(HBDT) – Kỏ nhửng ưw thể vươ̭t chô̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ, ta̒i ngwiên thiên nhiên, văn hwả, wiḙ̂n La̭c Thwí ản kwi hwa̭ch la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính. Nhê̒ nha̒ dâ̒w tư kwan tâm ngiên kửw, chién khai kác zư̭ ản kwi mô khả lớn. Nẳm bắt kơ hô̭i ni̒, wiḙ̂n La̭c Thwi da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, nga̒nh chức năng thảw gơ̭ khỏ khăn vưởng vắc cho nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản dám báw tiển dô̭ dă̭ch tha


Kôông ti kố fâ̒n kôông ngḙ̂ kaw Hwa̒ Bi̒nh dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái xa̭̒ng Tâm (La̭c Thwí) di baw hwa̭t dôô̭ng.

hú ti̭ch UBND wiḙ̂n Kwách Tất Liêm cho mắt: To̒n wiḙ̂n kỏ 45 zư̭ ản dâ̒w tư kỏ xổ vổn dăng kỉ xấp xíl 13.930 tí dôô̒ng. UBND wiḙ̂n thươ̒ng xwiên nẳm bắt, thảw gơ̭ khỏ khăn hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản. Kác zư̭ ản kwi mô lởn dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n dang tloong kwả chi̒nh chiến khai xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng, la̒ kác thú tṷc thu ho̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, kơ bán dám báw tiển dô̭.

 

Zư̭ ản nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl Xwân Thiḙ̂n zo Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Iên Bô̒ng, vổn dâ̒w tư 8.000 tí dôô̒ng, tôống ziḙ̂n tích ánh hướng kuố zư̭ ản la̒ 162 ha, gô̒m 3 ha̭ng mṷc chỉnh: Tiển khả fṷc vṷ kháw xát xâi zư̭ng nha̒ mẳi kết hơ̭p zân xinh, nha̒ mẳi va̒ káng Xwân Thiḙ̂n, La̭c Thwí. Hô̭i dôô̒ng bô̒i thươ̒ng zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB) wiḙ̂n fổi hơ̭p ku̒ng nha̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng thư̭c hiḙ̂n fương ản chi tlá 11,9 tí dôô̒ng cho 236 hô̭ kỏ dất bi̭ ánh hướng, bán zaw cho nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n xoong fâ̒n nê̒n da̒ng khwáng 4 km. Hang mṷc nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết xâi zư̭ng. UBND wiḙ̂n da̒ tha̒nh lâ̭p tố tư vẩn dớ hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông átc ZFMB ha̭ng mṷc káng Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.


Tôống zảm dốc Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh Ngwiển Hwi Hwa̒ng cho mắt: Kôông ti da̒ la̒ wiḙ̂c ku̒ng kác dổi tác kung kấp kôông ngḙ̂ zâi chiê̒n da̭t tiêw chấn Châw Âw. Kôông ti moong tiếp tṷc nhâ̭n ản xư̭ hổ chơ̭ dớ hwa̒n thiḙ̂n kác thú tṷc dâ̒w tư, chỉnh thức khới kôông nha̒ mẳi, ta̭w diê̒w iḙ̂n zái kwiết mă̭t bă̒ng, di thi̒m ba̭i dố fể thái dớ chiến khai thi kông kác ha̭ng mṷc zư̭ ản.

