(HBDT) – Khởm ngă̒i 14/5, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN tính, Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính tố chức Lḙ̂ Kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh – Ngă̒i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Tham zư̭ kỏ Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Anh hu̒ng lư̭c lươ̭ng vṷ chang nhân zân, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam; lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính va̒ dôông hô̭i viên Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính


Ta̭i Lḙ̂ kí niḙ̂m, kác da̭i biếw da̒ ôn la̭i chiê̒n thôổng li̭ch xứ ha̒w hu̒ng kuố zân tô̭c tloong nhửng năm khảng chiển choỏng Mi̭ kửw nước, dă̭c biḙ̂t la̒ chiển kôông tloong kuô̭c vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh...

Ngă̒i 13/5/2011, Bô̭ tlướng Bô̭ Nô̭i vṷ da̒ tha Kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam. Khâw hơn 1 năm, baw ngă̒i 27/7/2012, ta̭i tính ha, Hô̭i chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn ản thă̒nh lâ̭p. Dêểnh ka̭ ni̒ Hô̭i kỏ 10 tố chức thă̒nh viên va̒ Ban liên la̭c nư̭ Chươ̒ng Xơn tính tôống 2.000 hô̭i viên. Tloong 7 năm kwa, Hô̭i da̒ wkiên kóp, nhâ̭n úng hô̭ bớ kác nha̒ háw tâm xâi zư̭ng, la̒ mởi, xướ chươ̭ 21 kăn nha̒ ti̒nh ngiḙ̂, tli̭ zả 950 tliḙ̂w dôô̒ng cho hô̭i viên khỏ khăn, za di̒nh chỉnh xắch; tăng 450 khất kwa̒ tli̭ zả mối khất 300.000  dôô̒ng... Hô̭i ản T.Ư Hô̭i tă̭ng kơ̒ thi duô zai dwa̭n 2013 – 2018.Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam tlaw bă̒ng khen kuố T.Ư Hô̭i cho kác tâ̭p thế kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong hwa̭t dôô̭ng chiê̒n thôổng, ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i.
Hội. 2 tâ̭p thế va̒ 3 kả nhân ản UBND tính tă̭ng bă̒ng khen kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô xâi zư̭ng tố chức Hô̭i.

Fát biếw ta̭i buối lḙ̂ Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam va̒ lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính chúc mư̒ng hô̭i viên kác kấp Hô̭i chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn – Hô̒ Chỉ Minh nhân kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i chiê̒n thôổng, dôô̒ng thơ̒i kới lơ̒i thăm hói ân kâ̒n, xâw xắc nhất dêểnh thân nhân kác liḙ̂t xi̭, mḙ Viḙ̂t Nam anh hu̒ng, kác thương bêḙ̂nh binh, zân kôông hwá tiển, TNXF. Kác dôô̒ng chỉ moong muổn, Hô̭i kúng kác hô̭i viên vởi chắch nhiḙ̂m, wi tỉn kuố mêê̒nh, tiếp tṷc doỏng kóp baw kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n. Luôn la̒ tẩm kương tlaảng dớ thể hḙ̂ tlé noi thew, chăng ngư̒ng fát hwi chiê̒n thôổng vé vang, hwa̒n thă̒nh xwất xắc mo̭i nhiḙ̂m vṷ, xửng dảng vởi fâ̒n thướng kaw kwỉ ma̒ Dáng va̒ Nha̒ nước tlaw tă̭ng.

Nhân zi̭p ni̒, T.Ư Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam da̒ tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ Chươ̒ng Xơn dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh anh hu̒ng cho 3 kả nhân, tă̭ng bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 2 kả nhân. Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng bă̒ng khen cho 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong f tla̒w thi duô xâi zư̭ng tố chức Hô̭i. Tính Hô̭i tă̭ng zẩi khen cho 8 tâ̭p thế, 13 kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong hwa̭t dôô̭ng  chiê̒n thôổng, ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i va̒ kác foong tla̒w tho duô kuố Hô̭iH.Y


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.