(WBDT) - Ngă̒i 29/8, nhân kí niê̠m 72 năm Kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, dwa̒n kông tác kuố UBND tính zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh thăm va̒ tă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên, chi̒ ni̒ la̒ hal xa̠ Iên Thươ̠ng va̒ Tân Vong, wiê̠n Kaw Vong

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tínhtă̠ng kwa̒ Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân chiển khu Kaw Vong - Tha̠ch Iên

Tha̒nh lâ̠p bớ dâ̒w năm 1945, kăn kử kách ma̠ng Kaw Vong - Tha̠ch Iên la̒ mô̠ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̠ng kuố tính. Ta̠i ni, dô̒ng chỉ Vủ Thơ, ngwiên Bỉ thư Ban kản xư̠ Dáng tính da̒ tâ̠p hơ̠p va̒ hwẩn liê̠n lư̠c lươ̠ng zân kwân dớ chấn bi̠ cho tôống khới ngiê̠ khảng 8/1945. Khởm ngă̒i 23/8/1945. dwa̒n kwân khới ngiê̠ da̒ vổi hơ̠p mân kwân khới ngiê̠ ớ La̠c Xơn tiển tha thi̠ xa̠ Wa̒ Bi̒nh za̒nh chỉnh kiê̒n wơ̒l thăi nhân zân.


Đồng Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tínhku̒ng dwa̒nkông tác ng hương ti da̒i tưng niê̠m liê̠t xi̠ x Tân Vong.

La̒ hal xa̠ thuô̠c vu̒ng khỏ khăn va̒ 135 kuố wiê̠n Kaw Vong, nhửng năm kwa, zưởi xư̠ lảnh da̠w kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, nhân zân hal xa̠ Tân Vong va̒ Iên Thươ̠ng da̒ nổ lư̠c khắc vu̠c khỏ khăn, tư̒ng bước chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̠t ruôi, wi dô̠ng hiê̠w kwá kác nguô̒n lư̠c tloong xâi zư̠ng nông thôn mởi... Năm 2016, thu nhâ̠p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i xa̠ Tân Vong da̠t 26 tliê̠w dô̒ng/ngươ̒i/năm. Dơ̒i khôổng vâ̠t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân ản kái thiê̠n, ti̒nh hi̒nh ANCT, TTATXH ốn di̠nh

Vát biếw ta̠i chwiển thăm va̒ tă̠ng kwa̒ chiển khu Tha̠ch Iên, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ biếw zương nhửng kết kwá ma̒ 2 xa̠ da̒ da̠t ản tloong nhửng năm kwa. Dô̒ng chỉ kủng dê̒ ngi̠, nhân zân tloong vu̒ng chiển khu kâ̒n vát wi chiê̒n thôổng kách ma̠ng, nổ lưpc vẩn dẩw, tâ̠n zu̠ng mo̠i lơ̠i thêể dớ vát chiến KT-XH va̒ tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i zân


                                                                              P.V

KÁC TIN KHÁC


Xu̒ng I Muổ la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng

(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.

Kư̠w chiển binh xa̠ Xăm Khwe̒ kương mâ̠w vát chiến kinh tể

(WBDT) – Vát wi tinh thâ̒n "Bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒” tloong thơ̒i bi̒nh, hô̠i viên Kư̠w chiển binh (KCB) xa̠ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) luôn kương mâ̠w xảng ta̠w vát chiến KT – XH. Thew thôổng kê dểnh khảng 6/2017, thu nhâ̠p bi̒nh kwân kuố kản bô̠, hô̠i viên KCB da̠t 18 tliê̠w dô̒ng.

Thướng thức kả khôông Da̒

(WBDT) – Zo nguô̒n rác khôông chươ bị ô nhiê̠m, kác lo̠i kả khinh khôổng chơ̒ khôông dê̒w kwỉ. Dê̒w la̒ kác lo̠i kả thôông thươ̒ng nhơ kả mương, we̒l, tlô̒i, tlẳm, rô vi... mê khôổng chơ̒ rác khôông Da̒ dê̒w kỏ vi̠ hấp zâ̠n rất la̠...

Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh

WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.

Lư̱c lươ̱ng vu̱ chang tính – wiê̱c thư̱c ta̱w loo̒ng tin

(WBDT) – Kơn rác lu̱t me̱nh da̒ di kwa nhê̒w ngă̒i, mu̱ tôi chươ kwiê̒nh ản vé mă̱t ngơ ngác wáng lo tlêênh khuôn mă̱t lẩm bu̒n kuố enh Lương Văn Kwanh ở bán Hiê̒ng, xa̱ Dô̒ng Ruô̱ng (Da̒ Bắc) tloong ngă̒i chă̱l za̒w lu̱t. Khuôn mă̱t rỉ da̒ tlớ la̱i dơ̱ lo zươ̱ cha̱i cha̱c kướ nha̒ khi̒ ản CB, CS LLVT ku̒ng chung lo zúp dơ̱ vươpt kwa zan khỏ…

Xa̱ Chỉ Da̱w ản muô̒ hô̱t tlói

(WBDT) – Thew ảng khả tính 436, bớ Tân La̱c, mu̱ tôi xuôi wơ̒l kwê hương hô̱t tlói – Xa̱ Chỉ Da̱w (La̱c Xơn). Thew dô̒ng chỉ Kwách Thanh Twẩn, Vỏ Chú ti̱ch UBND xa̱, tlói chỉn ản ba̒ kon tâ̱p chung thu wa̱ch tloong khwáng 20 – 25 ngă̒i