(WBDT) – Khởm 24/1, Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai kể wa̭ch, nhiḙ̂m vṷ năm 2018. Thew rỉ, năm 2017, xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 11,254 tliḙ̂w KWh, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức 11,8% xo mân kể hwa̭ch, da̭t kí lṷc kaw nhất bớ khi̒ dươ nha̒ mẳi baw vâ̭n ha̒nh


Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Viḙ̂t Nam tă̭ng Bă̒ng khen cho nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh ví kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong thi duô law dôô̭ng xán xwất

Thôổng kê tôống chi phỉ xán xwất kuố Kông ti tloong năm da̭t khânh 2.500 tí dô̒ng, tloong rỉ thẻ VAT 783 tí dô̒ng; thể ta̒i ngwiên 839 tí dô̒ng, phỉ môi tlươ̒ng rư̒ng 205 tí dô̒ng. Riêng phâ̒n doỏng kóp tlư̭c tiếp baw ngân xách tính Wa̒ Bi̒nh da̭t 1.408 tí dô̒ng.

Thew dẻnh zả, ziển biển thwí văn tloong năm khả bất thươ̒ng. Thôổng kê khâw 8 năm liên tṷc rác wơ̒l hô̒ ít hơn tlung bi̒nh nhiê̒w năm thi̒ năm 2017 da̒ vươ̭t kaw. Tôống lươ̭ng rác wơ̒l hô̒ da̭t 62,4 tí m3, bă̒ng 113,6% xo mân tlung bi̒nh nhê̒w năm ớ diê̒w kiḙ̂n zoo̒ng chắi tư̭ nhiên. Lṷ xwất hiḙ̂n khởm, kẻw za̒i liên tṷc bớ khảng 7 dêểnh khảng 10.

Dă̭c biḙ̂t lṷ kuổi khảng 10 zo ánh hướng kuố áp thấp nhiḙ̂t dởi da̭t dính 15.940m3/s , la̒ dơ̭t lṷ li̭ch xứ xo mân ku̒ng ki̒ ha̒ng năm. Tloong dơ̭t mươ lṷ, Kông ti da̒ diê̒w tiết xá cha̒n 3 dơ̭t, tl rỉ vớ 2 – 3 kướ xá dẳi tôống thơ̒i zan za̒i 41 ngă̒i. Riêng tlâ̭n lṷ lởn tlải vṷ khảng 10 dó wơ̒l rất lenh khi̒ hô̒ chưở da̒ dâ̒i. Kông ti phái vớ 8 kướ xá dẳi lưw lươ̭ng 16.250m3/s, lởn nhất bớ khi̒ nha̒ mẳi di baw vâ̭n ha̒nh dêểnh chi̒ ni̒.

Nhơ̒ diê̒w tiết rác tốt da̒ dám báw an twa̒n cho ha̭ zu kủng nhơ kông chi̒nh, ó kỏ thiḙ̂t ha̭i wơ̒l mo̭l, ha̭n chể dáng kế thiḙ̂t ha̭i wơ̒l ta̒i xán kuố nhân zân khả ha̭ zu

Tloong năm, Kông ti thôổng kê da̒ xắi tha 26 bâ̭n kách xư̭ kổ zư̒ng mẳi, ngwiên nhân dê̒w zo hư hoóng kác thiết bi̭ thuô̭c phâ̒n nhi̭ thử kuố kác tố mẳi chươ ản nơng kấp. Dẻnh zả mă̭t tô̒n ta̭i, Kông ti cho mắt hiḙ̂n tươ̭ng vi pha̭m nô̭i kwi, kwi chi̒nh xán xwất dôi khi vẩn xắi tha, nhất la̒ wiḙ̂c twân thú kwi chi̒nh an twa̒n diḙ̂n… Ku̒ng tloong năm 2017, Kông ti da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n kông tác dâ̒w tư, xướ chươ̭ lởn khổi lươ̭ng zả tli̭ lởn nhất bớ tlước dêểnh năi baw gô̒m 35 zanh mṷc, tôống zả thi̭ kể hwa̭ch tlêênh 401 tí dô̒ng

Với nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản tloong năm 2017, nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân tloong Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh ản Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Viḙ̂t Nam mân kác bô̭, nga̒nh Tlung ương, diḙ̂ phương tă̭ng Bă̒ng khen mân nhê̒w phâ̒n thướng kaw kwỉ khác.

