(WBDT) - Khởm ngă̒i 14/7 dô̒ng chỉ Ngwiển Kwang Vi, Tôống Zảm dốc Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam, zẩn dâ̒w dwa̒n kông tác kuố Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam da̒ tham va̒ la̒ wiê̠c ta̠i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiê̠c mân dwa̒n kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, lảnh da̠w kác xớ Ta̒i chỉnh, Kể wa̠ch va̒ Dâ̒w tư, Văn vo̒ng Tính úy.


Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân lảnh da̠w Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam ta̠i văn vo̒ng Tính úy

Ta̠i buối la̒ wiê̠c, kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính da̒ zởi thiê̠w khải kwát dă̠c diếm, ti̒nh hi̒nh va̒ kết kwá thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ vát chiến KT-XH năm 2016; 6 khảng dâ̒w năm 2017 va̒ tiê̒m năng dâ̒w tư kuố tính tloong thơ̒i zan dêểnh.

Wơ̒l ti̒nh hi̒nh wa̠t dô̠ng kinh zwanh báw hiếm năm 2016 va̒ 6 khẩw khảng dâ̒w năm 2017, thi̠ tlươ̒ng báw hiếm tlêênh diê̠ ba̒n tính kỏ nhửng bước vát chiến dảng kế. Uy tỉn va̒ thương hiê̠w Báw Viê̠t tlêênh thi̠ tlươ̒ng báw hiếm kuố tính tiếp tu̠c ản khắng di̠nh, ta̠w ản mổi kwan hê̠ tốt mân kác chỉnh kwiê̒n kác kấp, kỏ ma̠ng lưởi da̠i lỉ, kô̠ng tác viên rô̠ng khắp va̒ hâ̒w hết kác wiê̠n, kác xa̠ tloong tính. Dơ̒i khôổng va̒ nhâ̠n thức kuố nhân zân ản nơng lêênh ta̠w diê̒w kiê̠n cho thi̠ tlươ̒ng báw hiếm xôi dô̠ng hơn wơ̒l nhu kâ̒w tham za báw hiếm. Nhu kâ̒w dám báw ta̒i xán kuố kác zwanh ngiê̠p va̒ kả nhân ản kwan tâm hơn, dă̠c biê̠t báw hiếm kác nhỏm ngiê̠n vu̠ xee kơ zởi, báw hiếm ta̒i xán va̒ kỉ thwâ̠t, báw hiếm i tể kết hơ̠p mân báw hiếm khức khwé.

Bên ke̠nh rỉ, kinh zwanh báw hiếm vẩn ko̒n nhửng khỏ khăn nhát di̠nh nhơ: Ha̒nh lang váp lỉ wơ̒l kin zwanh báw hiếm thắt chă̠t hơn, wiê̠c chấp ha̒nh kuố kác zwanh ngiê̠p wơ̒l báw hiếm ko̒n ha̠n chêể; xư̠ vát chiến kuố thi̠ tlươ̒ng va̒ khéch ha̒ng da̒ dấi mức dô̠ ka̠nh chanh thi̠ vâ̒n kwiết liê̠t va̒ vức ta̠p hơn, tỉnh tư̠ zác va̒ nhất la̒ xư̠ xảng ta̠w tloong kông wiê̠c kuố kản bô̠ kác dơn vi̠ báw hiếm chươ kaw...

 

Ta̠i buối la̒ wiê̠c lảnh da̠w tính da̒ kiển ngi̠, dê̒ xwất Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam kwan tâm ngiên kửw dâ̒w tư baw Khu zu li̠ch Kwốc za hô̒ Wa̒ Bi̒nh va̒ lỉnh vư̠c kung kấp rác xa̠ch. Xâi zư̠ng xiêw thi̠ báw hiếm, (kết hơ̠p mân dâ̒w tư xâi zư̠ng chu̠ xớ Báw viê̠t Wa̒ Bi̒nh) ta̠i thi̠ tlươ̒ng tính Wa̒ Bi̒nh nhă̱ dươ wa̠t dô̠ng kinh zwanh báw hiếm lêênh mô̠ch bước tiển mởi tương xửng vởi tiê̒m năng hiê̠n kỏ kuố tính. Tăng kươ̒ng kông tác vổi hơ̠p dổi vởi dơn vi̠ wa̠t dô̠ng kuố kác dơn vi̠ báw hiếm tlêênh diê̠ ba̒n tính. Tăng kươ̒ng kông tác thanh tla, kiếm tla wa̠t dô̠ng báw hiếm nhă̒m dám báw kwiê̒n lơ̠i cho khéch ha̒ng. Thư̠c hiê̠n kông tác da̒w ta̠w bô̒i zươ̠ng nơng kaw chi̒nh dô̠ năng lư̠c dô̠i ngu̠ kản bô̠

 

