(WBDT) – Ngă̒i 22/1 dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính da̒ di kiếm tla ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n kôông tác zi zân tải di̭nh kư (TDK) cho kác hô̭ zân bi̭ thiên tai mươ lṷ, xa̭t lớ dất tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Mai Châw. Tham za do̒n kỏ kác lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, nga̒nh NN&PTNT, Xâi zư̭ng, TN&MT, KH&DT, Ta̒i chỉnh, Văn fo̒ng UBND tính, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh, UBND wiḙ̂n Mai Châw.


Chú ti̭ch UBND tính kháw xát ta̭i diếm lươ̭ cho̭n zi zân TDK xỏm Ban ta̭i dươ̭c

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng kwa̒ dôô̭ng viên kác hô̭ zân xỏm Ban nhân ri̭p Thết Ngwiên dản dang dêểnh.

Ti̒nh hi̒nh mươ lṷ thiên tai thơ̒i diếm khảng 10/2017 da̒ gâi tha nhửng thiḙ̂t ha̭i wơ̒i mo̭l mân kuố dổi mân wiḙ̂n Mai Châw, de zwa̭ an twa̒n tỉnh ma̭ng zân kư mô̭ch xổ vu̒ng tloong vu̒ng mươ lṷ, xa̭t lớ. Ánh hướng kuố mươ lṷ da̒ la̒ cho diếm xỏm Ban, xa̭ Tân Zân bi̭ xa̭t ớ ngiêm tloo̭ng, mươ lṷ khól dất, tla̒n baw nha̒ nha̒ zân gâi thiḙ̂t ha̭i wơ̒l nha̒, ta̒i xán, za xúc, za kâ̒m. Thew dê̒ xwất kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw wơ̒l xâi zư̭ng khu zi zân TDK, dôô̒ng thơ̒i kwa ra̒ xwát, kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ ngiêm tloo̭ng tlêênh kơ xớ hiḙ̂n tla̭ng ta̭i diếm xa̭t lớ xỏm Ban, dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính mân do̒n kôông tác xác di̭nh ni la̒ la̒ diếm kâ̒n zi zân TDK kấp bách. Dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính chí da̭w chỉnh thức dươ khu xỏm Ban baw 15 khu TDK kuố tính, dôô̒ng thơ̒i zaw kác xớ, nga̒nh mân wiḙ̂n Mai Châw la̒ thú tṷc dâ̒w tư kấp bách cho khu zi zân TDK xỏm Ban.

Thew rỉ wiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng fổi hơ̭p mân kác xớ, nga̒nh TN&MT, Xâi zư̭ng ngiên kửw vẩn dê̒ diḙ̂ chất, kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng. Zư̭ ản xḙ chiến khai tố chức, thi kôông dôô̒ng bô̭ kác kôông chi̒nh dám báw hwa̒n tha̒nh tlước muố mươ ba̭w 2018. Kṷ thế zaw kác xớ Xâi zư̭ng khấn chương ngiên kửw kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng, TN&MT tham mưw wơ̒l thú tṷc dâ̒w tư, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh chiến khai kông chi̒nh diḙ̂n, xớ NN&PTNT wơ̒l zi zân kác hô̭ TDK zúp tính thư̭c hiḙ̂n. Ớ zai dwa̭n 1, nguô̒n vổn bổ chỉ khwáng 15 tí dôô̒ng, 29 hô̭ tloong ziḙ̂n TDK ản hô̭ chơ̭ thew mức kwi di̭nh kuố nha̒ nước kinh fỉ 20 tliḙ̂w dô̒ng/hô̭


                                                                        Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Chú ti̭ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang thăm khu zu li̭ch, xán xwất Dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh boo̭ch choỏng Thung Khe

(HBDT) – Chú ti̭ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang ku̒ng da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ nga̒nh kuố tính da̒ thăm la̒ wiḙ̂c ku̒ng thăm khu zu li̭ch, xán xwất Dôông tlu̒ng ha̭ tháw, thuô̭c Kôông ti Herbal King Mai Châw

Do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính dă̭ch woo̒ng hwa, zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 73 năm Kách ma̭ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dă̭ch woo̒ng hwa zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh (Fươ̒ng Chăm Mát, TF Hwa̒ Bi̒nh). Tham za lḙ zơng hương kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Wê̒l Ki̒ Xơn nhửng ngă̒i thu khảng Thảm

(HBDT) – Tloong khôông khỉ bui dỏn Thết Dô̭c lâ̭p kuố nhưngr ngă̒i khảng 8 li̭ch xứ, tlêênh meénh dất vu̒ng ha̭ lưw khôông Da̒, bớ kác xa̭ zo̭c dươ̒ng 6 dêểnh xa̭ vu̒ng kaw Dô̭c Lâ̭p, bớ xa̭ vu̒ng xâw Fủ Minh hăi vu̒ng wa̒i Fúc Tiển, Iên Kwang, nhân zân wiḙ̂n Ki̒ Xơn dỏn cha̒w ngă̒i Kuốc khảnh 2/9 bui thươi, fẩn khới. Dâ̒w la̒ng, kuổi xỏm ản chang chỉ kơ̒, wa rư̭c rơ̭. Wa̒i xân vâ̭n dôô̭ng, nha̒ văn hwả, nhân zân ha̒w hửng kố vṷ, tham za kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂ thế, thaw.

Nhi̭p khôổng mởi ớ khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương

(HBDT) – Khảng 2/1945, zưởi xư̭ chí da̭w tlư̭c tiếp kuố Xứ wí Băc ki̒, Ban kản xư̭ Dáng tính kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p Khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương. Ni la̒ môô̭ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̭ng kuố tính nă̒m tloong chiển khu Hwa̒ - Ninh – Thanh (Chiển khu Kwang Chung) tloong thơ̒i ki̒ tiê̒n khới ngiḙ̂ khảng 8/1945

11 dô̭i tham za Hô̭i thi thôông tin tiên chiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I

(HBDT) – Khởm 27/8, Hô̭i thi Thôông tin tiên chiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I da̒ chỉnh thức bắt dâ̒w ziḙ̂n tha ớ Kung văn hwả tính. Tham za hô̭i thi kỏ 11 dô̭i dêểnh bớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính, 224 tiên chiê̒n viên tham za.

Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.