(HBDT) – Kỏ nhửng ưw thể vươ̭t chô̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ, ta̒i ngwiên thiên nhiên, văn hwả, wiḙ̂n La̭c Thwí ản kwi hwa̭ch la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính. Nhê̒ nha̒ dâ̒w tư kwan tâm ngiên kửw, chién khai kác zư̭ ản kwi mô khả lớn. Nẳm bắt kơ hô̭i ni̒, wiḙ̂n La̭c Thwi da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, nga̒nh chức năng thảw gơ̭ khỏ khăn vưởng vắc cho nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản dám báw tiển dô̭ dă̭ch tha


Kôông ti kố fâ̒n kôông ngḙ̂ kaw Hwa̒ Bi̒nh dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái xa̭̒ng Tâm (La̭c Thwí) di baw hwa̭t dôô̭ng.

hú ti̭ch UBND wiḙ̂n Kwách Tất Liêm cho mắt: To̒n wiḙ̂n kỏ 45 zư̭ ản dâ̒w tư kỏ xổ vổn dăng kỉ xấp xíl 13.930 tí dôô̒ng. UBND wiḙ̂n thươ̒ng xwiên nẳm bắt, thảw gơ̭ khỏ khăn hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản. Kác zư̭ ản kwi mô lởn dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n dang tloong kwả chi̒nh chiến khai xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng, la̒ kác thú tṷc thu ho̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, kơ bán dám báw tiển dô̭.

 

Zư̭ ản nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl Xwân Thiḙ̂n zo Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Iên Bô̒ng, vổn dâ̒w tư 8.000 tí dôô̒ng, tôống ziḙ̂n tích ánh hướng kuố zư̭ ản la̒ 162 ha, gô̒m 3 ha̭ng mṷc chỉnh: Tiển khả fṷc vṷ kháw xát xâi zư̭ng nha̒ mẳi kết hơ̭p zân xinh, nha̒ mẳi va̒ káng Xwân Thiḙ̂n, La̭c Thwí. Hô̭i dôô̒ng bô̒i thươ̒ng zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB) wiḙ̂n fổi hơ̭p ku̒ng nha̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng thư̭c hiḙ̂n fương ản chi tlá 11,9 tí dôô̒ng cho 236 hô̭ kỏ dất bi̭ ánh hướng, bán zaw cho nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n xoong fâ̒n nê̒n da̒ng khwáng 4 km. Hang mṷc nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết xâi zư̭ng. UBND wiḙ̂n da̒ tha̒nh lâ̭p tố tư vẩn dớ hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông átc ZFMB ha̭ng mṷc káng Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.


Tôống zảm dốc Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh Ngwiển Hwi Hwa̒ng cho mắt: Kôông ti da̒ la̒ wiḙ̂c ku̒ng kác dổi tác kung kấp kôông ngḙ̂ zâi chiê̒n da̭t tiêw chấn Châw Âw. Kôông ti moong tiếp tṷc nhâ̭n ản xư̭ hổ chơ̭ dớ hwa̒n thiḙ̂n kác thú tṷc dâ̒w tư, chỉnh thức khới kôông nha̒ mẳi, ta̭w diê̒w iḙ̂n zái kwiết mă̭t bă̒ng, di thi̒m ba̭i dố fể thái dớ chiến khai thi kông kác ha̭ng mṷc zư̭ ản.

Zư̭ ản tiển káp tlew Hương Bi̒nh ta̭i xa̭ Fủ Lảw kuố Kôông ti kố fâ̒n Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương kỏ tôống mức dâ̒w tư 676 tí dôô̒ng, tôống chiê̒w za̒i ká tiển 2,8 km, tôống ziḙ̂n tích dất xứ zṷng 21,88 ha, tloong rỉ thuô̭c diḙ̂ ba̒n tính 13,22 ha. UBND wiḙ̂n da̒ chí da̭w kơ kwan chwiên môn va̒ chỉnh kwiênd diḙ̂ fương ku̒ng chú dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông tác ZFMB, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong kác tố chức, kả nhâ̭n bi̭ ánh hướng va̒ bô̒i thươ̒ng xoong ziḙ̂n tích 8 ha. Nha̒ dâw tư dang fổi hơ̭p vởi tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i dớ hwa̒n hiḙ̂n thú tṷc, khởm dươ zư̭ ản baw khới kôông thew kể hwa̭ch. Mởi ni, UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương thôổng nhất nô̭i zung liên kwan kác zư ản tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fṷ La̭w nhơ: Zư̭ ản xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng zu li̭ch, xâi zư̭ng khu nha̒ cho kản bô̭, kôông nhân viên, zư̭ ản nôông ngiḙ̂p xa̭ch, zư̭ ản dâ̒w tư tiển dươ̒ng kâ̒w Xung kết nổi wiḙ̂n ku̒ng kác tính lân kâ̭n va̒ ha̭ thơ̒ng khu vư̭c chuô̒ Tiên (Hi̒nh thức BT), zư̭ ản Thiê̒n Viḙ̂n Chúc Lâm la̒ kăn kử chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n cho chú chương chiến khai.

UBND wiḙ̂n La̭c Thwí tâ̭p chung hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p, chú dâ̒w tư dấi nhanh tiển dô̭ môô̭ch xổ zư̭ ản tloo̭ng diếm nhơ: Zư̭ ản Khu zư li̭ch tâm linh xa̭ Fủ La̭w kuố Kôông ti TNHH MTC Pacific Hwa̒ Bi̒nh, vổn dâ̒w tư 3.123 tí dôô̒ng; zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khu tố hơ̭p văn hwả, bui chơi, zái chỉ ngí zươ̭ng kaw kấp kết hơ̭p ruôi thwí xán ta̭i xa̭ Dôô̒ng Tâm kuố Kôông ti Zu li̭ch TH vổn dâ̒w tư 600 tí dôô̒ng; dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái Dô̒ng Tâm di baw hwa̭t dôô̭ng...

Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zư̭ ản chiến khai, hwa̒n tha̒nh, UBND wiḙ̂n dê̒ ngi̭ UBND tính kiển ngi̭ Chỉnh fú xem xét kwi hwă̭ch dất xứ zṷng ki̒ II (2016 - 2020); fê zwiḙ̂t bố xung xân golf Dô̒ng Tâm baw kwi hwă̭ch xân golf Viḙ̂t Nam zai dwa̭n 2020. Wiḙ̂n ku̒ng dê̒ ngi̭ UBND tính kỏ kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭, hưởng zẩn kṷ thế thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản thew hi̒nh thức BT môô̭ch xổ zư̭ ản ha̭ thơ̒ng zu li̭ch va̒ mô̭ch xổ tiển dươ̒ng kết nổl nhă̒m hwi dô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương.

                                                                                               Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.