(HBDT) – Kỏ nhửng ưw thể vươ̭t chô̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ, ta̒i ngwiên thiên nhiên, văn hwả, wiḙ̂n La̭c Thwí ản kwi hwa̭ch la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính. Nhê̒ nha̒ dâ̒w tư kwan tâm ngiên kửw, chién khai kác zư̭ ản kwi mô khả lớn. Nẳm bắt kơ hô̭i ni̒, wiḙ̂n La̭c Thwi da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, nga̒nh chức năng thảw gơ̭ khỏ khăn vưởng vắc cho nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản dám báw tiển dô̭ dă̭ch tha


Kôông ti kố fâ̒n kôông ngḙ̂ kaw Hwa̒ Bi̒nh dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái xa̭̒ng Tâm (La̭c Thwí) di baw hwa̭t dôô̭ng.

hú ti̭ch UBND wiḙ̂n Kwách Tất Liêm cho mắt: To̒n wiḙ̂n kỏ 45 zư̭ ản dâ̒w tư kỏ xổ vổn dăng kỉ xấp xíl 13.930 tí dôô̒ng. UBND wiḙ̂n thươ̒ng xwiên nẳm bắt, thảw gơ̭ khỏ khăn hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản. Kác zư̭ ản kwi mô lởn dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n dang tloong kwả chi̒nh chiến khai xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng, la̒ kác thú tṷc thu ho̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, kơ bán dám báw tiển dô̭.

 

Zư̭ ản nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl Xwân Thiḙ̂n zo Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Iên Bô̒ng, vổn dâ̒w tư 8.000 tí dôô̒ng, tôống ziḙ̂n tích ánh hướng kuố zư̭ ản la̒ 162 ha, gô̒m 3 ha̭ng mṷc chỉnh: Tiển khả fṷc vṷ kháw xát xâi zư̭ng nha̒ mẳi kết hơ̭p zân xinh, nha̒ mẳi va̒ káng Xwân Thiḙ̂n, La̭c Thwí. Hô̭i dôô̒ng bô̒i thươ̒ng zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB) wiḙ̂n fổi hơ̭p ku̒ng nha̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng thư̭c hiḙ̂n fương ản chi tlá 11,9 tí dôô̒ng cho 236 hô̭ kỏ dất bi̭ ánh hướng, bán zaw cho nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n xoong fâ̒n nê̒n da̒ng khwáng 4 km. Hang mṷc nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết xâi zư̭ng. UBND wiḙ̂n da̒ tha̒nh lâ̭p tố tư vẩn dớ hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông átc ZFMB ha̭ng mṷc káng Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.


Tôống zảm dốc Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh Ngwiển Hwi Hwa̒ng cho mắt: Kôông ti da̒ la̒ wiḙ̂c ku̒ng kác dổi tác kung kấp kôông ngḙ̂ zâi chiê̒n da̭t tiêw chấn Châw Âw. Kôông ti moong tiếp tṷc nhâ̭n ản xư̭ hổ chơ̭ dớ hwa̒n thiḙ̂n kác thú tṷc dâ̒w tư, chỉnh thức khới kôông nha̒ mẳi, ta̭w diê̒w iḙ̂n zái kwiết mă̭t bă̒ng, di thi̒m ba̭i dố fể thái dớ chiến khai thi kông kác ha̭ng mṷc zư̭ ản.

Zư̭ ản tiển káp tlew Hương Bi̒nh ta̭i xa̭ Fủ Lảw kuố Kôông ti kố fâ̒n Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương kỏ tôống mức dâ̒w tư 676 tí dôô̒ng, tôống chiê̒w za̒i ká tiển 2,8 km, tôống ziḙ̂n tích dất xứ zṷng 21,88 ha, tloong rỉ thuô̭c diḙ̂ ba̒n tính 13,22 ha. UBND wiḙ̂n da̒ chí da̭w kơ kwan chwiên môn va̒ chỉnh kwiênd diḙ̂ fương ku̒ng chú dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông tác ZFMB, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong kác tố chức, kả nhâ̭n bi̭ ánh hướng va̒ bô̒i thươ̒ng xoong ziḙ̂n tích 8 ha. Nha̒ dâw tư dang fổi hơ̭p vởi tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i dớ hwa̒n hiḙ̂n thú tṷc, khởm dươ zư̭ ản baw khới kôông thew kể hwa̭ch. Mởi ni, UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương thôổng nhất nô̭i zung liên kwan kác zư ản tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fṷ La̭w nhơ: Zư̭ ản xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng zu li̭ch, xâi zư̭ng khu nha̒ cho kản bô̭, kôông nhân viên, zư̭ ản nôông ngiḙ̂p xa̭ch, zư̭ ản dâ̒w tư tiển dươ̒ng kâ̒w Xung kết nổi wiḙ̂n ku̒ng kác tính lân kâ̭n va̒ ha̭ thơ̒ng khu vư̭c chuô̒ Tiên (Hi̒nh thức BT), zư̭ ản Thiê̒n Viḙ̂n Chúc Lâm la̒ kăn kử chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n cho chú chương chiến khai.