Zư̭ ản tiển káp tlew Hương Bi̒nh ta̭i xa̭ Fủ Lảw kuố Kôông ti kố fâ̒n Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương kỏ tôống mức dâ̒w tư 676 tí dôô̒ng, tôống chiê̒w za̒i ká tiển 2,8 km, tôống ziḙ̂n tích dất xứ zṷng 21,88 ha, tloong rỉ thuô̭c diḙ̂ ba̒n tính 13,22 ha. UBND wiḙ̂n da̒ chí da̭w kơ kwan chwiên môn va̒ chỉnh kwiênd diḙ̂ fương ku̒ng chú dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông tác ZFMB, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong kác tố chức, kả nhâ̭n bi̭ ánh hướng va̒ bô̒i thươ̒ng xoong ziḙ̂n tích 8 ha. Nha̒ dâw tư dang fổi hơ̭p vởi tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i dớ hwa̒n hiḙ̂n thú tṷc, khởm dươ zư̭ ản baw khới kôông thew kể hwa̭ch. Mởi ni, UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương thôổng nhất nô̭i zung liên kwan kác zư ản tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fṷ La̭w nhơ: Zư̭ ản xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng zu li̭ch, xâi zư̭ng khu nha̒ cho kản bô̭, kôông nhân viên, zư̭ ản nôông ngiḙ̂p xa̭ch, zư̭ ản dâ̒w tư tiển dươ̒ng kâ̒w Xung kết nổi wiḙ̂n ku̒ng kác tính lân kâ̭n va̒ ha̭ thơ̒ng khu vư̭c chuô̒ Tiên (Hi̒nh thức BT), zư̭ ản Thiê̒n Viḙ̂n Chúc Lâm la̒ kăn kử chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n cho chú chương chiến khai.

UBND wiḙ̂n La̭c Thwí tâ̭p chung hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p, chú dâ̒w tư dấi nhanh tiển dô̭ môô̭ch xổ zư̭ ản tloo̭ng diếm nhơ: Zư̭ ản Khu zư li̭ch tâm linh xa̭ Fủ La̭w kuố Kôông ti TNHH MTC Pacific Hwa̒ Bi̒nh, vổn dâ̒w tư 3.123 tí dôô̒ng; zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khu tố hơ̭p văn hwả, bui chơi, zái chỉ ngí zươ̭ng kaw kấp kết hơ̭p ruôi thwí xán ta̭i xa̭ Dôô̒ng Tâm kuố Kôông ti Zu li̭ch TH vổn dâ̒w tư 600 tí dôô̒ng; dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái Dô̒ng Tâm di baw hwa̭t dôô̭ng...

Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zư̭ ản chiến khai, hwa̒n tha̒nh, UBND wiḙ̂n dê̒ ngi̭ UBND tính kiển ngi̭ Chỉnh fú xem xét kwi hwă̭ch dất xứ zṷng ki̒ II (2016 - 2020); fê zwiḙ̂t bố xung xân golf Dô̒ng Tâm baw kwi hwă̭ch xân golf Viḙ̂t Nam zai dwa̭n 2020. Wiḙ̂n ku̒ng dê̒ ngi̭ UBND tính kỏ kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭, hưởng zẩn kṷ thế thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản thew hi̒nh thức BT môô̭ch xổ zư̭ ản ha̭ thơ̒ng zu li̭ch va̒ mô̭ch xổ tiển dươ̒ng kết nổl nhă̒m hwi dô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương.

                                                                                               Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Mi̭ Hwa̒ thư̭c hiḙ̂n tiêw chỉ thu nhâ̭p tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Xác di̭nh mṷc tiêw thu nhâ̭p la̒ môô̭ch tloong nhửng tiêw chỉ kwan tloo̭ng nhă̒m thúc dấi hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ khác. Ngăi bớ khi̒ chiến khai chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), xa̭ Mi̭ Hwa̒, wiḙ̂n Tân La̭c da̒ meḙnh za̭n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi; xâi zưng kác mô hi̒nh kinh tể mởi, kóp fân nơng kaw thu nhâ̭p, zám tí lêk hô̭ nge̒w va̒ thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương

