠p kí niê̠m 72 năm Kách ma̠ng Khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017), ngă̒i 1/9, dwa̒n da̠i biếw lảnh da̠w tính zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí zẩn dâ̒w, da̒ da̠ch wo̒ng wa, zơng hương ta̱i tươ̱ng da̒i Bác Hô̒ va̒ Ngiê̱ chang liê̱t xi̱ Chiển zi̱ch Wa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n zơng hương kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư thươ̒ng chư̠c Tính wí, Chú ti̠ch HĐND tính; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư, Chú ti̠ch UBND tính, kác dô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̠ kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thêế tính

Biếw zương 50 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw

(HBĐT) - Ngă̒i 24/8, Wí ban MMTQ tính da̒ tố chức hô̱i ngi̱ biếw zương ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw năm 2017. Zư̱ va̒ chí da̱w hô̱i ngi̱ kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Dô̒ng chỉ Hwa̒ng Thanh Mi̱ch, UVTV Tính wí, Chú ti̱ch Wí ban MTTQ tính chú chi̒ hô̱i ngi̱. Tham zư̱ hô̱i ngi̱ kỏ lảnh da̱w Kông an tính, ban Zân tô̱c tính, Ban Zân vâ̱n tính wí, kác Hô̱i, do̒n thế tính, lảnh da̱w MTTQ kác wiê̱n, tha̒nh vổ va̒ 50 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw tloong kông tác mă̱t tlâ̱n tloong tính

Chú ti̠ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang thăm va̒ tă̠ng kwa̒ chiển khu kách ma̠ng Kaw Vong - Tha̠ch Iên

(WBDT) - Ngă̒i 29/8, nhân kí niê̠m 72 năm Kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, dwa̒n kông tác kuố UBND tính zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh thăm va̒ tă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên, chi̒ ni̒ la̒ hal xa̠ Iên Thươ̠ng va̒ Tân Vong, wiê̠n Kaw Vong

Kí niê̱m 70 năm ngă̒i tha̒nh lâ̱p LLVT va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