(HBDT) – Khởm 21/2, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm va̒ thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwanh (XX-KZ) ta̭i Kôông ti Xơn Thwí (Zân Hwa̒ - Ki̒ Xơn). Dê̒w di kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT, Kôông Thương, Kṷc Thể tính, Chi Kṷc Hái kwan Hwa̒ Bi̒nh va̒ Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí fát biếw ti buối la̒ wiḙ̂c

Di baw hwa̭t dôô̭ng năm 2006, tloong xuốt kwả chi̒nh xán xwất Kôông ti Xơn Thwí thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp liên kết, hơ̭p tác, hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư râi chiê̒n, mẳi moóc, kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i, vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất, áp zṷng kác xảng kiển, kái tiển kwi chi̒nh xán xwất, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm bớ gô̭, dáp ửng nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng tloong va̒ wa̒i nước. Kôông ti da̒ dâ̒w tư ha̒ng chṷc tí dôô̒ng baw mẳi moóc, thiết bi̭ va̒ tiếp tṷc vớ rôô̭ng kwi mô nha̒ xướng. Kác kwi chi̒nh xán xwất ản kiếm xwát ngiêm ngă̭t hưởng dêểnh mṷc tiêw xán xwất tha kác lo̭i xán fấm chất lươ̭ng tốt nhất, xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w va̒ wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Năm 2018 thư̭c hiḙ̂n zwanh thu 450 tí dôô̒ng, zwi chi̒ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho 150 kôông nhân thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t 5,5 – 7 tliḙ̂w dôô̒ng, ngươ̒i/ ngươ̒i/ khảng. 2 năm khânh ni, kôông ti nô̭p ngân xắch Nha̒ nước bi̒nh kwân 20 tí dôô̒ng/năm chiểm khwáng 1/3 thu Ngân xắch kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, la̒ zwanh ngiḙ̂p zẩn dâ̒w nô̭p Ngân xắch tlêênh di̭e ba̒n.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, kông ti Xơn Thwí dê̒ ngi̭ tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n vớ rôô̭ngvu̒ng nwiên liḙ̂w gô̭ nhă̒m thúc dấi xán xwất, nhất la̒ kể hwă̭ch kuố kôông ti kuổi năm 2019 vớ rôô̭ng thêm môô̭ch kơ xớ xán xwất ta̭i xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn).

Fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính gi nhâ̭n va̒ deẻnh zả kaw nhửng doỏng kóp kuố Kông ti Xơn Thwí, nhất la̒ hiḙ̂w kwá XX-KZ, kóp fâ̒n baw kim ngă̭ch xwất khấw kuố tính, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương va̒ doỏng kóp cho Ngân xắch Nha̒ nước.

Wê̒l nhiḙ̂m vṷ tloong thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: dê̒ ngi̭ Kôông ti tiếp tṷc fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n tốt kể hwă̭ch XX-KZ de̒ dê̒ tha. Thư̭c hiḙ̂n tốt kác chể dô̭, chỉnh xắch va̒ kwan tâm dám báo̒nw chổng chẳl rố, an twa̒n vḙ̂ xinh cho ngươ̒i law dôô̭ng. Tiếp tṷc vớ rôô̭ng xán xwất va̒ da za̭ng xán fấm va̒ tăng kươ̒ng xwất khấw.

 

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng Dwa̒n kôông tác thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh XX-KZ kuố Kông ti kố fâ̒n Xơn Thwí

Các cấp, các ngă̒nh, kác diḙ̂ fương xác di̭nh ro̭ lâm ngiḙ̂p la̒ thể meḙnh kuố tính. Dă̭c biḙ̂t kâl kew la̭i bước dâ̒w da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá KT-XH va̒ kóp fâ̒n thăi dối tư zwi tloong fát chiến kinh tể rư̒ng kuố ngươ̒i zân, báw vḙ̂ tốt rư̒ng tư̭ nhiên, rư̒ng foo̒ng hô̭, dă̭c zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Fát chiến rư̒ng fái thew kwi hwă̭ch, kung kấp kâl fái dám báw chất lươ̭ng... Kṷc Thwể tính, Chi kṷc Hái kwan tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kôông ti fát chiến dớ ta̭w kôông ăn, wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho ngươ̒i law dôô̭ng, dôô̒ng thơ̒i kung kấp thôông tin rôô̭ng ra̭i, ki̭p thơ̒i di̭nh hưởng xán xwất, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p. Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn kwan tâm, chí da̭w hổ chơ̭ Kôông ti thă̒nh lâ̭p chi bô̭ Dáng va̒ zwi chi̒ hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kác tố chức dwa̒n thế tloong zwanh ngiḙ̂p.


                                                                 Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.