(WBDT) – Ngă̒i 22/1 dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính da̒ di kiếm tla ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n kôông tác zi zân tải di̭nh kư (TDK) cho kác hô̭ zân bi̭ thiên tai mươ lṷ, xa̭t lớ dất tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Mai Châw. Tham za do̒n kỏ kác lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, nga̒nh NN&PTNT, Xâi zư̭ng, TN&MT, KH&DT, Ta̒i chỉnh, Văn fo̒ng UBND tính, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh, UBND wiḙ̂n Mai Châw.


Chú ti̭ch UBND tính kháw xát ta̭i diếm lươ̭ cho̭n zi zân TDK xỏm Ban ta̭i dươ̭c

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng kwa̒ dôô̭ng viên kác hô̭ zân xỏm Ban nhân ri̭p Thết Ngwiên dản dang dêểnh.

Ti̒nh hi̒nh mươ lṷ thiên tai thơ̒i diếm khảng 10/2017 da̒ gâi tha nhửng thiḙ̂t ha̭i wơ̒i mo̭l mân kuố dổi mân wiḙ̂n Mai Châw, de zwa̭ an twa̒n tỉnh ma̭ng zân kư mô̭ch xổ vu̒ng tloong vu̒ng mươ lṷ, xa̭t lớ. Ánh hướng kuố mươ lṷ da̒ la̒ cho diếm xỏm Ban, xa̭ Tân Zân bi̭ xa̭t ớ ngiêm tloo̭ng, mươ lṷ khól dất, tla̒n baw nha̒ nha̒ zân gâi thiḙ̂t ha̭i wơ̒l nha̒, ta̒i xán, za xúc, za kâ̒m. Thew dê̒ xwất kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw wơ̒l xâi zư̭ng khu zi zân TDK, dôô̒ng thơ̒i kwa ra̒ xwát, kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ ngiêm tloo̭ng tlêênh kơ xớ hiḙ̂n tla̭ng ta̭i diếm xa̭t lớ xỏm Ban, dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính mân do̒n kôông tác xác di̭nh ni la̒ la̒ diếm kâ̒n zi zân TDK kấp bách. Dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính chí da̭w chỉnh thức dươ khu xỏm Ban baw 15 khu TDK kuố tính, dôô̒ng thơ̒i zaw kác xớ, nga̒nh mân wiḙ̂n Mai Châw la̒ thú tṷc dâ̒w tư kấp bách cho khu zi zân TDK xỏm Ban.

Thew rỉ wiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng fổi hơ̭p mân kác xớ, nga̒nh TN&MT, Xâi zư̭ng ngiên kửw vẩn dê̒ diḙ̂ chất, kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng. Zư̭ ản xḙ chiến khai tố chức, thi kôông dôô̒ng bô̭ kác kôông chi̒nh dám báw hwa̒n tha̒nh tlước muố mươ ba̭w 2018. Kṷ thế zaw kác xớ Xâi zư̭ng khấn chương ngiên kửw kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng, TN&MT tham mưw wơ̒l thú tṷc dâ̒w tư, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh chiến khai kông chi̒nh diḙ̂n, xớ NN&PTNT wơ̒l zi zân kác hô̭ TDK zúp tính thư̭c hiḙ̂n. Ớ zai dwa̭n 1, nguô̒n vổn bổ chỉ khwáng 15 tí dôô̒ng, 29 hô̭ tloong ziḙ̂n TDK ản hô̭ chơ̭ thew mức kwi di̭nh kuố nha̒ nước kinh fỉ 20 tliḙ̂w dô̒ng/hô̭


                                                                        Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017, khuô̭ng ngă̒i 19/12 dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i Dô̒ng nhân zân (HDNZ) tính, Tlướng Ban chí da̭w kôông tác tôn zảw tính da̒ dêểnh thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh. Ku̒ng zư̭ kỏ lảnh da̭w Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam tính Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân vâ̭n Tính wí, Kông an tính, Xớ Nô̭i vṷ

20 kâw la̭c bô̭ tham zư̭ zái Kwâ̒n vơ̭t tính năm 2017

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i (bớ 22-23/12), ta̭i Tlung tâm zái chỉ Xaw Mai, Liên dwa̒n Kwâ̒n vơ̭t tính tố chức zái Kwâ̒n vơ̭t tính Wa̒ Bi̒nh năm 2107. Tham zư̭ zái dẩw kỏ 135 hwẩn liḙ̂n viên, vâ̭n dôô̭ng viên kuố 20 kâw la̭c bô̭ kwâ̒n vơ̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.