(WBDT) – Khởm 24/1, Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai kể wa̭ch, nhiḙ̂m vṷ năm 2018. Thew rỉ, năm 2017, xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 11,254 tliḙ̂w KWh, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức 11,8% xo mân kể hwa̭ch, da̭t kí lṷc kaw nhất bớ khi̒ dươ nha̒ mẳi baw vâ̭n ha̒nh


Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Viḙ̂t Nam tă̭ng Bă̒ng khen cho nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh ví kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong thi duô law dôô̭ng xán xwất

Thôổng kê tôống chi phỉ xán xwất kuố Kông ti tloong năm da̭t khânh 2.500 tí dô̒ng, tloong rỉ thẻ VAT 783 tí dô̒ng; thể ta̒i ngwiên 839 tí dô̒ng, phỉ môi tlươ̒ng rư̒ng 205 tí dô̒ng. Riêng phâ̒n doỏng kóp tlư̭c tiếp baw ngân xách tính Wa̒ Bi̒nh da̭t 1.408 tí dô̒ng.

Thew dẻnh zả, ziển biển thwí văn tloong năm khả bất thươ̒ng. Thôổng kê khâw 8 năm liên tṷc rác wơ̒l hô̒ ít hơn tlung bi̒nh nhiê̒w năm thi̒ năm 2017 da̒ vươ̭t kaw. Tôống lươ̭ng rác wơ̒l hô̒ da̭t 62,4 tí m3, bă̒ng 113,6% xo mân tlung bi̒nh nhê̒w năm ớ diê̒w kiḙ̂n zoo̒ng chắi tư̭ nhiên. Lṷ xwất hiḙ̂n khởm, kẻw za̒i liên tṷc bớ khảng 7 dêểnh khảng 10.

Dă̭c biḙ̂t lṷ kuổi khảng 10 zo ánh hướng kuố áp thấp nhiḙ̂t dởi da̭t dính 15.940m3/s , la̒ dơ̭t lṷ li̭ch xứ xo mân ku̒ng ki̒ ha̒ng năm. Tloong dơ̭t mươ lṷ, Kông ti da̒ diê̒w tiết xá cha̒n 3 dơ̭t, tl rỉ vớ 2 – 3 kướ xá dẳi tôống thơ̒i zan za̒i 41 ngă̒i. Riêng tlâ̭n lṷ lởn tlải vṷ khảng 10 dó wơ̒l rất lenh khi̒ hô̒ chưở da̒ dâ̒i. Kông ti phái vớ 8 kướ xá dẳi lưw lươ̭ng 16.250m3/s, lởn nhất bớ khi̒ nha̒ mẳi di baw vâ̭n ha̒nh dêểnh chi̒ ni̒.

Nhơ̒ diê̒w tiết rác tốt da̒ dám báw an twa̒n cho ha̭ zu kủng nhơ kông chi̒nh, ó kỏ thiḙ̂t ha̭i wơ̒l mo̭l, ha̭n chể dáng kế thiḙ̂t ha̭i wơ̒l ta̒i xán kuố nhân zân khả ha̭ zu

Tloong năm, Kông ti thôổng kê da̒ xắi tha 26 bâ̭n kách xư̭ kổ zư̒ng mẳi, ngwiên nhân dê̒w zo hư hoóng kác thiết bi̭ thuô̭c phâ̒n nhi̭ thử kuố kác tố mẳi chươ ản nơng kấp. Dẻnh zả mă̭t tô̒n ta̭i, Kông ti cho mắt hiḙ̂n tươ̭ng vi pha̭m nô̭i kwi, kwi chi̒nh xán xwất dôi khi vẩn xắi tha, nhất la̒ wiḙ̂c twân thú kwi chi̒nh an twa̒n diḙ̂n… Ku̒ng tloong năm 2017, Kông ti da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n kông tác dâ̒w tư, xướ chươ̭ lởn khổi lươ̭ng zả tli̭ lởn nhất bớ tlước dêểnh năi baw gô̒m 35 zanh mṷc, tôống zả thi̭ kể hwa̭ch tlêênh 401 tí dô̒ng

Với nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản tloong năm 2017, nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân tloong Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh ản Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Viḙ̂t Nam mân kác bô̭, nga̒nh Tlung ương, diḙ̂ phương tă̭ng Bă̒ng khen mân nhê̒w phâ̒n thướng kaw kwỉ khác.

