(HBDT) – Dỏ la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm dang ản ngă̒nh NN&PTNT, kác diḙ̂ fương va̒ dơn vi̭ liên kwan tích kư̭c chiến khai ta̭i thơ̒i diếm ni̒ nhă̒m chú dôô̭ng dám báw an twa̒n kôông chi̒nh, chấn bi̭ xă̭n xa̒ng kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlước muô̒ mươ lṷ năm 2019

Ta̭i hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, ngăi bớ dâ̒w khảng 3, UBND hwiḙ̂ da̒ tiển hă̒nh kiếm tla kôông tác dám báw an twa̒n cho kác kôông chi̒nh dê, hô̒ dâ̭p va̒ FCTT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n cho mắt: ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 14 kôông chi̒nh hô̒ hâ̭p, 59 bai dơng va̒ 4 tla̭m bơm dang hwa̭t dôô̭ng. Tloong xổ ri, UBND hwiḙ̂n dang kwán lỉ 8 kôông chi̒nh hô̒ chưở, 50 bai zơng va̒ 1 tla̭m bơm; Kôông ti TNHH MTV Khai thác kôông chi̒nh thwí lơ̭i chi nhẳnh hwiḙ̂ n kwán lỉ 6 hô̒, 9 bai va̒ 3 tla̭m bơm. Kwa kác dơ̭t kiê̒m tla khânh ni, UBND hwiḙ̂n xác di̭nh 10 kôông chi̒nh dang hwa̭t hư hoóng, kỏ ngwi kơ vất an twa̒n kaw tloong muô̒ mươ lṷ khắp dêểnh rêênh da̒ dê̒ ngi̭ kác kấp thấm kwiê̒n xem xét, hổ chơ̭ kinh fỉ dớ xướ chươ̭ kấp bắch.

UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tích kư̭c dôn dôốc dấi leenh tiển dô̭ khác fṷc kác kôông chi̒nh bi̭ hư hoóng zo thiên tai gâi tha năm 2017 – 2018. Dêểnh ka̭ ni̒ kỏ 6 kôông chi̒nh xướ chươ̭ kỏ 5 kôông chi̒nh dám báw tiển dô̭ dê̒ tha, nhơ kôông chi̒nh ke̒ Khu 5 thi̭ chẩn Ki̒ Xơn, xa̭t lớ dươ̒ng 445 xỏm Tân Tha̒nh, xa̭ Hơ̭p Tha̒nh; xướ chươ̭ nơng kấp hô̒ Kan, xa̭ Dô̭c Lâ̭p...

Kôông tác kwán lỉ dê̒, ra̒ xwát kác hô̭ nă̒m tloong vu̒ng ngwi kơ kaw tloong muô̒ mươ lṷ dang ản hwiḙ̂n Ki̒ Xơn tích kư̭c chiến khai vởi kwiết tâm dám báw an twa̒n cho kôông chi̒nh va̒ ngươ̒i zân, nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác FCTT&TKCN kuố to̒n hwiḙ̂n tloong muô̒ mươ lṷ  2019

Ku̒ng nhơ Ki̒ Xơn, kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ liên kwan da̒ va̒ dang tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla kôông chi̒nh thwí lơ̭i tlước mô̒ mươ lṷ. Ni la̒ mô̭t tlong nhửng hiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kấp bắch da̒ ản UBND tính chí da̭w thôông kwa Chí thi̭ xổ 03/CT-UBND ngă̒i 22/1/2019 wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác FCTT&TKCN, dám báw an twa̒n kôông chi̒nh thwí lơ̭i dê diê̒w va̒ chấn bi̭ xă̭n xa̒ng hô̭ dê, chôổng mươ lṷ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính năm 2019.  Thew rỉ riêng kác diḙ̂ fương kỏ kôông chi̒nh hô̒ thwí lơ̭i, dê, ke̒, UBND tính chí da̭w kâ̒n chú dôô̭ng tố chức kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ an twa̒n kuố kôông chi̒nh; xâi zư̭ng fương ản tích dác thích hơ̭p, ha̭n chể tích dác kác hô̭ hư hoóng, thuổng kấp. Chú dôô̭ng fương ản dám báw an twa̒n kôông chi̒nh va̒ zân kư vu̒ng ha̭ zu, khởm kiḙ̂n to̒n kác BCHFCTT&TKCN kôông chi̒nh dớ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá wiḙ̂c dám báw an twa̒n cho kôông chi̒nh tlước, tloong va̒ khâw muô̒ lṷ.


