(WBDT) - Ngă̒i 29/8, nhân kí niê̠m 72 năm Kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, dwa̒n kông tác kuố UBND tính zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh thăm va̒ tă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên, chi̒ ni̒ la̒ hal xa̠ Iên Thươ̠ng va̒ Tân Vong, wiê̠n Kaw Vong

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tínhtă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên

Tha̒nh lâ̠p bớ dâ̒w năm 1945, kăn kử kách ma̠ng Kaw Vong - Tha̠ch Iên la̒ mô̠ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̠ng kuố tính. Ta̠i ni, dô̒ng chỉ Vủ Thơ, ngwiên Bỉ thư Ban kản xư̠ Dáng tính da̒ tâ̠p hơ̠p va̒ hwẩn liê̠n lư̠c lươ̠ng zân kwân dớ chấn bi̠ cho tôống khới ngiê̠ khảng 8/1945. Khởm ngă̒i 23/8/1945. dwa̒n kwân khới ngiê̠ da̒ vổi hơ̠p mân kwân khới ngiê̠ ớ La̠c Xơn tiển tha thi̠ xa̠ Wa̒ Bi̒nh za̒nh chỉnh kiê̒n wơ̒l thăi nhân zân.


Đồng Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tínhku̒ng dwa̒nkông tác ng hương ti da̒i tưng niê̠m liê̠t xi̠ x Tân Vong.

La̒ hal xa̠ thuô̠c vu̒ng khỏ khăn va̒ 135 kuố wiê̠n Kaw Vong, nhửng năm kwa, zưởi xư̠ lảnh da̠w kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, nhân zân hal xa̠ Tân Vong va̒ Iên Thươ̠ng da̒ nổ lư̠c khắc vu̠c khỏ khăn, tư̒ng bước chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̠t ruôi, wi dô̠ng hiê̠w kwá kác nguô̒n lư̠c tloong xâi zư̠ng nông thôn mởi... Năm 2016, thu nhâ̠p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i xa̠ Tân Vong da̠t 26 tliê̠w dô̒ng/ngươ̒i/năm. Dơ̒i khôổng vâ̠t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân ản kái thiê̠n, ti̒nh hi̒nh ANCT, TTATXH ốn di̠nh

Vát biếw ta̠i chwiển thăm va̒ tă̠ng kwa̒ chiển khu Tha̠ch Iên, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ biếw zương nhửng kết kwá ma̒ 2 xa̠ da̒ da̠t ản tloong nhửng năm kwa. Dô̒ng chỉ kủng dê̒ ngi̠, nhân zân tloong vu̒ng chiển khu kâ̒n vát wi chiê̒n thôổng kách ma̠ng, nổ lưpc vẩn dẩw, tâ̠n zu̠ng mo̠i lơ̠i thêể dớ vát chiến KT-XH va̒ tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i zân


                                                                              P.V

KÁC TIN KHÁC


Tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.

Hội ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III/2017

(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠

Hô̠i ngi̠ bảw kảw viên kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7

(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính

Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.