(WBDT) – Ngă̒i 22/1 dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính da̒ di kiếm tla ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n kôông tác zi zân tải di̭nh kư (TDK) cho kác hô̭ zân bi̭ thiên tai mươ lṷ, xa̭t lớ dất tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Mai Châw. Tham za do̒n kỏ kác lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, nga̒nh NN&PTNT, Xâi zư̭ng, TN&MT, KH&DT, Ta̒i chỉnh, Văn fo̒ng UBND tính, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh, UBND wiḙ̂n Mai Châw.


Chú ti̭ch UBND tính kháw xát ta̭i diếm lươ̭ cho̭n zi zân TDK xỏm Ban ta̭i dươ̭c

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng kwa̒ dôô̭ng viên kác hô̭ zân xỏm Ban nhân ri̭p Thết Ngwiên dản dang dêểnh.

Ti̒nh hi̒nh mươ lṷ thiên tai thơ̒i diếm khảng 10/2017 da̒ gâi tha nhửng thiḙ̂t ha̭i wơ̒i mo̭l mân kuố dổi mân wiḙ̂n Mai Châw, de zwa̭ an twa̒n tỉnh ma̭ng zân kư mô̭ch xổ vu̒ng tloong vu̒ng mươ lṷ, xa̭t lớ. Ánh hướng kuố mươ lṷ da̒ la̒ cho diếm xỏm Ban, xa̭ Tân Zân bi̭ xa̭t ớ ngiêm tloo̭ng, mươ lṷ khól dất, tla̒n baw nha̒ nha̒ zân gâi thiḙ̂t ha̭i wơ̒l nha̒, ta̒i xán, za xúc, za kâ̒m. Thew dê̒ xwất kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw wơ̒l xâi zư̭ng khu zi zân TDK, dôô̒ng thơ̒i kwa ra̒ xwát, kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ ngiêm tloo̭ng tlêênh kơ xớ hiḙ̂n tla̭ng ta̭i diếm xa̭t lớ xỏm Ban, dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính mân do̒n kôông tác xác di̭nh ni la̒ la̒ diếm kâ̒n zi zân TDK kấp bách. Dô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBND tính chí da̭w chỉnh thức dươ khu xỏm Ban baw 15 khu TDK kuố tính, dôô̒ng thơ̒i zaw kác xớ, nga̒nh mân wiḙ̂n Mai Châw la̒ thú tṷc dâ̒w tư kấp bách cho khu zi zân TDK xỏm Ban.

Thew rỉ wiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng fổi hơ̭p mân kác xớ, nga̒nh TN&MT, Xâi zư̭ng ngiên kửw vẩn dê̒ diḙ̂ chất, kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng. Zư̭ ản xḙ chiến khai tố chức, thi kôông dôô̒ng bô̭ kác kôông chi̒nh dám báw hwa̒n tha̒nh tlước muố mươ ba̭w 2018. Kṷ thế zaw kác xớ Xâi zư̭ng khấn chương ngiên kửw kwi wa̭ch mă̭t bă̒ng, TN&MT tham mưw wơ̒l thú tṷc dâ̒w tư, kông ti Diḙ̂n lư̭c Wa̒ Bi̒nh chiến khai kông chi̒nh diḙ̂n, xớ NN&PTNT wơ̒l zi zân kác hô̭ TDK zúp tính thư̭c hiḙ̂n. Ớ zai dwa̭n 1, nguô̒n vổn bổ chỉ khwáng 15 tí dôô̒ng, 29 hô̭ tloong ziḙ̂n TDK ản hô̭ chơ̭ thew mức kwi di̭nh kuố nha̒ nước kinh fỉ 20 tliḙ̂w dô̒ng/hô̭


                                                                        Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Thi̭ tlướng tha̒nh fổ Leipzig, Kôô̭ng hwa̒ Liên bang Dức thăm va̒ la̒ wiḙ̂c pơ̭i lẳnh da̭w tính ha

(HBDT) – Khởm 4/2 ôông Torsten Bonew, Thi̭ tlướng tha̒nh fổ Leipzig, Kôô̭ng hwa̒ Liên bang Dức thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

Tlươ̒ng PTDTNT THPT tính zaw lưw pơ̭i tlươ̒ng Tlung hoo̭c Shokotu – Nhâ̭t Bán

(HBDT) – Ngă̒i 28/11, Tlươ̒ng PTDTNT THPT tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức chương chi̒nh zaw lưw pơ̭i tlươ̒ng Tlung hoo̭c Shokotu, tính Giphu (Nhâ̭t Bán). Ni la̒ năm thử 5 liên tiếp, hal nha̒ tlươ̒ng tố chức zaw lưw ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za kỏ 70 hoo̭c xinh va̒ zảw viên tlươ̒ng Shokotu ku̒ng dôông daw zảw viên, hoo̭c xinh tlươ̒ng PTDTNT THPT tính Hwa̒ Bi̒nh

Hô̭i ngi̭ kôô̭ng tác viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, Ban biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôô̭ng tác viên năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ khânh 20 kôông tác viên, thôông tin viên tiêw biếw kuố Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

Ôông Fươ̭ng nêw kương ngươ̒i kỏ wi tỉn la̒ thew lơ̒i Bác

(HBDT) – Da̒ bước baw thuối "thất thâ̭p kố lai hi”, ôông Bu̒i Văn Fươ̭ng ớ xỏm Tân Tha̒nh, xa̭ Iên Chi̭ (Iên Thwí) nhơ kâl kaw boỏng ká, nêw kương tlảng, la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn da̒ khích lḙ̂, dôô̭ng viên ba̒ kon dê̒w chung lo "wiḙ̂c nước, wiḙ̂c nha̒”

Diḙ̂n lư̭c Lương Xơn tha mă̭t kwâ̒i zi̭ch vṷ zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh ta̭i bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá.

(HBDT) – Khuô̭ng 14/11, ta̭i Bô̭ fâ̭n Tiếp nhâ̭n va̒ Tlá lơ̒i kết kwá UBND hwiḙ̂n Lương Xơn. Diḙ̂n lư̭c Lương Xơn tha mă̭t kwâ̒i zi̭ch vṷ zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh kuố kheéch ha̒ng liên kwan dêểnh lỉnh vư̭c diḙ̂n lư̭c.

Lḙ̂ kí niḙ̂m 30 năm thă̒nh lâ̭p Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 9/11, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ kí niḙ̂m 30 năm thă̒nh lâ̭p va̒ fát chiến (9/11/1988 – 9/11/2018) gi rẩw môô̭ch chă̭ng dươ̒ng nhê̒w zan law, thứ thắch dớ dươ Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng kôông chi̒nh thwí diḙ̂n lởn nhất khu vư̭c Dôông Nam Ả.