(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính va̒ Ban chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam tính zơng hương niḙ̂m Fâ̭t kâ̒w cho kuốc thải, zân an.


 Thăi mă̭t lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UB MTTQ Tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí lă̭ng lẳng hwa chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. 

 


Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t Zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW kứ ha̒nh ngi lḙ̂ thẳm Fâ̭t.

 Da̭i lḙ̂ Fâ̭t Dán la̒ mô̭ch tloong nhửng ngă̒i da̭i lḙ̂ kwan tloo̭ng nhất tloong năm kuố Fâ̭t Zảw ản tố chức dớ kí niḙ̂m ngă̒i Dức Fâ̭t dán xinh.

Ta̭i da̭i lḙ̂, Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW da̒ chiê̒n doo̭c Thông diḙ̂p Fâ̭t dán FL 2562 KUỐ Tlướng la̭w Hwa̒ Thươ̭ng Thíc Fố Twḙ̂, Dức Fáp chú zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam. Thôông diḙ̂p Fâ̭t dán nêw ro̭: Ha̒ng năm baw nhửng ngă̒i khảng 5li̭ch xứ la̒ muô̒ Vesak thiêng liêng, nhửng ngươ̒i Fâ̭t tứ tlênh to̒n thể zởi hân hwan kỉnh mư̒ng ngă̒i dán xinh kuố bơ̭c Da̭i sư Da̭i zác ngô̭ tôn kwỉ dức Fâ̭t Thích Ka Mâ̭w Ni. Hơn 26 thể kí kwa, kon dươ̒ng zác ngô̭ ma̒ nga̒i da̒ xoi tlảng chủng xinh di dêểnh bển bơ̒ ha̭nh fúc, an la̭c mái la̒ chân lỉthư̭c tể fả bó xư̭ bất bi̒nh dắng, chiển chanh, xung dô̭t va̒ nge̒w dỏl, zoong dểnh hwa̒ bi̒nh, thi̭nh vươ̭ng cho nhân lwa̭i khắp ha̒nh tinh... Kí niḙ̂m ngă̒i Fâ̭t dán xinh, ngươ̭c zoo̒ng li̭ch xứ tư̒ ha̒w wơ̒l doỏng kóp kuố vỉ da̭i kuố kác bơ̭c Tố xư da̭i chỉ cho zân tô̭c, Tăng Ni, Fâ̭t Tứ, tổ chức tha̒nh viḙ̂n Zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam fái nơng kaw tinh thâ̒n: "Chỉ twḙ̂ - Kí kương -Hô̭i nhâ̭p – Fát chiến”, la̒ cho Da̭w Fâ̭t xương mê̒nh, tiếp tṷc doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng tloong khổi da̭i do̒n kết zân tô̭c tlong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc Viḙ̂t Nam.  

  

                                                                         Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t nư̭ la̭nh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính

(HBDT) - Nhân kí niḙ̂m 109 năm ngă̒i Kuốc tể fṷ nư̭ 8/3 va̒ 1979 năm khới Hai Ba̒ Chưng, thổl 6/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ tính tố chức kă̭p mă̭t nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính. Zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ 37 nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính.

Kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i

(HBDT) – UBMTTQ tính da̒ ziḙ̂n tha hô̭i ngi̭ kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Oanh, Wí viên Thươ̒ng vṷ (WVTV) Tính wí Tlướng ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch UBMTTQ tính; dôô̒ng chỉ Dinh Văn Zư̭c, TUV, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lẳnh da̭w kác hô̭i, dwa̒n thế tính

Fổi hơ̭p 3 lư̭c lươ̭ng foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng ớ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kác năm kwa kôông átc fổi hơ̭p zươ̭ 3 lư̭c lươ̭ng dớ chiến khai kác fương ản báw vḙ̂ rư̒ng, foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCCR) tlêênh diḙ̂ fa̒n thă̒nh fổ Ho̒a Bi̒nh da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá. Nhâ̭n thức kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kác chú rư̒ng thư̭c hiḙ̂n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng tư̒ng bước ản nơng lêênh.

Fṷ nư̭ xa̭ Chiê̒ng Châw năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT ) – Dớ zúp fṷ nư̭ thwát nge̒w, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) da̒ dấi meḙnh kác foong tla̒w fṷ nư̭ năng dôô̭ng xảng ta̭w xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng, tham za báw vḙ̂ môi tlươ̒ng... Dă̭c biḙ̂t, Hô̭i dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fổi hơ̭p vởi Ngân ha̒ng chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n, kiḙ̂n twa̒n kác tố tiết kiḙ̂m, wăl vổn, tỉn chấp wí thác zúp 139 hô̭i viên wăl vổn xổ thiê̒n 2,8 tí dôô̒ng th kwa 6 tố tiết kiḙ̂m va̒ wăl vổn dớ zúp hô̭i viên fát chiến kinh tể za di̒nh.

Tăng kươ̒ng hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i vi̒ fát chiến nôông thôn xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng

(HBDT) – Zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i (ZNXH) ta̭i diḙ̂ fương la̒ moo̭ch nhỏm dă̭c biḙ̂t kuố kác tố chức xa̭ hô̭i (zưởi hi̒nh thức tố chức fi lơ̭i nhwâ̭n, zwanh ngiḙ̂p, hô̭ za di̒nh, hơ̭p tác xa̭, nhỏm xán xwất hwă̭c zwanh ngiḙ̂p tư nhân) fṷc vṷ nhu kâ̒w chươ ản dáp ửng, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p bê̒n vưng cho nhửng ngươ̒i rḙ̂ bi̭ tốn thương, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ, ngươ̒i nge̒w, fṷ nư̭... Ta̭i tính ha, Zư̭ ản Hổ chư̭ ZNXH va̒ xư̭ fát chiến nôông thôn, xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng (Zư̭ ản SERD) zo Tlung tâm CSIP fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n ớ 3hwiḙ̂n kỏ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw la̒ Tân La̭c, Iên Thwí, La̭c Xơn. Zư̭ ản da̒, dang kỏ nhửng doỏng kóp tích kư̭c cho xư̭ fát chiến KT-XH kuố tính.

Xôi dôô̭ng thế thaw zân tôô̭c dâ̒w xwân

(HBDT) – Baw zi̭p dâ̒w xwân, ta̭i nhê̒w diḙ̂ fương tloong tính tố chức kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ; bẳnh nả, kẻw ko, dấi kâ̭i, ko̭t ko̒n, ko̭t paw, tu lu.... Kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ da̒ tlớ thee̒nh xânchơi hấp zâ̭n zoong dêểnh khôông khỉ bui tươi, fẩn khới cho nhân zân, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát chiến kác môn thế thaw zân tôô̭c.