(WBDT) – Khởm 24/1, Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai kể wa̭ch, nhiḙ̂m vṷ năm 2018. Thew rỉ, năm 2017, xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 11,254 tliḙ̂w KWh, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức 11,8% xo mân kể hwa̭ch, da̭t kí lṷc kaw nhất bớ khi̒ dươ nha̒ mẳi baw vâ̭n ha̒nh


Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Viḙ̂t Nam tă̭ng Bă̒ng khen cho nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh ví kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong thi duô law dôô̭ng xán xwất

Thôổng kê tôống chi phỉ xán xwất kuố Kông ti tloong năm da̭t khânh 2.500 tí dô̒ng, tloong rỉ thẻ VAT 783 tí dô̒ng; thể ta̒i ngwiên 839 tí dô̒ng, phỉ môi tlươ̒ng rư̒ng 205 tí dô̒ng. Riêng phâ̒n doỏng kóp tlư̭c tiếp baw ngân xách tính Wa̒ Bi̒nh da̭t 1.408 tí dô̒ng.

Thew dẻnh zả, ziển biển thwí văn tloong năm khả bất thươ̒ng. Thôổng kê khâw 8 năm liên tṷc rác wơ̒l hô̒ ít hơn tlung bi̒nh nhiê̒w năm thi̒ năm 2017 da̒ vươ̭t kaw. Tôống lươ̭ng rác wơ̒l hô̒ da̭t 62,4 tí m3, bă̒ng 113,6% xo mân tlung bi̒nh nhê̒w năm ớ diê̒w kiḙ̂n zoo̒ng chắi tư̭ nhiên. Lṷ xwất hiḙ̂n khởm, kẻw za̒i liên tṷc bớ khảng 7 dêểnh khảng 10.

Dă̭c biḙ̂t lṷ kuổi khảng 10 zo ánh hướng kuố áp thấp nhiḙ̂t dởi da̭t dính 15.940m3/s , la̒ dơ̭t lṷ li̭ch xứ xo mân ku̒ng ki̒ ha̒ng năm. Tloong dơ̭t mươ lṷ, Kông ti da̒ diê̒w tiết xá cha̒n 3 dơ̭t, tl rỉ vớ 2 – 3 kướ xá dẳi tôống thơ̒i zan za̒i 41 ngă̒i. Riêng tlâ̭n lṷ lởn tlải vṷ khảng 10 dó wơ̒l rất lenh khi̒ hô̒ chưở da̒ dâ̒i. Kông ti phái vớ 8 kướ xá dẳi lưw lươ̭ng 16.250m3/s, lởn nhất bớ khi̒ nha̒ mẳi di baw vâ̭n ha̒nh dêểnh chi̒ ni̒.

Nhơ̒ diê̒w tiết rác tốt da̒ dám báw an twa̒n cho ha̭ zu kủng nhơ kông chi̒nh, ó kỏ thiḙ̂t ha̭i wơ̒l mo̭l, ha̭n chể dáng kế thiḙ̂t ha̭i wơ̒l ta̒i xán kuố nhân zân khả ha̭ zu

Tloong năm, Kông ti thôổng kê da̒ xắi tha 26 bâ̭n kách xư̭ kổ zư̒ng mẳi, ngwiên nhân dê̒w zo hư hoóng kác thiết bi̭ thuô̭c phâ̒n nhi̭ thử kuố kác tố mẳi chươ ản nơng kấp. Dẻnh zả mă̭t tô̒n ta̭i, Kông ti cho mắt hiḙ̂n tươ̭ng vi pha̭m nô̭i kwi, kwi chi̒nh xán xwất dôi khi vẩn xắi tha, nhất la̒ wiḙ̂c twân thú kwi chi̒nh an twa̒n diḙ̂n… Ku̒ng tloong năm 2017, Kông ti da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n kông tác dâ̒w tư, xướ chươ̭ lởn khổi lươ̭ng zả tli̭ lởn nhất bớ tlước dêểnh năi baw gô̒m 35 zanh mṷc, tôống zả thi̭ kể hwa̭ch tlêênh 401 tí dô̒ng

Với nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản tloong năm 2017, nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân tloong Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh ản Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Viḙ̂t Nam mân kác bô̭, nga̒nh Tlung ương, diḙ̂ phương tă̭ng Bă̒ng khen mân nhê̒w phâ̒n thướng kaw kwỉ khác.

