(WBDT) – Ngă̒i 22/1 dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính da̒ di kiếm tla ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n kôông tác zi zân tải di̭nh kư (TDK) cho kác hô̭ zân bi̭ thiên tai mươ lṷ, xa̭t lớ dất tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Mai Châw. Tham za do̒n kỏ kác lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, nga̒nh NN&PTNT, Xâi zư̭ng, TN&MT, KH&DT, Ta̒i chỉnh, Văn fo̒ng UBND tính, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh, UBND wiḙ̂n Mai Châw.


Chú ti̭ch UBND tính kháw xát ta̭i diếm lươ̭ cho̭n zi zân TDK xỏm Ban ta̭i dươ̭c

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng kwa̒ dôô̭ng viên kác hô̭ zân xỏm Ban nhân ri̭p Thết Ngwiên dản dang dêểnh.

Ti̒nh hi̒nh mươ lṷ thiên tai thơ̒i diếm khảng 10/2017 da̒ gâi tha nhửng thiḙ̂t ha̭i wơ̒i mo̭l mân kuố dổi mân wiḙ̂n Mai Châw, de zwa̭ an twa̒n tỉnh ma̭ng zân kư mô̭ch xổ vu̒ng tloong vu̒ng mươ lṷ, xa̭t lớ. Ánh hướng kuố mươ lṷ da̒ la̒ cho diếm xỏm Ban, xa̭ Tân Zân bi̭ xa̭t ớ ngiêm tloo̭ng, mươ lṷ khól dất, tla̒n baw nha̒ nha̒ zân gâi thiḙ̂t ha̭i wơ̒l nha̒, ta̒i xán, za xúc, za kâ̒m. Thew dê̒ xwất kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw wơ̒l xâi zư̭ng khu zi zân TDK, dôô̒ng thơ̒i kwa ra̒ xwát, kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ ngiêm tloo̭ng tlêênh kơ xớ hiḙ̂n tla̭ng ta̭i diếm xa̭t lớ xỏm Ban, dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính mân do̒n kôông tác xác di̭nh ni la̒ la̒ diếm kâ̒n zi zân TDK kấp bách. Dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính chí da̭w chỉnh thức dươ khu xỏm Ban baw 15 khu TDK kuố tính, dôô̒ng thơ̒i zaw kác xớ, nga̒nh mân wiḙ̂n Mai Châw la̒ thú tṷc dâ̒w tư kấp bách cho khu zi zân TDK xỏm Ban.

Thew rỉ wiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng fổi hơ̭p mân kác xớ, nga̒nh TN&MT, Xâi zư̭ng ngiên kửw vẩn dê̒ diḙ̂ chất, kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng. Zư̭ ản xḙ chiến khai tố chức, thi kôông dôô̒ng bô̭ kác kôông chi̒nh dám báw hwa̒n tha̒nh tlước muố mươ ba̭w 2018. Kṷ thế zaw kác xớ Xâi zư̭ng khấn chương ngiên kửw kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng, TN&MT tham mưw wơ̒l thú tṷc dâ̒w tư, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh chiến khai kông chi̒nh diḙ̂n, xớ NN&PTNT wơ̒l zi zân kác hô̭ TDK zúp tính thư̭c hiḙ̂n. Ớ zai dwa̭n 1, nguô̒n vổn bổ chỉ khwáng 15 tí dôô̒ng, 29 hô̭ tloong ziḙ̂n TDK ản hô̭ chơ̭ thew mức kwi di̭nh kuố nha̒ nước kinh fỉ 20 tliḙ̂w dô̒ng/hô̭


                                                                        Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Zaw ban kôông tác zân tô̭c 6 khảng dâ̒w năm

(HBDT) – Ngă̒i 20/7, ta̭i wiḙ̂n Kim Bôi, Ban Zân tô̭c tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ zaw ban kôông tác 6 khảng dâ̒w năm, chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác kuổi năm 2018

Zwanh ngiḙ̂p hiển kể kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwanh

(HBDT) – Năm 2017, tính Hwa̒ Bi̒nh dửng thử 52/63 tính tha̒nh fổ wê̒l chí xổ năng lư̭c ka̭nh chanh kấp tính (PCI), zư̭ ngwiên wê̒l thử ha̭ng xo ku̒ng năm 2016, tṷt 6 bơ̭c xo ku̒ng năm 2015 va̒ ớ nhỏm tương dổi thấp. Zu̒ ni chí la̒ kám nhâ̭n kuố zwanh ngiḙ̂p wê̒l chất lươ̭ng diê̒w ha̒nh kinh tể va̒ xâi zư̭ng môi tlươ̒ng kinh zwanh thwâ̭n lơ̭i cho fát chiến zwanh ngiḙ̂p zân zwanh kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, dă̭ch tha nhê̒w vẩn dê̒ kâ̒n zái kwiết dớ kái thiḙ̂n môi tlương kinh zwanh kuố tính. Zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư baw tính cho ră̒ng vẩn ko̒n khwáng kách rất rô̭ng zươ̭ kấp tlêênh va̒ kách ha̒nh xứ kuố kấp zưởi. Kơ chể fổi hơ̭p zươ̭ kác xớ, nga̒nh chươ hiḙ̂w kwá, tổn thơ̒i zan, gâi vất kơ hô̭i dâ̒w tư kuố zwanh ngiḙ̂p.

Do̒n kôông tác kuố tính zơng hương ta̭i Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ Kuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Dươ̒ng 9

(HBDT) – Nhân kí niḙ̂m 71 năm ngă̒i Thương binh Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947 – 27/7/2018), ngă̒i 9/7/2018 do̒n kôông tác kuố Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQVN tính va̒ kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính, zo dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính la̒ Tlướng do̒n da̒ dêểnh viểng va̒ zơng hương ta̭i Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ Kuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Dươ̒ng 9 (tính Kwáng Tli̭)

Kinh ngiḙ̂m thư̭c hiḙ̂n tiếp xúc, dổi thwa̭i pơ̭i nhân zân

Dớ zái kwiết kác vâne dê̒ nắi xinh tloong xa̭ hô̭i, nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng, dám báw kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng kuố nhân zân, wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i zươ̭ ngươ̒i dửng dâ̒w pơ̭i nhân zân la̒ kâ̒n thiết tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Xác di̭nh mṷc tiêw rỉ, ngă̒i 9/6/2018, BTV Tính wí da̒ ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 232 "Kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i pơ̭i nhân zân ”. Khâw khi kwiết di̭nh ản ban ha̒nh, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác dwa̒n thế chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i tloong tính da̒ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai ngiêm túc, dôô̒ng thơ̒i ban ha̒nh kể hwă̭ch chí da̭w va̒ tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i dêểnh kơ xớ.

Khức lan twá bớ thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW ớ Dáng bô̭ wiḙ̂n La̭c Thwí

(HBDT) – Tiếp mổl kác tha̒nh kôông kuố Chí thi̭ xổ 03-CT/TW, khắc fṷc nhửng ha̭n chể, tô̒n ta̭i, thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, Ban Thươ̒ng vṷ Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí da̒ chiến khai wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán, hưởng zẩn kuố T.ư, kuố Tính wí dớ chí da̭w kác tố chức Dáng, diḙ̂ fương, dơn vi̭ tloong wiḙ̂c dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh.

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024