(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân


Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i dang thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho n zân xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn)

Tlước rỉ ti̒nh hi̒nh thu muô miể ngwiên liḙ̂w vṷ 2019 – 2020 kuố tính khỏ khăn. Kṷ thế, ziḙ̂n tích zân tư̭ tlôông va̒ va̒ ziḙ̂n tích tlôông thew hơ̭p dôô̒ng khwáng 552,75ha, chiểm 55,8% tôống ziḙ̂n tích ká tính, xán lươ̭ng 25.900 tẩn, chiểm 55,1% xán lươ̭ng ka stính, kă̭p khỏ khăn wê̒l tiêw thṷ zo Kôông ti KF miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh ó thu muô.

Hal hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ , La̭c Xơn tích fổi hơ̭p, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n dớ zwănh ngiḙ̂p thu muô xán fấm ki̭p thơ̒i vṷ cho nôông zân. Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, dang chiến khai thu muô ta̭i vu̒ng tloo̭ng diếm vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w ớ kác xa̭ Tân Mi̭, Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) vởi mức zả 650 dôô̒ng/kg. Mô̭ch fâ̒n ziḙ̂n tích ản Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh thu muô la̒ thức ăn cho za xúc.

Vởi xư̭ baw kuô̭c kwiết liḙ̂t bớ UBNZ tính, Xớ NN&FCNT, kác diḙ̂ fương vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w va̒ zwănh ngiḙ̂p thu muô, ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w zư̭ kiển xḙ ản zái foỏng tiêw thṷ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ.

Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Khơi zâ̭l khức meḙnh to̒n zân xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Kuổi khảng 7, kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí xôi nối tham za hô̭i thi khu zân kư (KZK) kiếw mâ̭w va̒ xa̭ da̭t chấn NTM nơơng kaw lâ̒n thử I, zo UB MTTK hwiḙ̂n fổi hơ̭p vởi kác do̒n thế CT-XH tố chức. Kác hwiḙ̂n tloong tính ku̒ng tố chức hô̭i thi thew kể hwă̭ch, hưởng zâ̭n kuố UN MTTK tính. Thôông kwa hô̭i thi tiên chiê̒n kác chú chương, chỉnh xắch wê̒l xâi zư̭ng NTM va̒ NTM mởi nơơng kaw. Dă̭c biḙ̂t la̒ nối bâ̭t xư̭ tham za doỏng kóp kuố hḙ̂ thôổng MTTK, kác dwa̒n thế, hô̭i viên, dwa̒n viên, nhân zân.

Bức chănh nôông thôn mởi ớ chiển khu Mươ̒ng Khỏi

(HBDT) - Ảng khả wê̒l tlung tâm xa̭ rái nhươ̭, thêênh thang, ảng khả nổl liê̒n kác xỏm la̒ng dê̒w kửng hwả, thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c zaw thương, di la̭i. Diḙ̂n lưởi kwuốc za tlảng tư̒ng nha̒, naanh wâ̒n, dô̒l rư̒ng xum xê, lỉw tlải... Dỏ la̒ nhửng hi̒nh ắnh thươ tlảng ớ chiê̒n khu Mươ̒ng Khỏi hơ, năi la̒ miê̒n kwê Tân Mi̭ (La̭c Xơn) zâ̒w chiê̒n thôổng kắch ma̭ng măi ni̒.