Khai ma̭c Da̭i hô̭i TZ,TT hwiḙ̂n La̭c Xơn lâ̒n thứ VII va̒ dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba

(HBDT) - Ngă̒i 20/7, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn - Ban tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc, thế thaw (TZTT) hwiḙ̂n La̭c ơn da̒ tố chứ Lḙ̂ khai ma̭c Da̭i hô̭i TZTT hwiḙ̂n lâ̒n thử VII, năm 2021 va̒ dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng viên buối lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; Bu̒i Thi̭ Minh, Tlướng Ban Tố chức Tính wí; da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, hwiḙ̂n tloong tính; Bêḙ̂nh viên Kwân i 103; hwiḙ̂n Nho Kwan (Ninh Bi̒nh), hwiḙ̂n Tha̭ch Thă̒nh (Thanh Hwả); Tâ̭p dwa̒n Sun Group...

Tliến khai kôông tác chwấn bi̭ tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 22/7, Ban Tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw kác kấp tính lâ̒n thử VII ho̭p tliến khai kôông tác chwấn bi̭ tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VII, năm 2022; tiển têểng Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, năm 2022. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng Ban Tố chức chú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Văn Xơn thúc dấi foong tla̒w thế zṷc, thế thaw kwâ̒n chuủng

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Hiê̒n, kản bô̭ Văn hwả - Xa̭ hô̭ xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn)cho mắt: "Thơ̒i zan kwa, foong tla̒w thế zṷc, thế thaw (TZTT) kwâ̒n chuủng ớ xa̭ Văn Xơn da̒ chiến biển tích kư̭c/ Thôông kwa rỉ kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i", re̒n liḙ̂ khức khwé, nơơng kaw thế chất, la̒ foong fỉ dơ̒i khôổng văn hwả, tinh thâ̒n kuố nhân zân diḙ̂ fương".

Thế thaw zân tôô̭c - Thơ̒i kơ pơ̭i thắch thức

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc, thế thaw (TZTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến mă̭nh mḙ, hôô̭ng khắp têểnh tơ̒ng khu zân kư pơ̭i ta̒n môn thế thaw fố biển nhơ: boỏng chwiê̒n hơi, bỏng tả, zươ̭ng xinh, kâ̒w lôông…mé môô̭ch xổ môn thế thaw zân tôô̭c (TTZT): pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i zươ̒ng nhơ ít hiḙ̂n ziḙ̂n tloong kuô̭c khôổng haa̒ng ngă̒i. Pớ di̭, wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi kác môn TTZT dửng tlước tư̒ thắch thức.

Môn xe da̭p SEA Games 1 ta̭i Hwa̒ Bi̒nh: Ẩn tươ̭ng tlêênh dươ̒ng duô, thee̒nh kôông tloong tác tố chức

(HBDT) - Khâw khânh 10 ngă̒i ziḙ̂n tha xôi nối, hấp zâ̭n, ki̭ch tỉnh, môm duô xe da̭p tloong khuôn khố SEA Games31 tố chức ớ Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức khép la̭i. Thi dẩw xwất xắc, kác VDV xe da̭p da̒ zoong wê̒l hwi chương ba̭c (HCB) cho do̒n thế thaw Viḙ̂t Nam. Kôông tác tố chức ba̒i bán, chu dảw, xư̭ kố vṷ nhiḙt ti̒nh dôông dáw kuố ngươ̒i zân Hwa̒ Bi̒nh da̒ kóp fâ̒n la̒ rêênh môô̭ch SEA Games thee̒nh kôông, an twa̒n va̒ ẩn tươ̭ng

Vi̒ môô̭ch Sea Games an twa̒n, ẩn tươ̭ng

(HBDT) - Môn xe ta̭p SEA Games 31 ản tố chức ta̭i Hwa̒ Bi̒nh tá kết thúc khau 8 ngă̒i thi dấw dáảng nhở bởi tứ ẩn tươ̭ng thôốch dḙp. Bởi xư̭ nô̭ lư̭c kuố UBNZ tính, kác ban, ngăă̒nh, dôô̒ng hăă̒nh va̒ úng hô̭ kuố Nhân zân, môn xe ta̭p SEA Games 31 tá thăă̒nh kôông thôốch dḙp, tế la̭i dẩw â̭n khỏ kwêêng bởi ba̭n bé tloong nươ̒c va̒ kwuốc tḙ̂, kôô̒ng mo̭l zân tloong tính. Nhỏm ánh gi la̭i nhưư̭ng khwảnh khắc ẩn tươ̭ng tloong kác ngă̒i diḙ̂n tha SEA Games 31 ta̭i Hwa̒ Bi̒nh.

