(HBDT) – Kỏ nhửng ưw thể vươ̭t chô̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ lỉ, ta̒i ngwiên thiên nhiên, văn hwả, wiḙ̂n La̭c Thwí ản kwi hwa̭ch la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính. Nhê̒ nha̒ dâ̒w tư kwan tâm ngiên kửw, chién khai kác zư̭ ản kwi mô khả lớn. Nẳm bắt kơ hô̭i ni̒, wiḙ̂n La̭c Thwi da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, nga̒nh chức năng thảw gơ̭ khỏ khăn vưởng vắc cho nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản dám báw tiển dô̭ dă̭ch tha


Kôông ti kố fâ̒n kôông ngḙ̂ kaw Hwa̒ Bi̒nh dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái xa̭̒ng Tâm (La̭c Thwí) di baw hwa̭t dôô̭ng.

hú ti̭ch UBND wiḙ̂n Kwách Tất Liêm cho mắt: To̒n wiḙ̂n kỏ 45 zư̭ ản dâ̒w tư kỏ xổ vổn dăng kỉ xấp xíl 13.930 tí dôô̒ng. UBND wiḙ̂n thươ̒ng xwiên nẳm bắt, thảw gơ̭ khỏ khăn hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản. Kác zư̭ ản kwi mô lởn dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n dang tloong kwả chi̒nh chiến khai xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng, la̒ kác thú tṷc thu ho̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, kơ bán dám báw tiển dô̭.

 

Zư̭ ản nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl Xwân Thiḙ̂n zo Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Iên Bô̒ng, vổn dâ̒w tư 8.000 tí dôô̒ng, tôống ziḙ̂n tích ánh hướng kuố zư̭ ản la̒ 162 ha, gô̒m 3 ha̭ng mṷc chỉnh: Tiển khả fṷc vṷ kháw xát xâi zư̭ng nha̒ mẳi kết hơ̭p zân xinh, nha̒ mẳi va̒ káng Xwân Thiḙ̂n, La̭c Thwí. Hô̭i dôô̒ng bô̒i thươ̒ng zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB) wiḙ̂n fổi hơ̭p ku̒ng nha̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng thư̭c hiḙ̂n fương ản chi tlá 11,9 tí dôô̒ng cho 236 hô̭ kỏ dất bi̭ ánh hướng, bán zaw cho nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n xoong fâ̒n nê̒n da̒ng khwáng 4 km. Hang mṷc nha̒ mẳi xán xwất bôl va̒ bô̭t nhḙl da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết xâi zư̭ng. UBND wiḙ̂n da̒ tha̒nh lâ̭p tố tư vẩn dớ hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông átc ZFMB ha̭ng mṷc káng Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.


Tôống zảm dốc Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh Ngwiển Hwi Hwa̒ng cho mắt: Kôông ti da̒ la̒ wiḙ̂c ku̒ng kác dổi tác kung kấp kôông ngḙ̂ zâi chiê̒n da̭t tiêw chấn Châw Âw. Kôông ti moong tiếp tṷc nhâ̭n ản xư̭ hổ chơ̭ dớ hwa̒n thiḙ̂n kác thú tṷc dâ̒w tư, chỉnh thức khới kôông nha̒ mẳi, ta̭w diê̒w iḙ̂n zái kwiết mă̭t bă̒ng, di thi̒m ba̭i dố fể thái dớ chiến khai thi kông kác ha̭ng mṷc zư̭ ản.

Zư̭ ản tiển káp tlew Hương Bi̒nh ta̭i xa̭ Fủ Lảw kuố Kôông ti kố fâ̒n Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương kỏ tôống mức dâ̒w tư 676 tí dôô̒ng, tôống chiê̒w za̒i ká tiển 2,8 km, tôống ziḙ̂n tích dất xứ zṷng 21,88 ha, tloong rỉ thuô̭c diḙ̂ ba̒n tính 13,22 ha. UBND wiḙ̂n da̒ chí da̭w kơ kwan chwiên môn va̒ chỉnh kwiênd diḙ̂ fương ku̒ng chú dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kôông tác ZFMB, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong kác tố chức, kả nhâ̭n bi̭ ánh hướng va̒ bô̒i thươ̒ng xoong ziḙ̂n tích 8 ha. Nha̒ dâw tư dang fổi hơ̭p vởi tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i dớ hwa̒n hiḙ̂n thú tṷc, khởm dươ zư̭ ản baw khới kôông thew kể hwa̭ch. Mởi ni, UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ Tâ̭p dwa̒n Thải Bi̒nh Zương thôổng nhất nô̭i zung liên kwan kác zư ản tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fṷ La̭w nhơ: Zư̭ ản xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng zu li̭ch, xâi zư̭ng khu nha̒ cho kản bô̭, kôông nhân viên, zư̭ ản nôông ngiḙ̂p xa̭ch, zư̭ ản dâ̒w tư tiển dươ̒ng kâ̒w Xung kết nổi wiḙ̂n ku̒ng kác tính lân kâ̭n va̒ ha̭ thơ̒ng khu vư̭c chuô̒ Tiên (Hi̒nh thức BT), zư̭ ản Thiê̒n Viḙ̂n Chúc Lâm la̒ kăn kử chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n cho chú chương chiến khai.

