(HBDT) – UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn vươ̒ tố chức hô̭i ngi̭ deẻnh zả kôông tác foo̒ng – chôổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw na̭n (PCTT&TKKN) năm 2018, chiến khai nhiḙ̂m vṷ FCTT&TKKN va̒ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.

Năm 2018, kôông tác FCTT&TKKN tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn ản tâ̭p chung chiến khai thư̭c hiḙ̂n. Tloong khảng 7, zo ánh hướng kuố kơn ba̭w xổ 3 gâi mươ lṷ lởn tlêênh ziḙ̂n rô̭ng la̒ thiḙ̂t ha̭i nhê̒w ta̒i xán, nha̒ kướ, hwa mâ̒w kuố nhân zân. Lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn, kác thă̒nh viên Ban chí hwi FCTT&TKKN hwiḙ̂n da̒ hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c, vâ̭n zṷng fương châm "4 ta̭i chô̭”, ki̭p thơ̒i thư̭c hiḙ̂n kôông tác foo̒ng – chôổng, khắc fṷc ha̭w kwá. Tôống kác nguô̒n lư̭c hwi dôô̭ng dớ hổ chơ̭ khắc fṷc hâ̭w kwá thiên tai năm 2018 la̒ 803.557 ngi̒n dôô̒ng... Năm 2019, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chung kiḙ̂n to̒n Ban chí hwi FCTT&TKKN kác kấp; xâi zư̭ng kể hwă̭ch, fương ản FCTT, TKKN kṷ thế, ra̒ xwát va̒ xâi zư̭ng fương ản dám báw an twa̒n cho kác khu vư̭c tloo̭ng diếm xung iểw, bổ chỉ lư̭c lươ̭ng xung kích thươ̒ng chư̭c 24/24h tloong muô̒ mươ ba̭w...

Ku̒ng ta̭i hô̭i ngi̭ , UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ chiến khai kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng NTM năm 2019 vởi kác mṷc tiêw: Fẩn dẩw 1 xa̭ da̭t NTM tloong năm, nơng tôống xổ xa̭ da̭t chwấn NTM to̒n hwiḙ̂n lêênh 9 xa̭. Xổ tiêw chỉ bi̒nh kwân chung lêênh 13,5 xa̭, ó kỏ xa̭ da̭t zưởi 9 tiêw chỉ, fẩn dẩw 3 xa̭ da̭t chwấn NTM nơng kaw thew Kwiết di̭nh 1134/QĐ-UBND kuố UBND tính, ton hwiḙ̂n kỏ ít nhất 2 – 3 mô hi̒nh xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ kỏ hiḙ̂w kwá tlớ lêênh, fẩn dẩw xa̭ da̭t chwấn NTM kỏ ít nhất 1 khu zân kư MTM kiês mâ̭w ản kôông nhâ̭n va̒ 2 vươ̒n mâ̭w ản kôông nhâ̭n, xán fấm OCOP ản kôông nhâ̭n 3 xán fấm tlớ lêênh...

Dô̭ Hương (Hwiḙ̂n Dwa̒n La̭c Xơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.