Chung kết nô̭i zuung dố de̒w nam, nư̭ - ki̭ch tỉnh

(HBDT) - Khuô̭ng ngă̒i 15/5 ta̭i fưởng Zân Chú (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ ziḙ̂n tha woo̒ng Chung kết nô̭i zuung dố dew nam, nư̭ 2km tloong khuôn khố thi dẩw môn xe da̭p ta̭i Da̭i hô̭i Thế thaw Dôông Nam Ả lâ̒n thử 31 (SEA Games 31). Ớ nô̭i zuung dố de̒w nư̭ kỏ 8 vâ̭n dôông viên (VDV) dêểnh bớ 5 kwuốc za: Thải Lan, Viḙ̂t Nam. Malaysia, Indonesia, Philippines thi dẩw. Thi dẩw ớ nô̭i zuung dố de̒w nam va̒ nư̭ Viḙ̂t Nam kỏ 3 VDV la̒: Kwa̒ng Thi Xwan sổ dew 56, Ngwiḙ̂n Hư̭w Thă̒nh xổ dew 52 va̒ Tôổng Thănh Twiê̒n xổ dew 51.

SEA Games 31 – Ngă̒i hô̭i tlêêng kwê hương Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Chi̭nh thức pắt dâ̒w diḙ̂n tha pớ ngă̒i 14/5 vởi tư̒ nô̭i zuung hấp zâ̒n như tố de̒w nam, nư̒, băng dôô̒ng Olimpic va̒ băng dôô̒ng tiếp sức ta̭i mô̭t tloong khả duô ản tẳnh zả la̒ dḙp nhất châu Ả, môn xe ta̭p SEA Games 31 thư̭c xư̭ tlớ thă̒nh ngă̒i hô̭i vởi mo̭l zân Hwa̒ Bi̒nh. Tư̒ cố dôô̭ng viên tá têểng cố vu̒ cho kác vâ̭n dôô̭ng viên. Dă̭c biḙ̂t, chăng chí cố vu̒ cho kác vâ̭n dôô̭ng viên Viḙ̂t Nam, ma̒ cá kác vâ̭n dôô̭ng viên nươ̒c ba̭n.

Dô̭i twiến xe ta̭p di̭a hi̒nh Kuốc za Viḙ̂t Nam tâ̭p lwiḙ̂n vởi kwiết tâm da̭t tlắnh tích kaw

(HBDT) – SEA Games 31 khêênh têểng, tính Hwa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản dăng kai môn duô xe ta̭p vởi 2 fân môn la̒ xe ta̭p di̭a hi̒nh va̒ xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng. Thew kḙ̂ hwă̭ch, môn duô xe ta̭p xḙ diḙ̂n tha ta̭i tính pơ̒ ngă̒i 14 – 22/5. Kha̭ duô di̭a hi̒nh ta̭i fươ̒ng Zân Chú ản thiết kḙ̂, xêi zưư̭ng thew chwấn kuốc tḙ̂ va̒ ản tẳnh za̭ la̒ kha̭ duô khỏ. Tloong rỉ, kha̭ duô tố de̒w 2 km, kha̭ duô băăng dôô̒ng 5 km vởi kác ṷ păl. Pơ̒ kuổi kha̭ng 3, 14 VDV va̒ kác HLV tâ̭p tluung tâ̭p lwiḙ̂n ta̭i ti̒nh, la̒ kwen kha̭ duô va̒ nô̭ lư̭c tâ̭p lwiḙ̂n tế tleenh ta̒i với dô̭I thú pơ̒ kác kuốc za khu vư̭c Dôông Nam A̭. Mo̭l Hwa̒ Bi̒nh kỏ 3 VDV.

Xă̭n xaa̒ng kác diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất cho SEA Games 31

(HBDT) - Chí ko̒n ít ngă̒i nươ̭, Da̭i hô̭i Thế thaw Dôông Nam Ả (SEA Games) lâ̒n thử 31 xḙ chỉnh thức ziḙ̂n tha ta̭i 12 tính, thă̒nh fổ tloong ká nước. Tloong rỉ, tính ha ản dăng kai môn duô xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh, cheenh ta̒i ớ 12 nô̭i zuung hwi chương.

Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX năm 2022 thee̒nh kôông tốt dḙp: Fát hwi chiê̒n thôổng, thắp tlảng tinh thâ̒n thế thaw

(HBDT) - Ản tố chức chu dảw, chwiên ngiḙ̂p, kỏ kác nô̭i zuung fu̒ hơ̭p thư̭c tể, dă̭c biḙ̂t la̒ tinh thâ̒n thi dẩw rất kaw kuố vâ̭n dôô̭ng viên (VDV), dỏ la̒ nhưửng ẩn tươ̭ng nối bâ̭t, zoong dêểnh thee̒nh kôông tlo̭n vḙn cho Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX năm 2022

Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX xḙ ziḙ̂n tha baw ngă̒i 23/4

(HBDT ) - Ngă̒i 8/4 Ban Tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX năm 2022 tố chức ho̭p, chiến khai kể hwă̭ch va̒ fương ản tố chức.