UBND wiḙ̂n La̭c Thwí tâ̭p chung hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p, chú dâ̒w tư dấi nhanh tiển dô̭ môô̭ch xổ zư̭ ản tloo̭ng diếm nhơ: Zư̭ ản Khu zư li̭ch tâm linh xa̭ Fủ La̭w kuố Kôông ti TNHH MTC Pacific Hwa̒ Bi̒nh, vổn dâ̒w tư 3.123 tí dôô̒ng; zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khu tố hơ̭p văn hwả, bui chơi, zái chỉ ngí zươ̭ng kaw kấp kết hơ̭p ruôi thwí xán ta̭i xa̭ Dôô̒ng Tâm kuố Kôông ti Zu li̭ch TH vổn dâ̒w tư 600 tí dôô̒ng; dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái Dô̒ng Tâm di baw hwa̭t dôô̭ng...

Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zư̭ ản chiến khai, hwa̒n tha̒nh, UBND wiḙ̂n dê̒ ngi̭ UBND tính kiển ngi̭ Chỉnh fú xem xét kwi hwă̭ch dất xứ zṷng ki̒ II (2016 - 2020); fê zwiḙ̂t bố xung xân golf Dô̒ng Tâm baw kwi hwă̭ch xân golf Viḙ̂t Nam zai dwa̭n 2020. Wiḙ̂n ku̒ng dê̒ ngi̭ UBND tính kỏ kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭, hưởng zẩn kṷ thế thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản thew hi̒nh thức BT môô̭ch xổ zư̭ ản ha̭ thơ̒ng zu li̭ch va̒ mô̭ch xổ tiển dươ̒ng kết nổl nhă̒m hwi dô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương.

                                                                                               Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Kiếm tra wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú ớ kơ xớ ta̭i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 23/11, Do̒n kiếm tla kuố Ban chí da̭w (BCD) thư̭c hiḙ̂n n kwi chể zân chú (KCZC) ớ kơ xớ zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ tiển ha̒nh kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n KCZC ta̭i i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT). Tham za do̒n kỏ da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi paw muô̒ la̒ vṷ dôông

(HBDT) – Tlung tâ̒n khảng 11, wiḙ̂c la̒ vṷ dôông ta̭i kác xa̭ roo̭c thew ảng khả 12B: Vỉnh Dô̒ng, Ha̭ Bi̒, Kim Bi̒nh, Nam Thươ̭ng, Sa̒w Bẳi (Kim Bôi)... ớ no i khấn chương. Mâ̒w xeenh mướt kuố vṷ dôông da̒ fú khắw tlêênh keẻnh dôô̒ng xỏm Mở Dô̒l, Mở Khwắc, Mơe Dả xa̭ Ha̭ Bi̒. Nôông zân hâ̭m huối la̒ vṷ dôông cho ví khung thơ̒i vṷ, dươ̭c la̒ kă̒l dất, dươ̭c nó fân, dươ̭c la̒ za̒n lew, khu thưởi kâl...

Kư̭w chiển binh xa̭ Lủng Vân tích kư̭c fát chiến kinh tể

(HBDT) – Nhă̒m zúp hô̭i viên kỏ dôô̭ng lư̭c vươn lêênh fát chiến kinh tể, thơ̒i zan kwa, Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Lủng Vân (Tân La̭c) luôn kwan tâm, dôô̭ng viên hô̭i viên nêu cao ỉ chỉ tư̭ kươ̒ng, chăng chi̭u dỏl nge̒w, thi duô law dôô̭ng, xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương

Zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ta̭i xa̭ Xwất Hwả, Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi. Tham zư̭ zaw lưw kỏ kác dô̭i nôông zân kuố 3 xa̭ Xwất Hwả, Liên Vṷ, Vṷ Lâm.

Ki̭ xư tlé thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng pớ vươ̒n ươm

(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang la̒ zâ̒w pớ tlôông kâl tlói

(HBDT) – Ươ kâl, mển dất, tư zwi khác pơ̭i nhê̒w ngươ̒i, khâw hơn chṷc năm, eenh Hwa̒ng Văn Zang da̒ kỏ vươ̒n 400 kâl tlói, kỏ kwi mô nhất vu̒ng La̭c Xơn. Wa̒i tha za di̒nh eenh ruôi ha̒ng tlăm kon kủi bán diḙ̂, tlôông 2ha kam loo̒ng wa̒ng dang ớ thơ̒i ki̒ kinh zwanh. Mô hi̒nh kinh tể dang vâ̭n hă̒nh chí tloong ít năm nươ̭, eenh Zang kỏ thes thu nhê̒w tí dôô̒ng bớ baảnh hô̭t tlói.