(HBDT) - Nhân kí niḙ̂m 109 năm ngă̒i Kuốc tể fṷ nư̭ 8/3 va̒ 1979 năm khới Hai Ba̒ Chưng, thổl 6/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ tính tố chức kă̭p mă̭t nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính. Zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ 37 nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính.


Tloong nhửng năm kwa, kôông tác kản bô̭ nư̭ kuố tính ản kwan tâm, Tính wí da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 17 wê̒l kôông tác kản bô̭ nư̭ tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2015 – 2020va̒ nhửng năm tiếp thew. Kwa 3 năm thư̭c hiḙ̂n, tí lḙ̂ kản bô̭ nư̭ tham za kấp wí, da̭i biêw Kuốc hô̭i, da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân, tham za kác chức vṷ lẳnh da̭w, kwán lỉ ká 3 kấp dê̒w tăng xo ku̒ng nhiḙ̂m ki̒ tlước.. Tính kwan tâm, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho fṷ nư̭ chú dôô̭ng tham za fát chiến tlêênh kác lỉnh vư̭c kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i, dă̭c biḙ̂t la̒ kác zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân nư̭.


Kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính chṷp ánh lưw niḙ̂m ku̒ng kác da̭i biếw nư̭ ta̭i buối kă̭p mă̭t

Mối môô̭ch nư̭ kản bô̭ lẳnh da̭w, nư̭ da̭i biếw Kuốc hô̭i, nư̭ zwanh nhân tloong tính luôn nêw kaw tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, vươ̭t khỏ, fát hwi chỉ twḙ̂, fấm chất da̭w dức kuố ngươ̒i fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam tloong thơ̒i ki̒ dấi meḙnh kôông ngiḙ̂p hwả – hiḙ̂n da̭i hwả dấtnước. Fṷ nư̭ khổi zwanh ngiḙ̂p fẩn dẩw kinh zwanh hiḙ̂w kwá, doỏng kóp cho xư̭ fát chiến kuố xa̭ hô̭i, ta̭w wiḙ̂c la̒, nơng kaw thu nhâ̭p nhâ̭p cho kản bô̭, kôông nhân viên, ngươ̒i law dôô̭ng...

Fá biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính chúc dô̭i ngṷ nư̭ lẳnh da̭w, kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i, nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính luôn tươi tlé, do̒n kết, chỉ twḙ̂, ha̭nh fúc, tiển bô̭. Dôô̒ng thơ̒i moong muổn, kác dôô̒ng chỉ nư̭ lẳnh da̭w, kwán lỉ, nư̭ zwanh nhân tiêw ó ngư̒ng re̒n liḙ̂n, chaw zô̒i da̭w dức kắch ma̭ng, nêw kương tlảng tloong kuô̭c khôổng va̒ kôông tác. Tích kư̭c nơng kaw hơn nươ̭ chi̒nh dô̭ chwiên môn ngiḙ̂p vṷ, xảng ta̭w, kwiết tâm hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, khắng di̭nh mêê̒nh, năng dôô̭ng, thích ửng va̒ hô̭i nhâ̭p vởi xa̭ hô̭i hiḙ̂n da̭i dớ kôổng hiển dư̒ hơn, tốt hơn cho kwê hương, dất nước.

KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.