(HBDT) – Ta̭i xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Nuông Zăm, Hô̭i LHTN hwiḙ̂n Kim Bôi vươ̒ tố chức tha kwân ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019 va̒ Xwân ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2020. Kác i, bác xi̭ KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác kuố hwiḙ̂n, hơn 100 dwa̒n viên, thanh niên ku̒ng dôông nhê̒w nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ tham za, hướng ửng chương chi̒nhKác i, bác xi̭ Kâw la̭c bô̭ thâ̒i thuốc tlé hwiḙ̂n Kim Bôi khảm bêḙ̂nh cho ngươ̒i kaw thuối xa̭ Nuông Zăm

Khâw lḙ̂ tha kwân, KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác da̒ tố chức khảm, kấp fát thuốc miḙ̂n fỉ cho hơn 120 ngươ̒i kaw thuối tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭. Hô̭i LHTN tă̭ng 350 khăi, bát inox cho tlé mâ̭w zảw tlươ̒ng mâ̒m non xa̭ Nuông Zăm. Kác hwa̭t dôô̭ng ziḙ̂n tha tloong ngă̒i thu hút nhê̒w DVTN va̒ nhân zân tố chức la̒ kâwg few nổl zươ̭ 2 xỏm Zam Ha̭ vởi xỏm Măng, xa̭ Hưng Thi (La̭c Thwí) tôống chiê̒w za̒i 50m, dố xân bê tôông kỏ ziḙ̂n tích 400m2 va̒ gẳn biế chương chi̒nh Thanh niên ta̭i xỏm Zăm Ha̭.
Chương chi̒nh ản fát dôô̭ng vởi nhửng kôông chi̒nh, fâ̒n wiḙ̂c kỏ ỉ ngiḙ̂, thiết thư̭c da̒ chiê xé khoe khăn vởi kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n dám báw an xinh xa̭ hô̭i, ta̭w xân chơi lee̒nh meḙnh cho thanh thiểw niên va̒ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác do̒n kết tâ̭p hơ̭p thanh niên

Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Niê̒m tin mởi tlêênh kwê hương Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) – Kwê hương Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng dang bước baw muô̒ thu li̭ch xứ. Thu kuố chiê̒n thôổng eenh hu̒ng, kiên kươ̒ng kắch ma̭ng, kuố xư̭ do̒n kết, thôổng nhất, ku̒ng chung khức fẩn dẩw hưởng dêểnh tương lai xản la̭n, ẩm ro. Dâ̒n tôi kám nhân xâw xắc xư̭ chiến mêê̒nh kuố Mươ̒ng Dôô̭ng ngửng ngă̒i kuổi khảng 8.