(HBDT) – Vởi mṷc tiêw khơi zâ̭l tinh thâ̒n khới ngiḙ̂p, khức xảng ta̭w, ta̭w kơ hô̭i tốt nhất dớ fṷ nư̭ vươn lêênh. Nhửng năm kwa, kác kấp Hô̭i LHFN tloong tính da̒ tích kư̭c hổ chơ̭ hô̭i viên khới ngiḙ̂p tloong xán xwất, kinh zwănh, tiếp kâ̭n kác nguô̒n vổn, xâi zư̭ng mô hi̒nh kinh tể; thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá dê̒ ản "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p” zai dwa̭n 2018 – 2020

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Diến tlảng tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

(HBDT) – Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 19 Hô̭i Khwiển hoo̭c xa̭, fươ̒ng, 214 chi hô̭i khwiển hoo̭c xỏm, tố zân fổ va̒ 9 ban khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c, tôống xổ 33.304 hôii viên. Fát chiến ản 173/183 Ban Khwiển hoo̭c ớ kác dơn vi̭ bô̭ dô̭i, kôông an, zwănh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c, kơ kwan hă̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p, zoo̒ng ho̭ da̭t 95%. Dêểnh chi̒ ni̒ 19/19 xa̭, fươ̒ng kỏ lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c ản bố nhiḙ̂m Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kỏ lẳnh da̭w Hô̭i chwiên chắch.

Tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021

(HBDT) – Ngă̒i 6/1, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính kỉ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 07/KH-UBNZ tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Tết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Tân La̭c tiếp nổl nhửng chang wa̒ng zảw zṷc mui nhoo̭nh

(HBDT) – Nhê̒w năm khâânh ni, chất lươ̭ng zảw zṷc (ZZ) mui nhoo̭nh kuố hwiḙ̂n Tân La̭c luôn ớ tloong tấp 3 kuố tính. Xổ lươ̭ng hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p lớp 9 thi dô̭ baw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, FT ZTNC THFT tính kuu̒ng nhơ kác tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw khác ngă̒i ka̭ng tăng.

Hướng 100% chi fỉ diê̒w tli̭ nô̭i chủ tlải twiển ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính bớ ngă̒i 1/1/2021

(HBDT) – Ngươ̒i kỏ thé BHIT khi̒ di khảm, chươ bḙ̂nh (KCB) tlải twiển bớ ngă̒i 1/1/2021 xḙ thư̭c hiḙ̂n thew chỉnh xắch mởi wê̒l mức hướng BHIT

Xa̭ Ngoo̭c Lâw Chú dôô̭ng foo̒ng chôổng dỏl chả cho za xúc

(HBDT) - Tlước ziển biển fức ta̭p kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) tích kư̭c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, tăng kươ̒ng zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ chuô̒ng tla̭i nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi

Khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w La Văn Kâ̒w

(HBDT) - Vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n, thôổng nhất tloong xi ngi̭ va̒ wiḙ̂c la̒, xỏm La Văn Kâ̒w tiếp tṷc tlớ thee̒nh keẻnh chim dâ̒w da̒n tloong xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (KZKNTMKM) Ớ xa̭ Thươ̭ng Kôốc (La̭c Xơn)

Da za̭ng hi̒nh thức chiê̒n thôông foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i

(HBDT) – Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Linh Ngoo̭c, Fỏ Zảm dôốc Xớ LD-TB&XH, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i (TNXH), nhất la̒ tḙ̂n na̭n ma twỉ vấn nhức nhổi, ánh hướng xẩw dêểnh ANCT-CTATXH ớ môô̭ch xổ diḙ̂ fương ku̒ng nhơ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vởi vai tlo̒ la̒ thă̒nh viên Ban Chí da̭w 09 tính, Xớ LD-TB&XH da̒ fổi hơ̭p kôô̒ng kác nga̒nh tloong kông tác chiê̒n thôông foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, nhă̒m tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp ngăn chă̭n, foo̒ng ngươ̒.

Kuô̭c khôổng mởi ớ Iên Hwa̒

(HBDT) - Tlớ la̭i xa̭ Iêng Hwa̒ (Da̒ Bắc) baw nhửng ngă̒i kuổi năm, kám nhâ̭n ản xư̭ hô̒i xinh ớ vu̒ng kwê nge̒w khâw tlâ̭n lṷ li̭ch xứ năm 2017. Kinh tể kỏ bước fát chiến khả. Hḙ̂ thôổng zaw thôông ản tu xướ, kôông chi̒nh ha̭ thơơ̒ng thiết iểw ản kwan tâm dâ̒w tư xâi zư̭ng. Năm 2020, thu nhâ̭p bi̒nh kwân ước da̭t 28,3 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 36,8%. Dơ̒i khôổng nhân zân ốn di̭nh, thu nhâ̭p kái thiḙ̂n, kóp fâ̒n thúc dấi fatd chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc Kwan tâm chất lươ̭ng i tể hoo̭c dươ̒ng

(HBDT) – Thơ̒i zan kwan, kôông tác i tể hoo̭c dươ̒ng tlêênh fiḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản kwan tâm chiến khai hiḙ̂w kwá ta̭i tất ká kác bơơ̭c hoo̭c, kóp fâ̒n chăm xóc khức khwé, nơơng kaw thế chất cho hoo̭c xinh ku̒ng nhơ chất lươ̭ng zảw to̒n ziḙ̂n.

Hô̭i Chư thâ̭p dó TF Hwa̒ Bi̒nh Dấi meḙnh kôông tác nhân da̭w, tư̒ thiḙ̂n

(HBDT) -–thơ̒I zan kwa, Hô̭i Chư thâ̭p dó (CTD) thă̒nh fổ ku̒ng kác tố chức, kả nhân háw tâm da̒ kỏ nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂, dâ̭m tỉnh nhân văn hưởng dêểnh kác meénh dơ̒i bất ha̭nh

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho hwa̭t dôô̭ng xảng ta̭w khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t tloong hoo̭c xinh

(HBDT) - Nối thiểng la̒ vu̒ng dất "hoo̭c"”da̒ lô, vì nhêừ lỉ zo khác khà, bớ năm 2010 dêểnh chi̒ ni̒, hwa̭t dôô̭ng xảng ta̭w KHKT tloong kác nha̒ tlươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí mởi thư̭c xư̭ ản chủ tloo̭ng. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Hwi Tloo̭ng, Fỏ Tlướng foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n cho mắt: Hwiḙ̂n luôn kỏ xư̭ dâ̒w tư, kwan tâm lởn dổi vởi wiḙ̂c ngiên kửw, xảng ta̭w KHKT tloong hoo̭c xinh.

Hắi thướ thăi vi̒ khức khwé kuố ba̭n va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng la̒ biḙ̂n fáp dơn zán, ré thiê̒n vfa hiḙ̂w kwá nhất tloong kiếm xwát zi̭ch bêênh, dó la̒ khwiển kảw kuố Tố chức I tể thể zởi (WHO). Bớ năm 2008 dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh I tể nước ha da̒ zwi chi̒, thư̭c hiḙ̂n tốt kác hwa̭t dôô̭ng nhă̒m lan twá thôông diḙ̂p "Thướ thăi vi̒ khức khwé kuố ba̭n va̒ kôô̭ng dôô̒ng” dêểnh kôô̒ng kác thơơ̒ng lớp nhân zân.