 
Kôông chi̒nh xướ chươ̭, nơng kấp dươ̒ng va̒ ngâ̒m xỏm Kwêl Kho, xa̭Tủ Xơn (Kim Bôi) ản dấi leenh tiển dô̭ thi kôông, dám báw an twa̒n tlước muô̒ mươ lṷ

Wê̒l khả Xớ NN&PTNT, dôô̒ng chỉ Châ̒n Kuốc Twán, Chi Kṷc tlươ̒ng Chi kṷc Thwí lơ̭i cho mắt: Lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT da̒ chí da̭w kác dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ liên kwan chiến khai kwiết liḙ̂t, hiḙ̂w kwá Chí thi̭  xổ 03/CT-UBND kuố UBND tính. Bớ dâ̒w khảng 4 dêểnh ka̭ ni̒, Xớ tố chức kác do̒n di kiếm tla, dôn dôốc kôông tá PCTT va̒ dám báw an twa̒n kôông chi̒nh dê diê̒w, hô̒ dâ̭p tlước muô̒ mươ lṷ ta̭i kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ Kôông ti TNHH MTV Khai thác kôông chi̒nh thwí lơ̭i. Ni la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ta̭i thơ̒i diếm ni̒, kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác thwí lơ̭i va̒ FCTT, dám báw an twa̒n cho kôông  chi̒nh va̒ ngươ̒i zân tloong muô̒ mươ lṷ, bớ rỉ ha̭n chể thấp nhất mức dô̭ thiḙ̂t ha̭i zo thiên tai gâi tha.

Tlong 2 năm 2017 – 2018, ti̒nh hi̒nh thiên tai ziển biển fức ta̭p da̒ gâi ánh hướng nă̭ng nê̒ we̒l ngươ̒i va̒ ta̒i xán. Tloong rỉ nhê̒w kôông chi̒nh thwí lơ̭i da̒ hư hoóng, thuổng kấp ngiêm tloo̭ng, dă̭ch tha thắch thức vởi kôông tác FCTT&TKCN tloong muô̒ mươ lṷ năm năi. Thew Tlung tâm Zư̭ bảw Khỉ tươ̭ng Thwí văn Kuốc za: Twi muô̒ mươ lṷ năm năi dêểnh muô̭n hơn xo tlung bi̒nh nhe̒w năm, kác doḙ̂ fương kâ̒n chú dôô̭ng dê̒ foo̒ng kác hiḙ̂n tươ̭ng thơ̒i tiết ngwi hiếm nhơ zôông, khét, lôốc, tle chưở... tloong thơ̒i ki̒ zaw muô̒ bớ nướ kuổi khảng  3 dêểnh khảng 5. Dă̭c biḙ̂t ngwi kơ xwất hiḙ̂n lṷ nhó tlêênh kác khôông hỏl khu vư̭c Bắc Bô̭, dính lṷ ớ kác khôông ớ mức bảw dôô̭ng 1 hwă̭ch zưởi bảw dôô̭ng 1. Zư̭ bảw tloong muô̒ mươ năm 2019 kỏ khá năng xwất hiḙ̂n 10 – 12 kơn ba̭w va̒ áp thấp nhiḙ̂t dởi hwa̭t dôô̭ng tlêênh khu vư̭c biến Dôông. Tloong rỉ kỏ 4 – 5 kơn ba̭w ánh hướng dêểnh dất liê̒n nước ha. Nhửng thôông tin kwan tloo̭ng ni̒ da̒ ản kác diḙ̂ fương kâ̭p nhâ̭t, bớ rỉ chú dôô̭ng chiến khai kấp bắch kác fương ản FCTT&TKCN tlêênh diḙ̂ ba̒n.

                                                                                 Thu Chang


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.

Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.