Wiḙ̂n Tân La̭c fát chiến xán xwất thew chuô̭i liên kết

(HBDT) – Nga̒NH nôông ngiḙ̂p wiḙ̂n Tân La̭c ko̒n manh mủn, xán xwất thew kiếw chiê̒n thôổng, vỉ thiể liên kết tloong xán xwất la̒ hưởng di dủng, ản khwiển khích thew mô hi̒nh chuô̭i liên kết xán xwất. Tloong mô hi̒nh ni̒, zwanh ngiḙ̂p doỏng vai tlo̒ nha̒ dâ̒w tư, ngươ̒i tố chức xán xwất, ửng zṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t va̒ vai tlo̒ dám báw thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Nôông zân nhâ̭n khwản thew di̭nh mức chi fỉ, ản hổ chơ̭ môô̭ch fâ̒n chi fỉ xâi zư̭ng kơ bán ban dâ̒w, chi fải law dôô̭ng va̒ xán xwất tlêênh dâwt kuố mêê̒nh.

Nơng kaw hiḙ̂w kwá kwản lỉ kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông

(HBDT) – “Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT) da̒ ngiêm túc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05”/CT-UBND ngă̒i 8/3/2017 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ dâ̒w tư xâi zư̭ng bớ nguô̒n dâ̒w tư kôông tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan cho thẩi kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông zo Xớ ZTVT la̒ chú dâ̒w tư dê̒w ản thư̭c hiḙ̂n thew dủng kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, dám báw tiển dô̭, chât lươ̭ng thi kôông tốt, dôô̒ng thơ̒i ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng nơ̭ doo̭ng xâi zư̭ng kơ bán, kác zư̭ ản dê̒w fát hwi hiḙ̂w kwá tốt” – dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hâ̭w, Fỏ zảm dôốc xớ ZTVT cho mắt.

Mai Châw kỏ nhê̒w zái fáp thúc dấi zu li̭ch fát chiến

(HBDT) – La̒ vu̒ng tlảng kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n năm kwa wiḙ̂n Mai Châw kỏ nhê̒w zía fáp dớ fát chiến zu li̭ch, nhă̒m khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l ta̒i ngwiên zu li̭ch, kóp fâ̒n ta̭w zư̭ng bô̭ mă̭t NTM, kái thiḙ̂n va̒ nơ̒n kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân.

Dôô̭ng lư̭c dớ thwát nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Khâw 5 năm chiến khai chương chi̒nh tỉn zṷng cho wăl hô̭ kâ̭n nge̒w thew Kwiết di̭nh xổ 15/2013 da̒ kỏ hơn 17 ngi̒n hô̭ kâ̭n nge̒w ản wăl vổn ưw da̭i dớ fát chiến xán xwất, kinh zwanh, dỏ la̒ nê̒n táng kwan tloo̭ng kóp fâ̒n ha̭n chể ti̒nh tla̭ng tải nge̒w, báw dám an xinh xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Chương chi̒nh tỉn zṷng hô̭ kâ̭n nge̒w da̒ ta̭w dôô̭ng lư̭c cho kác hô̭ kâ̭n nge̒w fát chiến kinh tể nơng kaw dơ̒i khôổng za di̒nh va̒ zám nge̒w bê̒n vưng.

Xa̭ Zân Hwa̒ - Lả kơ̒ dâ̒w tloong foong tla̒w thi duô iêw nước

(HBDT) – Dâ̒w khảng 6, tâ̒n tôi wê̒l tham xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) – dơn vi̭ vinh zư̭ ản tă̭ng kơ̒ thi duô kuố Thú tưởng Chỉnh fú vi̒ kỏ nhửng tha̒nh tích xwất xắc tloong fát chiến KT-XH, dám báw AN-QP. Tlước mă̭t tâ̒n tôi la̒ hḙ̂ thôổng kơ xớ ha̭ thơ̒ng, zaw thôông nô̭i dôô̒ng... ản xâi zư̭ng, kái ta̭w, xướ chươ̭ khang chang... ta̭w rêênh ziḙ̂n ma̭w mởi kuố diḙ̂ fương. Kết kwá ni̒ la̒ "tlải ngo̭ch” bu̒ dắp cho nhửng vươ̭t khỏ kuố kản bô̭, nhân zân tloong xa̭.