(HBDT) - Ta̒n năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ Tâi Foong (Kaw Foong) chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác ngi̭ kwiết wê̒l xâi zư̭ng Dáng; dô̭i ngṷ kản bô̭ kỏ năng lư̭c, fấm chất, fát hwi bai tlo̒ tiê̒n foong, gương mâ̭w tloong lă̭nh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m bṷ chỉnh tli̭, ản ngươ̒i zân tin tướng, dôô̒ng loo̒ng xâi zư̭ng kwêl hương fát chiến.


Kấp wí xa̭ Tâi Foong (Kaw Foong) ra̒ xwát chiến khai nhiḙ̂m bṷ 6 khaảng kuổi năm 2022

Tlớ la̭i xa̭ Tâi Foong ta̒n ngă̒i tluung twâ̒n khaảng 6, ta̒n tôi kám nhâ̭n ản xư̭ thăi dối tloong ziḙ̂n ma̭w, hiḙ̂w kwá kuố xư̭ dối mởi tloong chí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭. Taa̭ng khả ti tloong laa̒ng, khả nhó tloong xỏm xeenh, kwang, thôốch, kơ xớ bâ̭t chất tlươ̒ng hoo̭c, tla̭m xả, chơ̭, nha̒ ớ zân kư… khaang tlaang thew chwấn nôông thôn mởi (NTM) nôông kaw, kiếw mâ̭w, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng ản kái thiḙ̂n. 

Dáng bô̭ xa̭ kỏ 13 chi bô̭, gô̒m 9 chi bô̭ thôn, xỏm, 2 chi bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ tla̭m i tể pơ̭i 1 chi bô̭ kâng an, kôô̒ng 156 dáng biên tham za xinh hwa̭t. Kṷ thế hwả chí da̭w kuố kấp wí kấp tlêênh, Dáng bô̭ xa̭ xâi zư̭ng kác ngi̭ kwiết, kể hwă̭ch, fân kôông nhiḙ̂m bṷ kṷ thế, kỏ môốc thơ̒i zan tí dôn dôốc chí da̭w, lḙ̂ xán fấm thư̭c hiḙ̂n kác nhiḙ̂m bṷ tí teẻnh zả, xếp lwa̭i kản bô̭, dáng biên (KB, DB), kôông chức, biên chức (KC, BC). Tloong chí da̭w thư̭c hiḙ̂n tốt ngwiên tắc tâ̭p tluung zân chú, tích kư̭c nẳm pắt thôông tin, zư lwâ̭n xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng kác ngi̭ kwiết, kể hwă̭ch, twiên chwiê̒n khu hôô̭ng chú tlương, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước têểnh kản bô̭, nhân zân, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n kaw paw xư̭ lă̭nh da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Kác mă̭t kôông tác wê̒l xâi zư̭ng Dáng nhơ: kwi hwă̭ch, da̒w ta̭w, bổ tlỉ xứ zṷng kản bô̭; fê bi̒nh, tư̭ fê bi̒nh, xinh hwa̭t chi bô̭… kỏ chwiến biển. Hâ̒w hết KB, DB ản fân kôông nhiḙ̂m bṷ fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh chức tlắch, nhiḙ̂m bṷ ản zaw. Tlắch nhiḙ̂m nêw gương luố KB, DB, nhất la̒ mo̭l dửng dâ̒w ản fát hwi. Tác foong, lê̒ lổi la̒ wiḙ̂c kuố KB, DB, KC, BC kỏ chwiến biển zo̭ nét. 

Ta̒n năm khêênh ni, Dáng bô̭ xa̭ hwa̒n thă̒nh tốt tư̒ nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm. Xa̭ ta̒ tâ̭p tluung lă̭nh da̭w, chí da̭w chwiến dối kơ kẩw lôông kâl, bâ̭t nuôi gẳn pơ̭i xâi zư̭ng NTM, xâi zư̭ng dô thi̭ văn minh. Kác li̭nh bư̭c nôông, lâm ngiḙ̂p, môi tlươ̒ng xán xwất tê̒w kỏ xư̭ fát chiến. Pên keḙnh li̭nh bư̭c nôông ngiḙ̂p, xa̭ fát chiến mă̭nh kác lwa̭i hi̒nh zi̭ch bṷ, xâi zư̭ng kơ xớ xán xwất nhó, da̭i lỉ xăng hâ̒w, bớ ngă̒nh ngê̒ ta̭i chô̭, kóp fâ̒n ta̭w thêm wiḙ̂c la̒, nôông kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân. Kản bô̭, Nhân zân tích kư̭c toỏng kóp ngă̒i kôông, hiển tất xâi zư̭ng ha̭ tâ̒ng zaw thôông, tlươ̒ng hoo̭c, nha̒ văn hwả. Ngươ̒i zân ta̒ hiển tất xâi zư̭ng twiển taa̭ng khả pớ xỏm Bă̒ng tha fổ Bă̒ng. Kác kơ kwan, dơn bi̭, khu fổ, xỏm, bán tích kư̭c zo̭n zḙp bḙ̂ xinh khuôn biên xeenh, kwang, thôốch, fẩn dẩw xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w ta̭i xỏm Bám, xỏm Bă̒ng. Hô̭i fṷ nư̭ xa̭ bâ̭n dôô̭ng hô̭i biên tham za xâi zư̭ng za di̒nh "5 chăng”, 3 kwang”, zo̭n zḙp 10km taa̭ng khả, khơi thôông kôổng heḙnh ản 5km, tố chức tốt xâi zư̭ng kwi̭ hô̭i zúp dơ̭ hô̭i biên fát chiến kinh tể. Dwa̒n thănh niên nhân hôô̭ng mô hi̒nh nhơ: "Thuối dói la̒ thew lơ̒i Bác”, la̒ kinh tể zói, xuung kích bi̒ kuô̭c khôổng kôô̭ng dôô̒ng, zwi tli̒ ngă̒i Chú nhâ̭t xeenh. Hô̭i kư̭w chiển binh tích kư̭c twiên chwiê̒n báw bḙ̂ môi tlươ̒ng, xâi zư̭ng NTM, Hô̭i nôông zân tấi mă̭nh kác foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói, xâi zư̭ng NTM… Xa̭ zwi tli̒ tư̒ mô hi̒nh báw dám ANCT, twa̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả ớ khu zân kư, báw bḙ̂ môi tlươ̒ng, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ bư̭ng mă̭nh ớ kơ xớ. 

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Ngơ̭i, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho hăi: 6 khaảng tâ̒w năm 2022, kản bô̭, Nhân zân tloong xa̭ fẩn dẩw da̭t tư̒ chí tiêw bươ̭t xo pơ̭i kôô̒ng ki̒; xán xwất pơ̭i kác li̭nh bư̭c văn hwả, xa̭ hô̭I fát chiến, doi̒w khôổng nhân zân ản kái thiḙ̂n. Dă̭c biḙ̂t, kôông tác xâi zư̭ng Dáng ản chiến khai twa̒n ziḙ̂n, wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i XIII kuố Dáng, kác Ngi̭ kwiết T.Ư wê̒l xâi zư̭ng Dáng gẳn pơ̭i chí thi̭ xổ 05-CT/TW tiếp tṷc ản kwan tâm thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá, năng lư̭c lă̭nh da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n kỏ dối mởi xḙ ta̭w dôô̭ng lư̭c xâi zư̭ng kwêl hương fát chiến.

KÁC TIN KHÁC