(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn tố chức we ản 10 xơ dô̒ nê̒n kác xa̭, thi̭ chẩn. To̒n hwiḙ̂n kỏ 72 diḙ̂ ba̒n diê̒w tla vởi 8.249 hô̭, 33.400 nhân khấw, tloong rỉ kỏ 1 dơn vi̭ dă̭c thu̒ la̒ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính. (Thơ̒i zan kâ̭p nhâ̭t xổ liḙ̂w dêểnh ngă̒i 10/4). Tỉnh dêểnh hết ngă̒i 7/4, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̭t 46% xo ku̒ng 3.839 hô̭ da̒ ản diê̒w tla.

Dớ dám báw kwả chi̒nh diê̒w tla ziḙ̂n tha dủng tiển dô̭, BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ xư̭ chấn bi̭ chu dảw. Tlước tiên, BCD da̒ tố chức vớ kác lớp tâ̭p hwẩn ngiḙ̂p vṷ wê̒l we xơ dô̒ nê̒n xa̭, thi̭ chẩn va̒ chiê diḙ̂ ba̒n diê̒w tla. Tố chức 3 lớp tâ̭p hwẩn cho kác diê̒w tla viên. BCD kác xa̭, thi̭ chẩn da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n wê̒l mṷc dích, ỉ ngiḙ̂, chắch nhiḙ̂m ngươ̒i zân khi̒ tham za tôống diê̒w tla ta̭i kác kuô̭c ho̭p chi bô̭, ho̭p xỏm, kwa lwa fát cthanh, pa nô, áp fích... Nhơ̒ rỉ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ nhâ̭n ản xư̭ úng hô̭ kuố ngươ̒i zân. Ngươ̒i zân khi̒ nhâ̭n ản li̭ch hḙn kuố diê̒w tla viên da̒ ta̭m kác kôông wiḙ̂c, kung kấp thôông tin dâ̒i dú cho diê̒w tla viên.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Di̒nh Li̭ch, Chi kṷc tlướng Chi kṷc Thôổng kê hwiḙ̂n, Fỏ Tlướng BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn cho mắt: Kuô̭c Tống diê̒w tla tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n dám báw dủng tiển dô̭ dê̒ tha. To̒n hwiḙ̂n kỏ 36 diê̒w tla viên va̒ 10 tố tlướng. Tất ká dê̒w tích kư̭c tham za, diê̒w tla viên thă̒nh tha̭w tloong thaw tác xứ zṷng fâ̒n mê̒m CAPI. Thải dô̭ thư̭c hiḙ̂n foóng vẩn kuố diê̒w tla viên thân thiḙ̂n, chăng nga̭i khỏ, nga̭i khố, tâ̭n zṷng mo̭i thơ̒i zan khi̒ ngươ̒i zân kỏ ớ nha̒ dớ tiển hă̒nh diê̒w tla, nhơ ớ xa̭ Mông Hwả, Zân hwa̒ fái thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla baw ban dêm.

 


Ngươ̒i zân xa̭ Hơ̭p Thi̭nh, hwiḙ̂n ki̒ Xơn kung kấp kác thôông tin kâ̒n thiết wê̒l zân xổ va̒ nha̒ ớ cho diê̒w tla viên

Bên keḙnh thwâ̭n lơ̭i tloong kwả chi̒nh diê̒w tla, kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019 ớhwiḙ̂n Ki̒ Xơn ko̒n kă̭p môô̭ch xổ khỏ khăn như: dươ̒ng chiê̒n ma̭ng kẻm, thươ̒ng xwiên bi̭ ngḙn ma̭ng. Ta̭i diḙ̂ ba̒n diê̒w tla, dă̭c biḙ̂t la̒ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i kỏ nhê̒w tlươ̒ng hơ̭p ngươ̒i kha̒ chăng nhở chỉnh xác thôông tin kả nhân. Dớ kâ̭p nhâ̭t nhửng thôông tin ni̒, diê̒w tla viên fái fổi hơ̭p vởi Ban kwán lỉ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn thiết, Fỏ Chúti̭ch UBND xa̭, Tlướng BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ xa̭ Hơ̭p Thi̭nh cho mắt: Xa̭ Hơ̭p Thi̭nh tiển hă̒nh diê̒w tla 1.036 hô̭, 4.086 nhân khấw, 9 diḙ̂ ba̒n. Ka̭ ni̒ tiển dô̭ diê̒w tla dám báw dủng tiển dô̭. BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên kiếmtla, ki̭p thơ̒i thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc liên kwan dêểnh fâ̒n mê̒m CAPI. 4 diê̒w tla viên va̒ 1 tố tlướng da̒ ản hưởng zâ̭n ki̭ wê̒l chwiên môn, tin chắc xổ liḙ̂w diê̒w tla xḙ chỉnh xác.

BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kuô̭c tôống diê̒w tla baw ngă̒i 20/4. Thôông tin diê̒w tla kuố kác hô̭ xḙ dươ̭c BCD va̒ diê̒w tla viên dám báw zư̭ bỉ mâ̭t twiḙ̂t dổi.

Thu Thwí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.