(WBDT) - Ngă̒i 29/8, nhân kí niê̠m 72 năm Kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, dwa̒n kông tác kuố UBND tính zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh thăm va̒ tă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên, chi̒ ni̒ la̒ hal xa̠ Iên Thươ̠ng va̒ Tân Vong, wiê̠n Kaw Vong

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tínhtă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên

Tha̒nh lâ̠p bớ dâ̒w năm 1945, kăn kử kách ma̠ng Kaw Vong - Tha̠ch Iên la̒ mô̠ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̠ng kuố tính. Ta̠i ni, dô̒ng chỉ Vủ Thơ, ngwiên Bỉ thư Ban kản xư̠ Dáng tính da̒ tâ̠p hơ̠p va̒ hwẩn liê̠n lư̠c lươ̠ng zân kwân dớ chấn bi̠ cho tôống khới ngiê̠ khảng 8/1945. Khởm ngă̒i 23/8/1945. dwa̒n kwân khới ngiê̠ da̒ vổi hơ̠p mân kwân khới ngiê̠ ớ La̠c Xơn tiển tha thi̠ xa̠ Wa̒ Bi̒nh za̒nh chỉnh kiê̒n wơ̒l thăi nhân zân.


Đồng Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tínhku̒ng dwa̒nkông tác ng hương ti da̒i tưng niê̠m liê̠t xi̠ x Tân Vong.

La̒ hal xa̠ thuô̠c vu̒ng khỏ khăn va̒ 135 kuố wiê̠n Kaw Vong, nhửng năm kwa, zưởi xư̠ lảnh da̠w kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, nhân zân hal xa̠ Tân Vong va̒ Iên Thươ̠ng da̒ nổ lư̠c khắc vu̠c khỏ khăn, tư̒ng bước chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̠t ruôi, wi dô̠ng hiê̠w kwá kác nguô̒n lư̠c tloong xâi zư̠ng nông thôn mởi... Năm 2016, thu nhâ̠p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i xa̠ Tân Vong da̠t 26 tliê̠w dô̒ng/ngươ̒i/năm. Dơ̒i khôổng vâ̠t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân ản kái thiê̠n, ti̒nh hi̒nh ANCT, TTATXH ốn di̠nh

Vát biếw ta̠i chwiển thăm va̒ tă̠ng kwa̒ chiển khu Tha̠ch Iên, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ biếw zương nhửng kết kwá ma̒ 2 xa̠ da̒ da̠t ản tloong nhửng năm kwa. Dô̒ng chỉ kủng dê̒ ngi̠, nhân zân tloong vu̒ng chiển khu kâ̒n vát wi chiê̒n thôổng kách ma̠ng, nổ lưpc vẩn dẩw, tâ̠n zu̠ng mo̠i lơ̠i thêể dớ vát chiến KT-XH va̒ tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i zân


                                                                              P.V

KÁC TIN KHÁC


Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.