Mô hi̒nh zẩi mơ̒i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) - Thew thôổng kê kuố tluung tâm i tể hwiḙ̂n Iên Thwí, pớ ngă̒i 8/5/2021-20/7/2022 hwiḙ̂n gi nhâ̭n 13.490 ka F0, kỏ 11 mo̭l chít liên kwan têểnh Covid-19. Kôông tác tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ản hwiḙ̂n dă̭c biḙ̂t kwan tâm chí da̭w.

Dám báo vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm

(HBDT) - Muô̒ he̒, thơ̒i tiết noỏng, ấm la̒ za tăng xư̭ fát chiến kôn tluu̒ng chiê̒n bêḙ̂nh, gâi ra nhưửng vẩn dê̒ dảng lo nga̭i wê̒l khức khwé. Thơ̒i tiết rẳng noỏng i la̒ tăng ngwi kơ wê̒l ngô̭ dôô̭c thư̭c fấm nhất la̒ thức ăn dươ̒ng fổ, thức ăn baảnh khă̭n.

Kuô̭c khôổng mởi ớ Thănh Hổi

(HBDT) - Tlớ la̭i thăm Thănh Hổi (Tân La̭c) baw ngă̒i tluung twâ̒n khảng 7, kám nhân xư̭ thăi dối ro̭ nét xo kôô̒ng kắch ni va̒i năm. Xỏm Tân Hương kắch kwuốc lô̭ 12B ka̭ ni̒ nhơ fổ tloong laa̒ng, ảng khả zaw thôông ản dố bê t, kơ xớ zi̭ch vṷ fát chiến.

Dối thăi ớ xa̭ Baw La

(HBDT) - Kuổi khảng 5/2022, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Baw La (Mai Châw) hân hwan tố chức lḙ̂ kôông bổ xa̭ da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM). Bức chănh nôông thôn ớ ni ngă̒i ka̭ng thươi mởi, ảng khả bê tôông, tlươ̒ng hoo̭c, tla̭m i tể ản xâi zưư̭ng khanh chang. Dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản nơơng lênh, năm 2021 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l kuố xa̭ da̭t 36 tliḙ̂w dôô̒ng.

Xa̭ Miê̒n Dô̒l dấi meḙnh kôông tác zám nge̒w

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Mă̭nh Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) cho mắt: "Dấi meḙnh kôông tác xwả dỏl, zám nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n, thơ̒i zan kwa, kác kấp chỉnh kwiê̒n xa̭ tích kư̭c tiên chiê̒n, nơơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân, dươ kác lo̭i kâl, kon zôổng fu̒ hơ̭p, tloong rỉ di̭nh hưởng cho ba̒ kon fát chiếnc hăn ruôi va̒ kâl lâm ngiḙ̂p fu̒ hơ̭p kôô̒ng diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên kuố xa̭"

Hwiḙ̂n Lương Xơn nââng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc

(HBDT) -  Năm ho̭c 2021 – 2022, kác dơn vi̭, tlướng ho̭c tlêng di̭a ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn dổi mă̭t vởi tứ khỏ khăn, nhất la̒ áp lư̭c do zi̭ch Covid-19. Nhưng vởi tinh thâ̒n khắc fṷc khỏ khăn, hwiḙ̂n nô̭ lư̭c tliến khai dô̒ng bô̭ kác zái fáp dwi tlí, nââng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc.

Hwiḙ̂n Iên Thwí vâ̭n dôô̭ng khức zân xâi zưư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19 cho rêênh wiḙ̂c bổ chỉ nguô̒n lư̭c, hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za xâi zưư̭ng nôông thôn mởi (XZNTM) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kă̭p nhê̒w khỏ khăn, nhất la̒ kác xa̭ fẩn dẩw wê̒l dích NTM, kuu̒ng nhơ kác xa̭ fẩn dẩw NTM nơơng kaw, NTM kiếw mâ̭w. Tlêênh thư̭c tẻ, dổi vởi kác tiêw chỉ chươ da̭t dê̒w kâ̒n nguô̒n lư̭c dâ̒w tư lởn, tloong khi ngân xắch tính fân bố kỏ ha̭n, ngân xắch diḙ̂ fương ew hḙp, zo thể do̒i hỏi nguô̒n lư̭c hwi dôô̭ng bớ nhân zân va̒ kác nguô̒n vổn khác rất lởn.

Ziḙ̂n da̒n tlé em tính năm 2022

(HBDT) – Ngă̒i 29/6, WBNZ tính tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em năm 2022 pơ̭i chú dê̒ "Chuung thăi báw bḙ̂ tlé em” - Khái lêênh thiểng foo̒ng, chẩng xâm ha̭i, ba̭w lư̭c tlé em”. Tham zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TT WBNZ tính, Tlướng Ban Chí da̭w kôông tác báw bḙ̂ tlé em (BBTE) tính; Dă̭ng Hwa Nam, Kṷc tlướng Kṷc Tlé em (Bô̭ LD-TB&XH); Ngwiḙ̂n Thi̭ Bích Liên, Zảm dôốc Tố chức ChildFund Australia ta̭i Viḙ̂t Nam; Khôống Hương Lan, da̭i ziḙ̂n Tố chức Tâ̒m nhi̒n Thể zởi ta̭i Viḙ̂t Nam kôô̒ng da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính.

Tấi nhanh tiển dô̭ tiêm văc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i cho rét bớ 12-17 thuối

(HBDT) - Ban chí da̭w (BCD) chiển zi̭ch tiêm chuúng vắc xin foo̒ng Covid-19 vươ̒ ban hă̒nh kôông văn hwá tôốc xổ 1846/CV-BCĐ wê̒l wiḙ̂c dấi leenh tiển dô̭ tiêm vắc xin dơ̭t 40 va̒ tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i (mui 3) cho rét bớ 12-17 thuối.

Tấi nhănh tiển dô̭ tiêm Vắc xin dơ̭t 40 pơ̭i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i cho dét kon pớ 12 -17 thuối

(HBDT) – Ban Chí da̭w (BCD) chiển zi̭ch tiêm chúng vắc xin foo̒ng Covid-19 bươ̒ ban hă̒nh Kôông băn hwá tôốc xổ 1846/CV-BCĐ wê̒l wiḙ̂c tấi nhănh tiển dô̭ tiêm Vắc xin dơ̭t 40 pơ̭i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 liê̒w nhắc la̭i (mṷi 3) cho dét kon pớ 12 - 17 thuối.

Chiến biển kôông tác chiê̒n thôông nơơng kaw chất lươ̭ng zân xổ

(HBDT) - di̭nh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố kôông tác chiê̒n thôông, Chi kṷc ZX-KKHZD tính da̒ chủ tloo̭ng tố chức kác hwa̭t dôô̭ng chiê̒n thôông hi̒nh thức foong fủ, da za̭ng, da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng. Nhâ̭n thức hă̒nh dô̭ng kuố da̭i bô̭ fâ̭n ngươ̒i zân wê̒l chỉnh xắch ZX-KKHZD kỏ chiến biển tích kư̭c, kóp fâ̒n nơơng kaw chât lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Chiến khai chương chi̒nh "vớ rôô̭ng kwi mô dác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh nôông thô zươ̭ tlêênh kết kwá dâ̒w tha" vổn wăl Ngân ha̒ng thể zởi

(HBDT) - Vươ̒ kwa Xớ I tể xố chức hô̭i ngi̭ Chiến khai chương chi̒nh "vớ rôô̭ng kwi mô dác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh nôông thô zươ̭ tlêênh kết kwá dâ̒w tha" vổn wăl Ngân ha̒ng thể zởi.