(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn). Tlaw dối thôông tin, ki̭p thơ̒i nẳm bắt ti̒nh hi̒nh chi bô̭ kơ xớ khâw tiếp nhâ̭n dáng viên kơ kwan wê̒l xinh hwa̭t chi bô̭

Thư̭c hiḙ̂n xắp xếp la̭ikhâw zái thế, Dáng wí xa̭ Twân Da̭w bổ chỉ mối chi bô̭ tlư̭c thuô̭c kỏ ít nhất 1 dáng viên tham za xinh hwa̭t. Dôô̒ng thơ̒i vởi 2 chi bô̭ kỏ xổ lươ̭ng dáng viên ít la̒ chi bô̭ xỏm Lâm 4 dáng viên; chi bô̭ xỏm Da̒w 9 dáng viên dớ dú diê̒w kiḙ̂n bâ̒w tha ban chi wí.
Dôô̒ng chỉ Bu̒i Kông Zṷng, Bỉ thư Dáng wí xa̭ Twân Da̭w cho mắt: Khi̭ ni̒, 100% chi bô̭ kơ xớ tlư̭c thuô̭c Dáng bô̭ xa̭ dê̒w kỏ ban chi wí, Khâw hơn 6 khảng chiến khai, wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭, fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kơ xớ bước dâ̒w zoong la̭i hiḙ̂w kwá nhất di̭nh, nhất la̒ tloong chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭.
Tlước ni wiḙ̂c xinh hwa̭t chi bô̭ nhất la̒ chi bô̭ nôông thôn chăng dê̒w, dêểnh ka̭ ni̒ da̒ ản khắc fṷc. Di̭nh ki̒ ngă̒i 1 – 5 ha̒ng khảng, Dáng wí xa̭ ho̭p dớ tha ngi̭ kwiết, khâw rỉ tloong khwáng thơ̒i zan bớ ngă̒i 6 – 10, kác chi bô̭ ho̭p chiến khai ngi̭ kwiết. "Kác kản bô̭, kôông chức khi tham za xinh hwa̭t chi bô̭ Dáng ớ khu zân kư da̒ la̒ tốt vai tlo̒ chú dôô̭ng nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố dáng vien, nhân zân. Bớ rỉ fán ánh vởi Thươ̒ng chư̭c Dáng wí ki̭p thơ̒i ban hănh fvăn bán, bố xung chương chi̒nh, kể hwă̭ch lẳnh da̭w, chí da̭w chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái kwiết hiḙ̂w kwá nhửng vẩn dê̒ nối kô̭m, fức ta̭p fát xinh ngăi ớ kơ xớ” - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Kông Zṷng, Bỉ thư Dáng wí xa̭ Twân Da̭w khắng di̭nh
Ớ Twân Da̭w da̒ kỏ nhửng chiến biển dảng gi nhâ̭n, tloong kwả chi̒nh xinh hwa̭t chi bô̭ xwất hiḙ̂n nhê̒w kắch la̒ hăi, xảng ta̭w, hiḙ̂w kwá. Nhê̒w chi bô̭ tố chức thee̒nh kôông kác buối xinh hwa̭t chwiên dê̒, dươ tha ngi̭ kwiết  zái kwiết ản kác vẩn dê̒ liên kwan dêểnh diḙ̂ fương nhơ: xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), hiển dất lá fương, kái ta̭w vươ̒n ta̭p... Kwa rỉ fát hwi tinh than zân chú, doỏng kóp ỉ kiển cho tâ̭p thế, ta̭w xư̭ dôô̒ng thwâ̭n ớ kơ xớ.
Diến hi̒nh nhơ ớ chi bô̭ xỏm Lâm, xỏm ko̒n nhe̒ww khỏ khăn, ká xỏm kỏ 58 hô̭, tloong ri kỏ 30 hô̭ nge̒w. Kuổi năm 2018 vởi xư̭ hổ chơ̭ kuố Dáng wí viên Kwách Văn Minh va̒ kác dáng viên kơ kwan xa̭ chiến wê̒l xinh hwa̭t chi bô̭, chi bô̭ xỏm Lâm dê̒ tha ngi̭ kwiết xâi zư̭ng dươ̒ng nô̭i dôô̒ng nhă̒m dươ kơ zởi hảw baw xán xwất, dôô̒ng thơ̒i tham za xâi zư̭ng NTM ở diḙ̂ fương. Ngi̭ kwiết ản thôông kwa, kác dáng viên da̒ di dâ̒w tloong hiển dất, tiêw biếw nhơ dáng viên Bu̒i Văn Thải, Bu̒i Văn Zủng... kuổi năm 2018, kon dươ̒ng nô̭i df za̒i hơn 1 km, rôô̭ng 3 m kuố xỏm Lâm da̒ hwa̒n thă̒nh, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho xán xwất kuố nhân zân.
Twi nhiên, thew dôô̒ng chỉ bỉ thư Dáng wí xa̭, wiḙ̂c chiến xinh hwa̭t Dáng wê̒l nơi kư chủ ko̒n bôô̭c lô̭ môô̭ch xổ khỏ khăn như: dáng viên dương chức ớ kơ kwan, nhất la̒ kác dôô̒ng chỉ  lẳnh da̭w zo bâ̭n kôông tác cho rêênh kỏ lúc chăng tham za xinh hwa̭t chi bô̭, zẩn dêểnh wiḙ̂c xếp lo̭i dáng viên ha̭n chể... Ni la̒ khỏ khăn thư̭c tể, kheéch kwan ản kấp wí tlêênh di̭e ba̒n xa̭ Twâ̭n Da̭w lưw ỉ, thi̒m hưởng khắc fṷc tloong thơ̒i zan dêểnh

Hái Iển

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.