UBND wiḙ̂n La̭c Thwí tâ̭p chung hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p, chú dâ̒w tư dấi nhanh tiển dô̭ môô̭ch xổ zư̭ ản tloo̭ng diếm nhơ: Zư̭ ản Khu zư li̭ch tâm linh xa̭ Fủ La̭w kuố Kôông ti TNHH MTC Pacific Hwa̒ Bi̒nh, vổn dâ̒w tư 3.123 tí dôô̒ng; zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khu tố hơ̭p văn hwả, bui chơi, zái chỉ ngí zươ̭ng kaw kấp kết hơ̭p ruôi thwí xán ta̭i xa̭ Dôô̒ng Tâm kuố Kôông ti Zu li̭ch TH vổn dâ̒w tư 600 tí dôô̒ng; dươ zư̭ ản nha̒ mẳi xứ lỉ rác thái Dô̒ng Tâm di baw hwa̭t dôô̭ng...

Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zư̭ ản chiến khai, hwa̒n tha̒nh, UBND wiḙ̂n dê̒ ngi̭ UBND tính kiển ngi̭ Chỉnh fú xem xét kwi hwă̭ch dất xứ zṷng ki̒ II (2016 - 2020); fê zwiḙ̂t bố xung xân golf Dô̒ng Tâm baw kwi hwă̭ch xân golf Viḙ̂t Nam zai dwa̭n 2020. Wiḙ̂n ku̒ng dê̒ ngi̭ UBND tính kỏ kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭, hưởng zẩn kṷ thế thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản thew hi̒nh thức BT môô̭ch xổ zư̭ ản ha̭ thơ̒ng zu li̭ch va̒ mô̭ch xổ tiển dươ̒ng kết nổl nhă̒m hwi dô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương.

                                                                                               Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n thêm ba ố zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i xa̭ Thanh Lương – Lương Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 8/3/2019, Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính nhâ̭n ản tin bảw kuố UBND xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn): ta̭i 3 hô̭ za di̒nh gô̒m za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Kiên ớ xỏm Xẩw Ha̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Ngwan ớ xỏm Ko̒ Mu va̒ ôông Bu̒i Văn Ta̭ ớ xỏm Xwân Zương kỏ 25 kon kủi zôổng va̒ kủi thi̭t bi̭ ổm chết bất thươ̒ng

Thi̒m hưởng di mởi cho vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Xác di̭nh kâl miể la̒ môô̭ch tloong nhửng kâl tlôông chú lư̭c kuố tính tloong fát chiến kinh tể, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, tính ha da̒ xâi zư̭ng, fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w miể dươ̒ng. Mṷc dích hưởng dêểnh xán xwất bên vưng, ó chí la̒ vẩn dê̒ vớ rôô̭ng kwi mô ziḙ̂n tích ma̒ ko̒n fái thăi thể zôổng miể ku bă̒ng zôổng mởi kỏ năng xwất kaw hơn, dấi meḙnh kơ zởi hwả dớ ta̭w tha xán fấm kỏ tỉnh kă̭nh chănh kaw. Twi nhiên ka̭ nf, wiḙ̂c fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ ngwi kơ tiếp tṷc ó da̭t kể hwă̭ch khâw nhê̒w năm khỏ khăn.

Hiḙ̂w kwá liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm kả khôông Da̒

(HBDT) - Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̒ nhân ta̭w lởn, ziḙ̂n tích ớ tính ha khwáng 8.900 ha, tlái za̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n 19 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. Ớ ni kỏ hḙ̂ thôổng thwí xinh da za̭ng, foong fủ, dác kheḙch, dă̭c biḙ̂t kỏ nhê̒w zôổng kả kwie, dă̭c hư̭w, rất thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả. Thơ̒i zan kwa, kỏ nhê̒w tố chức, kả nhân da̒ dâ̒w tư, liên kiết ruôi kả khôông Da̒ thew chuô̭i zả tli̭, dám báw an twa̒n thư̭c fấm, dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, bước dâ̒w ta̭w xư̭ fát chiến bê̒n vưng.

Ba̒n zaw kâl va̒ hwa zôổng cho kác xa̭ xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 29/2, Tlung tâm ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zân (Hô̭i Nôông zân tính) fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n dwa̒n Lương Xơn tiển hă̒nh ba̒n zaw hơn 100 kâl kâw tử thơ̒i cho xa̭ Kư Iên, hwiḙ̂n Lương Xơn. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhă̒m hướng ửng chương chi̒nh mṷc tiêw Kuốc za wê̒l xâi zư̭ng Nôông thôn mởi (NTM) va̒ thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên nhân zi̭p fát dôô̭ng khảng Thanh niên năm 2019 ta̭i xa̭ Kư Iên.

Tố hơ̭p tác ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p zúp kha̒ la̒ zâ̒w

(HBDT) – Tố hơ̭p tác (THT) ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p ớ xỏm Mu, xa̭ Iên Ngiḙ̂p (La̭c Xơn) ản cho la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh fát chiến kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn. THT la̒ dươ̭c kác thă̒nh viên tlaw dối kỉ thwâ̭t, kinh ngiḙ̂m, chiê xé, hổ chơ̭ kha̒ thi̒m thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm.

Tâ̭p chung chăm xoóc lo̭ va̒ kâl mâ̒w vô̭ xwân

(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.