Năm 2018, Kông ti thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh phẩn dẩw kwán lỉ, vâ̭n ha̒nh nha̒ mẳi an twa̒n, hiḙ̂w kwá. Tôống xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 10.111 tliḙ̂w KWh; tích rác hô̒ kuổi năm da̭t kaw chi̒nh 116m; tí lḙ̂ zư̒ng mẳi zo xư̭ kổ la̒ 0,99%, kác chí tiêw dê̒w da̭t mân vươ̭t kể hwa̭ch dê̒ tha


                                                                            HT

 

 

KÁC TIN KHÁC


Khới xắc kôông ngiḙ̂p tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dớ xửng dảng la̒ tlung tâm chỉnh tli̭, ha̒nh chỉnh, kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ dâ̒w tư fát chiến to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c. Tloong dỏ lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p ản koi tloo̭ng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho kác zwanh ngiḙ̂p fát chiến xán xwất – kinh zwanh

Ngiê hôi vớ hưởng thwát nge̒w ớ Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.

Xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn): Thiết thư̭c tư vẩn wiḙ̂c la̒, ră̭i ngê̒ cho nôông zân

(HBDT) – Kác năm kwa Hô̭i nôông zân xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn) fổi hơ̭p tốt ku̒ng UBND xa̭, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kác nga̒nh, dwa̒n thế, dă̭c biḙ̂t la̒ Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn ră̭i ngê̒, tư vẩn wiḙ̂c la̒ cho nôông zân. Thew thôổng kê zai dwa̭n 2014 – 2018, Hô̭i da̒ vớ 56 lớp cho 3.560 lươ̭t hô̭i viên nôông zân tham za. Bớ rỉ tí lḙ̂ hô̭i viên nôông zân kỏ wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p, ha̒ng năm zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 4.00 law dôô̭ng, bi̒n kwân thu nhâ̭p bớ 4,5 – 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/khảng

Xa̭ An La̭c tlôông ớt zoong la̭i “tlải ngo̭ch”

(WBDT) – Vởi hiḙ̂w kwá kâl ớt zoong la̭i, kỏ thế ră̒ng, ngươ̒i zân xa̭ An La̭c (La̭c Thwí) da̒ thi̒m ản lơ̒i zái dáp cho ba̒i twản "tlôông kâl chi, ruôi kon chi”. Kâl ớt zu̒ mởi tlôông da̭i cha̒, da̒ thế hiḙ̂n xư̭ fu̒ hơ̭p cho dôô̒ng dất nơi ni̒, tloong khi rỉ, ba̒i ca muôn thướ kỏ thên "dâ̒w tha xán fấm” ó ko̒n la̒ nổi lo lẳng kuố mo̭l zân An La̭c.

Kôông bổ kwi hwa̭ch chi tiết xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/500 Khu kôông ngiḙ̂p Iên Kwang

(WBDT) – Khởm ngă̒i 4/4, Ban kwán lỉ (BKwL) kác Khu kôông Ngiḙ̂p (KKN) tính fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Ki̒ Xơn va̒ Kôông ti CP An Viḙ̂t Hwa̒ Bi̒nh tố chức kôông bổ kwi hwa̭ch chi tiết xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/500 KKN Iên Kwang, wiḙ̂n Ki̒ Xơn.

Khâw văng dêểnh miển doong Kim Bôi chinh fṷc thi̭ tlươ̒ng

(WBDT) - Khâw xán fấm văng Kim Bôi kỏ thương hiḙ̂w riêng tlêênh thi̭ tlươ̒ng, mởi ni Kôông ti kố fâ̒n (kf) Nôông lâm xán Kim Bôi tiếp tṷc tha̒nh kôông dươ xán fấm miển doong Kim Bôi – mô̭ch xán fấm nôông ngiḙ̂p kỏ chất lươ̭ng tốt, dáp ửng iêw kâ̒w ngă̒i ka̭ng khắt khe kuố thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i nước.