(WBDT) – Ngă̒i 22/1 dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính da̒ di kiếm tla ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n kôông tác zi zân tải di̭nh kư (TDK) cho kác hô̭ zân bi̭ thiên tai mươ lṷ, xa̭t lớ dất tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Mai Châw. Tham za do̒n kỏ kác lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, nga̒nh NN&PTNT, Xâi zư̭ng, TN&MT, KH&DT, Ta̒i chỉnh, Văn fo̒ng UBND tính, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh, UBND wiḙ̂n Mai Châw.


Chú ti̭ch UBND tính kháw xát ta̭i diếm lươ̭ cho̭n zi zân TDK xỏm Ban ta̭i dươ̭c

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng kwa̒ dôô̭ng viên kác hô̭ zân xỏm Ban nhân ri̭p Thết Ngwiên dản dang dêểnh.

Ti̒nh hi̒nh mươ lṷ thiên tai thơ̒i diếm khảng 10/2017 da̒ gâi tha nhửng thiḙ̂t ha̭i wơ̒i mo̭l mân kuố dổi mân wiḙ̂n Mai Châw, de zwa̭ an twa̒n tỉnh ma̭ng zân kư mô̭ch xổ vu̒ng tloong vu̒ng mươ lṷ, xa̭t lớ. Ánh hướng kuố mươ lṷ da̒ la̒ cho diếm xỏm Ban, xa̭ Tân Zân bi̭ xa̭t ớ ngiêm tloo̭ng, mươ lṷ khól dất, tla̒n baw nha̒ nha̒ zân gâi thiḙ̂t ha̭i wơ̒l nha̒, ta̒i xán, za xúc, za kâ̒m. Thew dê̒ xwất kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw wơ̒l xâi zư̭ng khu zi zân TDK, dôô̒ng thơ̒i kwa ra̒ xwát, kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ ngiêm tloo̭ng tlêênh kơ xớ hiḙ̂n tla̭ng ta̭i diếm xa̭t lớ xỏm Ban, dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính mân do̒n kôông tác xác di̭nh ni la̒ la̒ diếm kâ̒n zi zân TDK kấp bách. Dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính chí da̭w chỉnh thức dươ khu xỏm Ban baw 15 khu TDK kuố tính, dôô̒ng thơ̒i zaw kác xớ, nga̒nh mân wiḙ̂n Mai Châw la̒ thú tṷc dâ̒w tư kấp bách cho khu zi zân TDK xỏm Ban.

Thew rỉ wiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng fổi hơ̭p mân kác xớ, nga̒nh TN&MT, Xâi zư̭ng ngiên kửw vẩn dê̒ diḙ̂ chất, kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng. Zư̭ ản xḙ chiến khai tố chức, thi kôông dôô̒ng bô̭ kác kôông chi̒nh dám báw hwa̒n tha̒nh tlước muố mươ ba̭w 2018. Kṷ thế zaw kác xớ Xâi zư̭ng khấn chương ngiên kửw kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng, TN&MT tham mưw wơ̒l thú tṷc dâ̒w tư, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh chiến khai kông chi̒nh diḙ̂n, xớ NN&PTNT wơ̒l zi zân kác hô̭ TDK zúp tính thư̭c hiḙ̂n. Ớ zai dwa̭n 1, nguô̒n vổn bổ chỉ khwáng 15 tí dôô̒ng, 29 hô̭ tloong ziḙ̂n TDK ản hô̭ chơ̭ thew mức kwi di̭nh kuố nha̒ nước kinh fỉ 20 tliḙ̂w dô̒ng/hô̭


                                                                        Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Fát dôô̭ng kwiên kóp úng hô̭ bô̭ dô̭i va̒ nhân zân tlêênh kwâ̒n dáw Trươ̒ng Sa va̒ nha̒ za̒n DK1

(WBDT) – Ngă̒i 20/3, Wí ban MTTQ tính da̒ tố chức fát dô̭ng dơ̭t kwiên kóp úng hô̭ hô̭ bô̭ dô̭i va̒ nhân zân tlêênh kwâ̒n dáw Trươ̒ng Sa va̒ nha̒ za̒n DK1 năm 2018. Dôông chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, lảnh da̭w kác xớ, ban nga̒nh tính dêểnh zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng.

Zư̭ tlo̭n nê̒m tin mân Dáng

(WBDT) – Tlung tâ̒n khảng 2/2018, ôông Bu̒i Kim Thanh, Ngwiên Fỏ Chú ti̭ch UBND tính vô cu̒ng xúc dôô̭ng khi Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính Châ̒n Dăng Ninh tlư̭c tiếp dêểnh tâ̭n nha̒ tlaw tă̭ng Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng. Ká mô̭ch dơ̒i di thew Dáng, kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p kách ma̭ng, dỏn nhâ̭n Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng la̒ zi̭p ông ôn la̭i nhửng chă̭ng dươ̒ng dâ̒i zan khỏ, thách thức, nhửng kwiết tâm dớ luôn zư̭ vưng la̒ Dáng viên dú tư kách, hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tloong mo̭i hwa̒n kánh, kương vi̭ kôông tác.

Zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Tloong 3 ngă̒i 16-18/3, ta̭i xân boỏng dả kó nhân ta̭w Hwa – Viḙ̂t (xa̭ Xú ngo̒i), BTV Tha̒nh Dwa̒n tố chức zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh 2018

Dáng bô̭ xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn): Nhê̒w kách la̒ mởi, hiḙ̂w kwá thiết tlư̭c tloong hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác Hô̒

(WBDT) – Khâw hơn 1 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c bớ ỉ thức dêểnh ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân. Bớ rỉ chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông wiḙ̂c ngă̒i ka̭ng ản nơng lêênh, kóp fấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ chung kuố diḙ̂ fương.

Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 9/3, Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018. Dôô̒ng chit Hwa̒ng Thanh Mi̭ch, UVTV Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTQ tính, Tlướng khổi thi duô chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w, kản bô̭ fṷ tlách kôông tác thi duô khen thướng kác hô̭i, dwa̒n thế tính.

Do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(WBDT) - Ngă̒i 8/3, do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam zo dôô̒ng chỉ To̒ng Thi̭ Fỏng, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Fỏ Chú ti̭ch thươ̒ng chư̭c Kuốc hô̭i la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp do̒n kôông tác, tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND TÍNH; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; Fỏ tlươ̒ng do̒n ĐBQH tính, da̭i ziḙ̂n mô̭ch xổ xớ, nga̒nh va̒ Hô̭i LHPN tính