(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống kṷc kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KWLTTL) va̒ UBNZ tính, Kṷc KWLTTL tính da̒ tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Nhơ̒ thể da̒ kóp fâ̒n zư̭ cho thi̭ thươ̒ng kơ bán ốn di̭nh, ó dớ xắi tha nhửng biển dôô̭ng lởn 
Thơ̒i zan kwa, Kṷc KWLTTL tính fổi hơ̭p, tố chức kấp fát miḙ̂n fỉ khâw chang, gel thướ thăi khô xát khwấn, tơ̒ rơi hưởng zâ̭n ngươ̒i zân nhâ̭n biết zẩw hiḙ̂w zi̭ch bêḙ̂nh, kắch foo̒ng tleẻnh zi̭ch, bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh

Thew Kṷc KWLTTL tính, ngăi khâw thết Ngwiên dản Kănh Tỉ kỏ xư̭ bu̒ng fát zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19. Tlước ziển biển kuố zi̭ch bêḙ̂nh, nhu kâ̒w kuố ngươ̒i zân wê̒l mô̭ch xổ mă̭t ha̒ng chang thiết bi̭ i tể nhơ khấw chang i tể, zung izchj xát khwấn, găng thăi... tăng kaw

Ngă̒i 1/2/2020 Kṷc KWLTTL tính  ban hă̒nh Kwiết di̭nh 08 wê̒l wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p Tố thươ̒ng chư̭c foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19. Dôô̒ng thơ̒i tâ̭p chung chí da̭w kác Dô̭i KWLTTL ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kôông tác kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, dẩw chănh chôổng kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t tloong hwa̭t dôô̭ng thương mai ớ diḙ̂ fương. Tloong rỉ chủ tloo̭ng kiếm tla, kiếm xwát kác lỉnh vư̭c, mă̭t ha̒ng tloo̭ng diếm tác dôô̭ng lởn dêểnh KT-XH, xán xwất, kinh zwănh kuố kác zwănh ngiḙ̂p va̒ kwiê̒n lơ̭i ngươ̒i tiêw zu̒ng, baw gô̒m ká kác mă̭t ha̒ng i tể.

Kṷ thế bớ dâ̒w khảng 2, Kṷc KWLTTL tính da̒ chí da̭w kác Dô̭i KWLTTL tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla, kiếm xwát, kwán lỉ diḙ̂ ba̒n, kỉ kam kết dổi vởi kác kơ xớ kinh zwănh thuốc tân zươ̭c, nhă̒m fát hiḙ̂n, xứ lỉ ki̭p thơ̒i kác hă̒nh vi lơ̭i zṷng ti̒nh hi̒nh khan hiểm ha̒ng hwả tlêênh thi̭ tlươ̒ng dớ muô vét, thu gom ha̒ng hwả hwă̭c lơ̭i zṷng ti̒nh hi̒nh khan hiểm ha̒ng hwả tlêênh thi̭ tlươ̒ng dớ muô vét, thu gom ha̒ng hwả. Hwă̭c lơ̭i zṷng zi̭ch bêḙ̂nh dớ baảnh zả ha̒ng hwả bất hơ̭p lỉ dổi vởi ha̒ng hwả la̒ chang thiết bi̭ i tể, báw vḙ̂ khức khwé khi̒ thi̭ tlươ̒ng kỏ biển dôô̭ng wê̒l kung – kâ̒w zo zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19.

Bên keḙnh rỉ, Kṷc KWLTTL tính fổi hơ̭p BCH Kôông dwa̒n kơ xớ kêw go̭i, vâ̭n dôô̭ng to̒n thế kản bô̭, kôông chức, ngươ̒i law dôô̭ng ngă̒nh nêw kaw tinh thâ̒n do̒n kết "tương thân, tương ải” úng hô̭ mối ngươ̒i 1 ngă̒i lương, tôống xổ thiê̒n úng hô̭ lêênh tlêênh 10,6 tliḙ̂w dôô̒ng kớ dêểnh MTLTKW tính, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, kôông chức, ngươ̒i law dôô̭ng nhẳn tin úng hô̭ kwa tôống da̒i 1407, tôống xổ hơn 80 tin nhẳn. Kṷc fổi hơ̭p kấp fát miḙ̂n fỉ 17.000 kẳi kháww chang, 500 chai gel thướ thăi khô xát khwấn, 700 tơ̒ rơi hưởng zâ̭ ngươ̒i zân nhâ̭n mắt zẩw hiḙ̂w kuố zi̭ch bêḙ̂nh, kách foo̒ng tleẻnh va̒ nhê̒w hi̒nh thức úng hô̭ khác.

Kṷc tăng kươ̒ng kôông tác fố biển, tiên chiê̒n fáp lwâ̭t. Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Bả Thức, Kṷc tlướng Kṷc KWLTTL tính, kôông tác tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t ản xác di̭nh la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng ha̒ng dâ̒w tloong KWLTTL. Thôổng kê dơn vi̭ tố chức tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t dêểnh 16 kơ xớ, thư̭c hiḙ̂n kỉ kam kết vởi 156 kơ xớ kinh zwănh thuốc.

Tloong thơ̒i zan dêểnh, Kṷc KWLTTL tính tiếp tṷc kiếm tla, kiếm xwát kác mă̭t ha̒ng thiết bi̭ vâ̭t tư i tể, fṷc vṷ foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19. Xứ lỉ ngiêm kác tố chức, kả nhân kỏ hă̒nh vi dâ̒w kơ, găm ha̒ng, vi fa̭m wê̒l zả, chất lươ̭ng ha̒ng hwả, kinh zwănh, vâ̭n chiến ha̒ng zá, ha̒ng chăng ro̭ nguô̒n kốc xwất xử...


Hô̒ng Tlung

KÁC TIN KHÁC


Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw:

Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 dươ baw xứ zṷng tloong năm 2021

(HBDT) – Zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 la̒ zư̭ ản diếm kwan tloo̭ng kuố tính, kỏ ỉ ngiḙ̂ dă̭c biḙ̂t tloong fát chiến KT-XH, vớ tha khôông zan fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, nă̒m tloong zănh mṷc kác kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII. Vởi ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng rỉ, Tính wí, UBNZ tính chú chương kân dổi kác nguô̒n lư̭c, bổ chỉ dú vổn dớ tâ̭p chung chí da̭w hwa̒n thă̒nh kác ha̭ng mṷc chỉnh kuố zư̭ ản baw năm 2020 dươ baw khai thác năm 20201.