(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 vởi tinh thân mối kơ kwan, dơn vi̭, xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn va̒ zwănh ngiḙ̂p la̒ "fảw da̒i”, mối kản bô̭, kôông chức, ngươ̒i zân la̒ "chiển xi̭” tloong FCZ, tính da̒ hwi dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw kuô̭c.


Tố Covid kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Kwang Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) kiếm tla, ra̒ xwát kác dươ̒ng mo̒n, khả vớ baw diḙ̂ ba̒n.

 

La̒ hwiḙ̂n kướ ngo̭ tiếp záp kôô̒ng thú dô Ha̒ Nô̭i, dớ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác FCZ hwiḙ̂n Lương Xơn liên tṷc chí da̭w, dê̒ tha nhê̒w zái fáp ki̭p thơ̒i, kwiết liḙ̂t dớ xâi zư̭ng to̒n hwiḙ̂n la̒ môô̭ch fảw da̒i chôổng zi̭ch. Hwiḙ̂n thă̒nh lâ̭p 15 chốt kiếm xwát mo̭l baw tha diḙ̂ ba̒n, thă̒nh lâ̭p kác Tố Covid-19 kôô̭ng dôô̒ng, kác tố chức dwa̒n thế hwiḙ̂n da̒ chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kỏ ích nhă̒m hổ chơ̭ kôông nhân, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kă̭p khỏ khăn, dớ ngươ̒i zân iên tâm, chổng zi̭ch.

Tỉnh dêểnh ngă̒i 4/9/ 10/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ kác xa̭, fươ̒ng da̒ thă̒nh lâ̭p Tluung tâm chí hwi FCZ Covid-19, tloong rỉ ngươ̒i dưửng dâ̒w kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương la̒ Chí hwi tlướng chi̭w chắch nhiḙ̂m diê̒w hă̒nh kôông tác FCZ ta̭i diḙ̂ fương fṷ chắch.

Nhơ̒ xư̭ chí da̭w xát xaw kuố kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n tloong kôông tác FCZ, dêểnh chi̒ ni̒, kwa hơn 30 ngă̒i tính chăng kỏ ka vắc Covid-19 mởi tloong kôô̭ng dôô̒ng; lăw thôông hwa̒ng hwả tiếp tṷc ản zwi chi̒, kấp 4.759 thé nhâ̭n ziḙ̂n luô̒ng xeenh thew kwi di̭nh. Nhân zân tloong tính doỏng kóp, uúng hô̭ hơn 14 tí dôô̒ng baw kwi̭ FCZ Covid-19, hơn 370 tẩn tlương thư̭c, thư̭c fấm hổ chơ̭ kác tính fiể năm chôổng zi̭ch. Tính i da̒ kứ nhê̒w do̒n kản bô̭ di kác tính fiể nam va̒ TF Ha̒ Nô̭i chôổng zi̭ch.

Twi nhiên thew deẻnh zả kuố BCD FCZ Covid-19 tính, ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh tiếp tṷc ziển biển fức ta̭p, dă̭c biḙ̂t tloong ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Ha̒ Nô̭i nở loóng môô̭ch xổ vuu̒ng vấn ko̒n ka zương tỉnh ta̭i kôô̭ng dôô̒ng. Ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan baw diḙ̂ ba̒n khả kaw. Cho rêênh, ti̒nh kâ̒n xác di̭nh tiếp tṷc chí da̭w kiếm xwát chă̭t, ngăn chă̭n ó dớ cho zi̭ch xâm nhâ̭p bớ bên wa̒i baw tính. Tiếp tṷc hwa̒n thiḙ̂n kác fương ản chấn bi̭ "4 ta̭i chô̭” tloong kôông tác FCZ. Zwi chi̒ kác chốt kiếm xwát FCZ Covid-19, tố chức hwa̭t dôô̭ng 24/24, kiếm tla, kiếm xwát 100% mo̭l va̒ fương tiḙ̂n baw diḙ̂ ba̒n tính. Tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n nhă̒m fát hiḙ̂n khởm mo̭l nhiḙ̂m Covid-19. Iêw kâ̒w ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n ngiêm kwi di̭nh "5K”, dew khấw chaang khi̒ tha khói nha̒. Tiếp tṷc xứ lỉ ngiêm kác tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m kwi di̭nh FCZ Covid-19.

KÁC TIN KHÁC