(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn tố chức we ản 10 xơ dô̒ nê̒n kác xa̭, thi̭ chẩn. To̒n hwiḙ̂n kỏ 72 diḙ̂ ba̒n diê̒w tla vởi 8.249 hô̭, 33.400 nhân khấw, tloong rỉ kỏ 1 dơn vi̭ dă̭c thu̒ la̒ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính. (Thơ̒i zan kâ̭p nhâ̭t xổ liḙ̂w dêểnh ngă̒i 10/4). Tỉnh dêểnh hết ngă̒i 7/4, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̭t 46% xo ku̒ng 3.839 hô̭ da̒ ản diê̒w tla.

Dớ dám báw kwả chi̒nh diê̒w tla ziḙ̂n tha dủng tiển dô̭, BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ xư̭ chấn bi̭ chu dảw. Tlước tiên, BCD da̒ tố chức vớ kác lớp tâ̭p hwẩn ngiḙ̂p vṷ wê̒l we xơ dô̒ nê̒n xa̭, thi̭ chẩn va̒ chiê diḙ̂ ba̒n diê̒w tla. Tố chức 3 lớp tâ̭p hwẩn cho kác diê̒w tla viên. BCD kác xa̭, thi̭ chẩn da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n wê̒l mṷc dích, ỉ ngiḙ̂, chắch nhiḙ̂m ngươ̒i zân khi̒ tham za tôống diê̒w tla ta̭i kác kuô̭c ho̭p chi bô̭, ho̭p xỏm, kwa lwa fát cthanh, pa nô, áp fích... Nhơ̒ rỉ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ nhâ̭n ản xư̭ úng hô̭ kuố ngươ̒i zân. Ngươ̒i zân khi̒ nhâ̭n ản li̭ch hḙn kuố diê̒w tla viên da̒ ta̭m kác kôông wiḙ̂c, kung kấp thôông tin dâ̒i dú cho diê̒w tla viên.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Di̒nh Li̭ch, Chi kṷc tlướng Chi kṷc Thôổng kê hwiḙ̂n, Fỏ Tlướng BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn cho mắt: Kuô̭c Tống diê̒w tla tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n dám báw dủng tiển dô̭ dê̒ tha. To̒n hwiḙ̂n kỏ 36 diê̒w tla viên va̒ 10 tố tlướng. Tất ká dê̒w tích kư̭c tham za, diê̒w tla viên thă̒nh tha̭w tloong thaw tác xứ zṷng fâ̒n mê̒m CAPI. Thải dô̭ thư̭c hiḙ̂n foóng vẩn kuố diê̒w tla viên thân thiḙ̂n, chăng nga̭i khỏ, nga̭i khố, tâ̭n zṷng mo̭i thơ̒i zan khi̒ ngươ̒i zân kỏ ớ nha̒ dớ tiển hă̒nh diê̒w tla, nhơ ớ xa̭ Mông Hwả, Zân hwa̒ fái thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla baw ban dêm.

 


Ngươ̒i zân xa̭ Hơ̭p Thi̭nh, hwiḙ̂n ki̒ Xơn kung kấp kác thôông tin kâ̒n thiết wê̒l zân xổ va̒ nha̒ ớ cho diê̒w tla viên

Bên keḙnh thwâ̭n lơ̭i tloong kwả chi̒nh diê̒w tla, kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019 ớhwiḙ̂n Ki̒ Xơn ko̒n kă̭p môô̭ch xổ khỏ khăn như: dươ̒ng chiê̒n ma̭ng kẻm, thươ̒ng xwiên bi̭ ngḙn ma̭ng. Ta̭i diḙ̂ ba̒n diê̒w tla, dă̭c biḙ̂t la̒ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i kỏ nhê̒w tlươ̒ng hơ̭p ngươ̒i kha̒ chăng nhở chỉnh xác thôông tin kả nhân. Dớ kâ̭p nhâ̭t nhửng thôông tin ni̒, diê̒w tla viên fái fổi hơ̭p vởi Ban kwán lỉ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn thiết, Fỏ Chúti̭ch UBND xa̭, Tlướng BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ xa̭ Hơ̭p Thi̭nh cho mắt: Xa̭ Hơ̭p Thi̭nh tiển hă̒nh diê̒w tla 1.036 hô̭, 4.086 nhân khấw, 9 diḙ̂ ba̒n. Ka̭ ni̒ tiển dô̭ diê̒w tla dám báw dủng tiển dô̭. BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên kiếmtla, ki̭p thơ̒i thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc liên kwan dêểnh fâ̒n mê̒m CAPI. 4 diê̒w tla viên va̒ 1 tố tlướng da̒ ản hưởng zâ̭n ki̭ wê̒l chwiên môn, tin chắc xổ liḙ̂w diê̒w tla xḙ chỉnh xác.

BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kuô̭c tôống diê̒w tla baw ngă̒i 20/4. Thôông tin diê̒w tla kuố kác hô̭ xḙ dươ̭c BCD va̒ diê̒w tla viên dám báw zư̭ bỉ mâ̭t twiḙ̂t dổi.

Thu Thwí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.