(HBDT) – UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn vươ̒ tố chức hô̭i ngi̭ deẻnh zả kôông tác foo̒ng – chôổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw na̭n (PCTT&TKKN) năm 2018, chiến khai nhiḙ̂m vṷ FCTT&TKKN va̒ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.

Năm 2018, kôông tác FCTT&TKKN tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn ản tâ̭p chung chiến khai thư̭c hiḙ̂n. Tloong khảng 7, zo ánh hướng kuố kơn ba̭w xổ 3 gâi mươ lṷ lởn tlêênh ziḙ̂n rô̭ng la̒ thiḙ̂t ha̭i nhê̒w ta̒i xán, nha̒ kướ, hwa mâ̒w kuố nhân zân. Lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn, kác thă̒nh viên Ban chí hwi FCTT&TKKN hwiḙ̂n da̒ hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c, vâ̭n zṷng fương châm "4 ta̭i chô̭”, ki̭p thơ̒i thư̭c hiḙ̂n kôông tác foo̒ng – chôổng, khắc fṷc ha̭w kwá. Tôống kác nguô̒n lư̭c hwi dôô̭ng dớ hổ chơ̭ khắc fṷc hâ̭w kwá thiên tai năm 2018 la̒ 803.557 ngi̒n dôô̒ng... Năm 2019, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chung kiḙ̂n to̒n Ban chí hwi FCTT&TKKN kác kấp; xâi zư̭ng kể hwă̭ch, fương ản FCTT, TKKN kṷ thế, ra̒ xwát va̒ xâi zư̭ng fương ản dám báw an twa̒n cho kác khu vư̭c tloo̭ng diếm xung iểw, bổ chỉ lư̭c lươ̭ng xung kích thươ̒ng chư̭c 24/24h tloong muô̒ mươ ba̭w...

Ku̒ng ta̭i hô̭i ngi̭ , UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ chiến khai kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng NTM năm 2019 vởi kác mṷc tiêw: Fẩn dẩw 1 xa̭ da̭t NTM tloong năm, nơng tôống xổ xa̭ da̭t chwấn NTM to̒n hwiḙ̂n lêênh 9 xa̭. Xổ tiêw chỉ bi̒nh kwân chung lêênh 13,5 xa̭, ó kỏ xa̭ da̭t zưởi 9 tiêw chỉ, fẩn dẩw 3 xa̭ da̭t chwấn NTM nơng kaw thew Kwiết di̭nh 1134/QĐ-UBND kuố UBND tính, ton hwiḙ̂n kỏ ít nhất 2 – 3 mô hi̒nh xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ kỏ hiḙ̂w kwá tlớ lêênh, fẩn dẩw xa̭ da̭t chwấn NTM kỏ ít nhất 1 khu zân kư MTM kiês mâ̭w ản kôông nhâ̭n va̒ 2 vươ̒n mâ̭w ản kôông nhâ̭n, xán fấm OCOP ản kôông nhâ̭n 3 xán fấm tlớ lêênh...

Dô̭ Hương (Hwiḙ̂n Dwa̒n La̭c Xơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019