Vát biếw ta̠i buối la̒ wiê̠c, dô̒ng chỉ Ngwiển Kwang Vi, Tôống Zảm dốc Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam nhẩn me̠nh: wơ̒l kông tác kwán lỉ kác dơn vi̠ báw hiếm hiê̠n ta̠i thông kwa Ku̠c kwán lỉ, zảm xát báw hiếm - Bô̠ ta̒i chỉnh va̒ thông kwa dâ̒w mổl Tôống kông ti. Tloong thơ̒i zan dêểnh, Tâ̠p dwa̒n xe̠ bảw kảw Bô̠ ta̒i chỉnh dớ kỏ hi̒nh thức vu̒ hơ̠p mân ti̒nh hi̒nh thư̠c tể kuố kác diê̠ vương thew tinh thâ̒n kông khai, minh ba̠ch. Tâ̠p dwa̒n dẻnh zả kaw tiê̒m năng zu li̠ch ớ Wa̒ Bi̒nh, dê̒ nghi̠ tính ta̠w diê̒w kiê̠n dớ Tâ̠p dwa̒n vổi hơ̠p ku̒ng dổi tác nước wa̒i chiến khai ngiên kửw, kháw xát dớ kwi wa̠ch va̒ dẻnh zả tôống thế wơ̒l zu li̠ch tlêênh diê̠ ba̒n tính, nhất la̒ vu̒ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh. Dôlng thơ̒i Tâ̠p dwa̒n xe̠ ngiên kửw dớ vát chiến zu li̠ch tlêênh diê̠ ba̒n tính. Wiê̠c kung kấp rác xa̠ch nă̒m tloong chiển lươ̠c vát chiến kuố Tâ̠p dwa̒n, dê̒ ngi̠ tính kung kấp dâ̒ mổl dớ Tâ̠p dwaln tiếp kâ̠n chiến khai thư̠c hiê̠n. Tâ̠p dwa̒n da̒ kỏ chú chương dâ̒w tư xâi zư̠ng Twa̒ tháp ta̒i chỉnh kuố Báw viê̠t ta̠i Wa̒ Bi̒nh, dê̒ ngi̠ ta̠w diê̒w kiê̠n cho Tâ̠p dwa̒n wơ̒l mă̠t bă̒ng dớ chiến khai dâ̒w tư tloong thơ̒i zan khởm nhất.


                                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Zanh ngiê̠p KCN zái kwiết wiê̠c la̒ cho 15.400 law dô̠ng

(WBDT) - Tỉnh dểnh hết ngă̒i 15/7/2017, kác KCN tloong tính kỏ 69 zư̠ ản, tloong dỏ kỏ 20 zư̠ ản dâ̒w tư chư̠c tiếp nước wa̒i kơ̒ng vổn dăng kỉ 421 tliê̠w USD va̒ 49 zư̠ ản dâ̒w tư tloong nước kơ̒ng vổn dăng kỉ 8.234,4 tí dô̒ng. Kỏ 43 zư̠ ản da̒ di baw wa̠t dô̠ng xán xuất, kinh zanh.

Nhê̒w hưởng chiến dối kơ kẩw kinh tể hiê̠w kwá

(WBDT) - Nhửng năm khânh ni, ba̒ kon xa̠ Kwi Hâ̠w (Tân La̠c) tâ̠p tlung chiến dối kơ kẩw kinh tể với nhửng hưởng di vu̒ hơ̠p tiê̒m năng, thể me̠nh kuố xa̠. Dê̒w ni̒ da̒ va̒ dang kóp vâ̒n tích kư̠c baw kông kuô̠c xả dỏl , zám nge̒w bê̒n vưng kuố xa̠.

Xa̠ Thải Thi̠nh khai thác tiê̒n năng vát chiến kinh tể

(WBDT) - La̒ xa̠ thwô̠c tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, mê Thải Thi̠nh la̒ xa̠ vu̒ng xâw, vu̒ng xa, dơ̒i khôổng ngươli zân ko̒n nhê̒w khỏ khăn. Vởi dă̠c thu̒ diê̠ hi̒nh vức ta̠p, mo̠l zân khôổng zo̠c hal bên nâ̠m khôông Da̒, ó kỏ na̒ kẩl, dô̒l rư̒ng chiểm 2/3 ziê̠n tích tự nhiên. Nhửng năm khaanh ni, khai thác tiê̒m năng vát chiến tlôông rư̒ng, chăn ruôi bo̒ xinh xán, bo̒ thi̠t va̒ kả lôô̒ng ản xác di̠nh la̒ thể me̠nh vát chiến KT-XH kuố xa̠

Vươ̠t khỏ la̒ zâ̒w tlêênh vu̒ng dất nge̒w

(WBDT) - Da̒ kwả tlươ, mu̠ tôi ti̒m dêểnh nha̒ ông Châ̒n Xwân Vu ớ xỏm Tiê̒n Vong, xa̠ Mai Ha̠ (Mai Châw). Khác mân lâ̠n kuố tôi la̒ kăn nha̒ khang chang, rô̠ng ra̠i. Tlước kướ nha̒ kỏ wâ̒n kâl, dâ̒m kả ớ khươ xỏm nge̒w.

Deẻnh zả mô hi̒nh tlôông lo̠ dă̠c xán tai Mươ̒ng Chiê̒ng

WBDT - Ngă̒i 9/6, UBND wiê̠n Da̒ Bắc da̒ tố chức hô̠i tháw deẻnh zả m ô hi̒nh tlôông lo̠ dă̠c xán J02 ta̠i xa̠ Mươ̒ng Chiê̒ng.

UBND tính dẻnh zả tình hình KT-XH 6 tháng năm 2017


(HBĐT) - Vừa qua,  dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính chú chi̒ kuô̠c ho̠p dẻnh zả ti̒nh hi̒nh KT-XH 6 khảng dâ̒w năm 2017; tháw lwâ̠n va̒ cho ỉ kiển wơ̒l kác zư̠ tháw tơ̒ chi̒nh, dê̒ a̒n kwan tlo̠ng kuố tính.