(HBDT) – Khởm 21/2, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm va̒ thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwanh (XX-KZ) ta̭i Kôông ti Xơn Thwí (Zân Hwa̒ - Ki̒ Xơn). Dê̒w di kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT, Kôông Thương, Kṷc Thể tính, Chi Kṷc Hái kwan Hwa̒ Bi̒nh va̒ Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí fát biếw ti buối la̒ wiḙ̂c

Di baw hwa̭t dôô̭ng năm 2006, tloong xuốt kwả chi̒nh xán xwất Kôông ti Xơn Thwí thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp liên kết, hơ̭p tác, hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư râi chiê̒n, mẳi moóc, kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i, vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất, áp zṷng kác xảng kiển, kái tiển kwi chi̒nh xán xwất, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm bớ gô̭, dáp ửng nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng tloong va̒ wa̒i nước. Kôông ti da̒ dâ̒w tư ha̒ng chṷc tí dôô̒ng baw mẳi moóc, thiết bi̭ va̒ tiếp tṷc vớ rôô̭ng kwi mô nha̒ xướng. Kác kwi chi̒nh xán xwất ản kiếm xwát ngiêm ngă̭t hưởng dêểnh mṷc tiêw xán xwất tha kác lo̭i xán fấm chất lươ̭ng tốt nhất, xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w va̒ wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Năm 2018 thư̭c hiḙ̂n zwanh thu 450 tí dôô̒ng, zwi chi̒ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho 150 kôông nhân thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t 5,5 – 7 tliḙ̂w dôô̒ng, ngươ̒i/ ngươ̒i/ khảng. 2 năm khânh ni, kôông ti nô̭p ngân xắch Nha̒ nước bi̒nh kwân 20 tí dôô̒ng/năm chiểm khwáng 1/3 thu Ngân xắch kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, la̒ zwanh ngiḙ̂p zẩn dâ̒w nô̭p Ngân xắch tlêênh di̭e ba̒n.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, kông ti Xơn Thwí dê̒ ngi̭ tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n vớ rôô̭ngvu̒ng nwiên liḙ̂w gô̭ nhă̒m thúc dấi xán xwất, nhất la̒ kể hwă̭ch kuố kôông ti kuổi năm 2019 vớ rôô̭ng thêm môô̭ch kơ xớ xán xwất ta̭i xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn).

Fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính gi nhâ̭n va̒ deẻnh zả kaw nhửng doỏng kóp kuố Kông ti Xơn Thwí, nhất la̒ hiḙ̂w kwá XX-KZ, kóp fâ̒n baw kim ngă̭ch xwất khấw kuố tính, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương va̒ doỏng kóp cho Ngân xắch Nha̒ nước.

Wê̒l nhiḙ̂m vṷ tloong thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: dê̒ ngi̭ Kôông ti tiếp tṷc fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n tốt kể hwă̭ch XX-KZ de̒ dê̒ tha. Thư̭c hiḙ̂n tốt kác chể dô̭, chỉnh xắch va̒ kwan tâm dám báo̒nw chổng chẳl rố, an twa̒n vḙ̂ xinh cho ngươ̒i law dôô̭ng. Tiếp tṷc vớ rôô̭ng xán xwất va̒ da za̭ng xán fấm va̒ tăng kươ̒ng xwất khấw.

 

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng Dwa̒n kôông tác thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh XX-KZ kuố Kông ti kố fâ̒n Xơn Thwí

Các cấp, các ngă̒nh, kác diḙ̂ fương xác di̭nh ro̭ lâm ngiḙ̂p la̒ thể meḙnh kuố tính. Dă̭c biḙ̂t kâl kew la̭i bước dâ̒w da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá KT-XH va̒ kóp fâ̒n thăi dối tư zwi tloong fát chiến kinh tể rư̒ng kuố ngươ̒i zân, báw vḙ̂ tốt rư̒ng tư̭ nhiên, rư̒ng foo̒ng hô̭, dă̭c zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Fát chiến rư̒ng fái thew kwi hwă̭ch, kung kấp kâl fái dám báw chất lươ̭ng... Kṷc Thwể tính, Chi kṷc Hái kwan tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kôông ti fát chiến dớ ta̭w kôông ăn, wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho ngươ̒i law dôô̭ng, dôô̒ng thơ̒i kung kấp thôông tin rôô̭ng ra̭i, ki̭p thơ̒i di̭nh hưởng xán xwất, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p. Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn kwan tâm, chí da̭w hổ chơ̭ Kôông ti thă̒nh lâ̭p chi bô̭ Dáng va̒ zwi chi̒ hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kác tố chức dwa̒n thế tloong zwanh ngiḙ̂p.


                                                                 Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.