(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính va̒ Ban chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam tính zơng hương niḙ̂m Fâ̭t kâ̒w cho kuốc thải, zân an.


 Thăi mă̭t lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UB MTTQ Tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí lă̭ng lẳng hwa chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. 

 


Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t Zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW kứ ha̒nh ngi lḙ̂ thẳm Fâ̭t.

 Da̭i lḙ̂ Fâ̭t Dán la̒ mô̭ch tloong nhửng ngă̒i da̭i lḙ̂ kwan tloo̭ng nhất tloong năm kuố Fâ̭t Zảw ản tố chức dớ kí niḙ̂m ngă̒i Dức Fâ̭t dán xinh.

Ta̭i da̭i lḙ̂, Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW da̒ chiê̒n doo̭c Thông diḙ̂p Fâ̭t dán FL 2562 KUỐ Tlướng la̭w Hwa̒ Thươ̭ng Thíc Fố Twḙ̂, Dức Fáp chú zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam. Thôông diḙ̂p Fâ̭t dán nêw ro̭: Ha̒ng năm baw nhửng ngă̒i khảng 5li̭ch xứ la̒ muô̒ Vesak thiêng liêng, nhửng ngươ̒i Fâ̭t tứ tlênh to̒n thể zởi hân hwan kỉnh mư̒ng ngă̒i dán xinh kuố bơ̭c Da̭i sư Da̭i zác ngô̭ tôn kwỉ dức Fâ̭t Thích Ka Mâ̭w Ni. Hơn 26 thể kí kwa, kon dươ̒ng zác ngô̭ ma̒ nga̒i da̒ xoi tlảng chủng xinh di dêểnh bển bơ̒ ha̭nh fúc, an la̭c mái la̒ chân lỉthư̭c tể fả bó xư̭ bất bi̒nh dắng, chiển chanh, xung dô̭t va̒ nge̒w dỏl, zoong dểnh hwa̒ bi̒nh, thi̭nh vươ̭ng cho nhân lwa̭i khắp ha̒nh tinh... Kí niḙ̂m ngă̒i Fâ̭t dán xinh, ngươ̭c zoo̒ng li̭ch xứ tư̒ ha̒w wơ̒l doỏng kóp kuố vỉ da̭i kuố kác bơ̭c Tố xư da̭i chỉ cho zân tô̭c, Tăng Ni, Fâ̭t Tứ, tổ chức tha̒nh viḙ̂n Zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam fái nơng kaw tinh thâ̒n: "Chỉ twḙ̂ - Kí kương -Hô̭i nhâ̭p – Fát chiến”, la̒ cho Da̭w Fâ̭t xương mê̒nh, tiếp tṷc doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng tloong khổi da̭i do̒n kết zân tô̭c tlong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc Viḙ̂t Nam.  

  

                                                                         Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024

Ki̒ Xơn: Tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.