(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024


Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán "Twiển fổ văn minh” va̒ "Khu zân kư chăng rác” ta̭i khu fổ Tân Tha̒nh, fươ̒ng Tân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh)

 

Mô hi̒nh ản KCB fươ̒ng Tân Hwa̒ lươ̭ cho̭n chiến khai ta̭i chi hô̭i 1 va̒ 2 thuô̭c kác tố zân kư 1, 2, 3 khu fổ Tân Tha̒nh. Ni la̒ khu vư̭c cho zân xinh, chơ̭ dâ̒l mổl cho rêênh thươ̒ng xwiên ho̭p dôông mo̭l, nhất la̒ baw thử 7 va̒ chú nhâ̭t. Môô̭ch xổ hô̭ kinh zwanh thiểw ỉ thức da̒ lẩn chiểm viế he̒ loo̒ng dươ̒ng, xá rác bươ̒ ba̭i gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng

 

Khi̒ chiến khai mô hi̒nh diếm, Hô̭i KCB fươ̒ng da̒ tiển ha̒nh kháw xát vi̭ chỉ da̭ch biến mô hi̒nh. Dắc biḙ̂t tố chức tiên chiê̒n cho to̒n bô̭ hô̭i viên chi hô̭i 1, chi hô̭i 2 ku̒ng nhân zân tlong khu zân kư va̒ zản kác tiêw chỉ thư̭c hiḙ̂n ta̭i Nha̒ văn hwả. Tố chức cho hô̭i viên va̒ nhân zân kỉ kam kết thư̭c hiḙ̂n, tiếp tṷc tiên chiê̒n nô̭i zung mô hi̒nh tlêênh lwa fát thanh kuố khu fổ baw thơ̒i diếm 17 zơ̒ ha̒ng ngă̒i zo tổ tlươ̒ng tố zân fổ dám nhiḙ̂m. Dô̒ng thơ̒i fổi hơ̭p ku̒ng kác dwa̒n thế vâ̭n dôô̭ng nhân zân khu vư̭c ó ho̭p chơ̭ lẩn chiểm khu vư̭c viế he̒, loo̒ng dư̒ng, tố chức tha kwân la̒ vḙ̂ xinh khu vư̭c dươ̒ng, ngo̭ fổ, xwả bó kác vi̭ chỉ kwáng kảw fán kám tlêênh kác ko̭t diḙ̂n va̒ tươ̒ng ra̒w. Kwa rỉ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng baw wiḙ̂c xâi zư̭ng twiển fổ vănminh, khu zân kư chăng rác thái.

Ni la̒ mô hi̒nh diếm kuố Hô̭i KCB Tha̒nh fổ, bước dâ̒w da̒ cho thẩi fát hwi hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Khâw khi deẻnh zả rút kinh ngiḙ̂m, mô hi̒nh xḙ ản nhân rôô̭ng tha kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

Dức Anh

 

KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.