(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024


Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán "Twiển fổ văn minh” va̒ "Khu zân kư chăng rác” ta̭i khu fổ Tân Tha̒nh, fươ̒ng Tân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh)

 

Mô hi̒nh ản KCB fươ̒ng Tân Hwa̒ lươ̭ cho̭n chiến khai ta̭i chi hô̭i 1 va̒ 2 thuô̭c kác tố zân kư 1, 2, 3 khu fổ Tân Tha̒nh. Ni la̒ khu vư̭c cho zân xinh, chơ̭ dâ̒l mổl cho rêênh thươ̒ng xwiên ho̭p dôông mo̭l, nhất la̒ baw thử 7 va̒ chú nhâ̭t. Môô̭ch xổ hô̭ kinh zwanh thiểw ỉ thức da̒ lẩn chiểm viế he̒ loo̒ng dươ̒ng, xá rác bươ̒ ba̭i gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng

 

Khi̒ chiến khai mô hi̒nh diếm, Hô̭i KCB fươ̒ng da̒ tiển ha̒nh kháw xát vi̭ chỉ da̭ch biến mô hi̒nh. Dắc biḙ̂t tố chức tiên chiê̒n cho to̒n bô̭ hô̭i viên chi hô̭i 1, chi hô̭i 2 ku̒ng nhân zân tlong khu zân kư va̒ zản kác tiêw chỉ thư̭c hiḙ̂n ta̭i Nha̒ văn hwả. Tố chức cho hô̭i viên va̒ nhân zân kỉ kam kết thư̭c hiḙ̂n, tiếp tṷc tiên chiê̒n nô̭i zung mô hi̒nh tlêênh lwa fát thanh kuố khu fổ baw thơ̒i diếm 17 zơ̒ ha̒ng ngă̒i zo tổ tlươ̒ng tố zân fổ dám nhiḙ̂m. Dô̒ng thơ̒i fổi hơ̭p ku̒ng kác dwa̒n thế vâ̭n dôô̭ng nhân zân khu vư̭c ó ho̭p chơ̭ lẩn chiểm khu vư̭c viế he̒, loo̒ng dư̒ng, tố chức tha kwân la̒ vḙ̂ xinh khu vư̭c dươ̒ng, ngo̭ fổ, xwả bó kác vi̭ chỉ kwáng kảw fán kám tlêênh kác ko̭t diḙ̂n va̒ tươ̒ng ra̒w. Kwa rỉ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng baw wiḙ̂c xâi zư̭ng twiển fổ vănminh, khu zân kư chăng rác thái.

Ni la̒ mô hi̒nh diếm kuố Hô̭i KCB Tha̒nh fổ, bước dâ̒w da̒ cho thẩi fát hwi hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Khâw khi deẻnh zả rút kinh ngiḙ̂m, mô hi̒nh xḙ ản nhân rôô̭ng tha kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

Dức Anh

 

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ Xơn: Tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.

Chiến khai bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 30/5, Ban Twiên zảw Tính wí fổi hơ̭p ku̒ng Xớ VH-TT&DL tố chức Hô̭i ngi̭ tâ̭p hwẩn chiến khai xứ zṷng bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w mô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh, lảnh da̭w UBND, Ban Twiên zảw, Foo̒ng VH-TT kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kơ kwan bảw chỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.