Năm 2018, Kông ti thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh phẩn dẩw kwán lỉ, vâ̭n ha̒nh nha̒ mẳi an twa̒n, hiḙ̂w kwá. Tôống xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 10.111 tliḙ̂w KWh; tích rác hô̒ kuổi năm da̭t kaw chi̒nh 116m; tí lḙ̂ zư̒ng mẳi zo xư̭ kổ la̒ 0,99%, kác chí tiêw dê̒w da̭t mân vươ̭t kể hwa̭ch dê̒ tha


                                                                            HT

 

 

KÁC TIN KHÁC


Tố chức tlôông 2 ha dắc VietGAP

(HBDT) – HTX zi̭ch vṷ va̒ fát chiến Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) ản lươ̭ cho̭n tlôông dắc VietGAP thew zư̭ ản liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm dắc an twa̒n kỏ kwi mô 10 ha.

Kô̭ Ngiḙ̂ ngă̒i mởi

(HBDT) – Dêểnh xa̭ Kô̭ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) dâ̒n tôi ó khói la̭ bới xư̭ thăi dối dêểnh la̭ mă̭t khâw 3 năm wê̒l dích NTM. Da̒ng tloong la̒ng, ngo̭ xỏm, kác kôông chi̒nh kôông kôô̭ng ản xâi zư̭ng khang chang, kheḙch dḙp. Kác mô hi̒nh fát chiến xán xwất zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, zúp ngươ̒i zân ớ ni kỏ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Ngê̒ chể tác kâl luô̭, dả kắnh Lâm Xơn

(HBDT) – Dâ̒n tôi kám nhâ̭n xư̭ chiến dối kơ kẩw kinh tể tích kư̭c pớ nôông ngiḙ̂p xang kôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ khi̒ dêểnh thăm la̒ng ngê̒ kâl luô̭ va̒ dả kắnh Lâm Xơn (Lương Xơn) paw dâ̒w khảng 9. La̒ng ngê̒ ro̭c thew Kuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dwa̒n Kết, kách chăng xa chṷ xớ UBND xa̭ Lâm Xơn. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, dả kắnh dḙp, ẩn tươ̭ng ản tlưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất. Kác kơ xớ la̒ ngê̒ hwa̭t dôô̭ng khả rô̭. Nhê̒w kheéch ti pô̭, kheéch tham kwan thi̒m hiếw, ngẳm ngỏ xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ kuố la̒ng. Kác ngḙ̂ nhân lă̒nh ngê̒ miḙ̂t mai la̒ wiḙ̂c xảng ta̭w nhê̒w xán fấm la̭ va̒ dḙp mă̭t.

Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh – dám báw an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Hwa̒, Tlướng foo̒ng Tôống hơ̭p Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Ka̭ ni̒, Kôông ti kỏ 7 dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c gô̒m: Xỉ ngiḙ̂p xâi lắp, kác Xỉ ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh nước xă̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn – Ki̒ Xơn, Tân La̭c - Mai Châw, La̭c Xơn – Iên Thwí, Kaw Fong – Bải Cha̭w, Kim Bôi – La̭c Thwí, kỏ 190 kản bô̭, kôông nhân. Xác di̭nh la̒ dơn vi̭ xán xwất, kinh zwanh, thơ̒i zan kwa Kôông ti khi̒ no̒ i kwan tâm dêểnh kôông tác an twa̒n law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

Kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng hwi dôô̭ng vổn diḙ̂ fương da̭t 14.815 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NHNN tính, tôống nguô̒n vổn kuố kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hết kwi̭ III da̭t khânh 22.450 tí dôô̒ng, tăng 10% xo ku̒ng 31/12/2017. Baw gô̒m, vổn hwi dôô̭ng bớ tố chức kinh tể va̒ kư zân da̭t 14.815 tí dôô̒ng, tăng 1.466 tí dôô̒ng, tương dương 11%, ước thư̭c hiḙ̂n dêểnh 30/9 tăng 12,5% xo pơ̭i kuổi năm 2017, dáp ửng 73,8% tí tloo̭ng vổn dâ̒w tư cho wăl, tloong rỉ vổn hwi dôô̭ng tlêênh 12 khảng chiểm 33% nguô̒n vổn hwi dôô̭ng.

Lương Xơn: Tlaw mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam, Hiḙ̂p hô̭i nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Viḙ̂t nam, nhân Ngă̒i hô̭i Hư̭w kơ Viḙ̂t Nam 2018, khuô̭ng 14/9, Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tố chức tlaw 5 mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n gô̒m: TXN nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Dô̒ng Xương (xa̭ Tha̒nh Lâ̭p), HTX nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Tla̭i Hwa̒ (xa̭ Hơ̭p Hwa̒) va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Gươ̒ (xa̭ Kư Iên)