Năm 2018, Kông ti thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh phẩn dẩw kwán lỉ, vâ̭n ha̒nh nha̒ mẳi an twa̒n, hiḙ̂w kwá. Tôống xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 10.111 tliḙ̂w KWh; tích rác hô̒ kuổi năm da̭t kaw chi̒nh 116m; tí lḙ̂ zư̒ng mẳi zo xư̭ kổ la̒ 0,99%, kác chí tiêw dê̒w da̭t mân vươ̭t kể hwa̭ch dê̒ tha


                                                                            HT

 

 

KÁC TIN KHÁC


Wiḙ̂n La̭c Thwí hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p chiến khai zư̭ ản dâ̒w tư

(HBDT) – Kỏ nhửng ưw thể vươ̭t chô̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ, ta̒i ngwiên thiên nhiên, văn hwả, wiḙ̂n La̭c Thwí ản kwi hwa̭ch la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính. Nhê̒ nha̒ dâ̒w tư kwan tâm ngiên kửw, chién khai kác zư̭ ản kwi mô khả lớn. Nẳm bắt kơ hô̭i ni̒, wiḙ̂n La̭c Thwi da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, nga̒nh chức năng thảw gơ̭ khỏ khăn vưởng vắc cho nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản dám báw tiển dô̭ dă̭ch tha

Wiḙ̂n Lương Xơn biếw zương ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018

(HBDT) – Khởm ngă̒i 29/6, Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) wiḙ̂n Lương Xơn tố chức Hô̭i ngi̭ biếw zương NKT xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018

Xa̭ Mi̭ Hwa̒ thư̭c hiḙ̂n tiêw chỉ thu nhâ̭p tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Xác di̭nh mṷc tiêw thu nhâ̭p la̒ môô̭ch tloong nhửng tiêw chỉ kwan tloo̭ng nhă̒m thúc dấi hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ khác. Ngăi bớ khi̒ chiến khai chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), xa̭ Mi̭ Hwa̒, wiḙ̂n Tân La̭c da̒ meḙnh za̭n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi; xâi zưng kác mô hi̒nh kinh tể mởi, kóp fân nơng kaw thu nhâ̭p, zám tí lêk hô̭ nge̒w va̒ thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương

Wiḙ̂n Tân La̭c fát chiến xán xwất thew chuô̭i liên kết

(HBDT) – Nga̒NH nôông ngiḙ̂p wiḙ̂n Tân La̭c ko̒n manh mủn, xán xwất thew kiếw chiê̒n thôổng, vỉ thiể liên kết tloong xán xwất la̒ hưởng di dủng, ản khwiển khích thew mô hi̒nh chuô̭i liên kết xán xwất. Tloong mô hi̒nh ni̒, zwanh ngiḙ̂p doỏng vai tlo̒ nha̒ dâ̒w tư, ngươ̒i tố chức xán xwất, ửng zṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t va̒ vai tlo̒ dám báw thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Nôông zân nhâ̭n khwản thew di̭nh mức chi fỉ, ản hổ chơ̭ môô̭ch fâ̒n chi fỉ xâi zư̭ng kơ bán ban dâ̒w, chi fải law dôô̭ng va̒ xán xwất tlêênh dâwt kuố mêê̒nh.

Nơng kaw hiḙ̂w kwá kwản lỉ kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông

(HBDT) – “Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT) da̒ ngiêm túc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05”/CT-UBND ngă̒i 8/3/2017 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ dâ̒w tư xâi zư̭ng bớ nguô̒n dâ̒w tư kôông tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan cho thẩi kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông zo Xớ ZTVT la̒ chú dâ̒w tư dê̒w ản thư̭c hiḙ̂n thew dủng kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, dám báw tiển dô̭, chât lươ̭ng thi kôông tốt, dôô̒ng thơ̒i ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng nơ̭ doo̭ng xâi zư̭ng kơ bán, kác zư̭ ản dê̒w fát hwi hiḙ̂w kwá tốt” – dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hâ̭w, Fỏ zảm dôốc xớ ZTVT cho mắt.

Mai Châw kỏ nhê̒w zái fáp thúc dấi zu li̭ch fát chiến

(HBDT) – La̒ vu̒ng tlảng kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n năm kwa wiḙ̂n Mai Châw kỏ nhê̒w zía fáp dớ fát chiến zu li̭ch, nhă̒m khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l ta̒i ngwiên zu li̭ch, kóp fâ̒n ta̭w zư̭ng bô̭ mă̭t NTM, kái thiḙ̂n va̒ nơ̒n kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân.