(HBDT) – La̭c Thi̭nh la̒ xa̭ dang kỉ dích NTM kuố hwiḙ̂n Iên thwí. Dêểnh ka̭ ni̒, xa̭ da̒ da̭t 13/13 tiêw chỉ wê̒l xâi zư̭ng NTM. Kác tiêw chỉ chươ da̭t la̒ zaw thôông, thwí lơ̭i, kơ xớ vâ̭t chất văn hwả, i tể, anh ninh châ̭t tư̭. Ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw kuô̭c, xư̭ dôô̒ng loo̒ng kuố ngươ̒i zân, La̭c Thi̭nh dang nổ lư̭c hwa̒n thiḙ̂n kác tiêw chỉ ko̒n la̭i dớ kản dích NTM baw kuổi năm năi.


Wê̒l La̭c Thi̭nh hôm năi, thẩi nhơ xa̭ khwác lêênh mêê̒nh tẩm ảw mởi wê̒l xư̭ dối thăi kuố vu̒ng kwê dang ngă̒i ka̭ng khới xắc. Dơ̒i khôổng nhân zân ản nơng lêênh dảng kế. Hết năm 2018, thu nhâ̭p bi̒nhkwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 31,5 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 6,39%. Thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng NTM , La̭c Thi̭nh da̒ chiến khai xâi zư̭ng ku̒ng nhơ vớ rôô̭ng kác mô hi̒nh kinh tể mởi dớ nhân tha ziḙ̂n rôô̭ng. Xa̭ dấi meḙnh kôông tác kái ta̭w vươ̒n ta̭p, zô̒n diê̒n, dối thướ, áp zṷng KHKT baw xán xwất, chăn ruôi. Kỏ ziḙ̂n tích tlôông miể lởn, ka̭ ni̒ xa̭ dang thư̭c hiḙ̂n liên kết xán xwất vởi nha̒ mẳi miể dươ̒ng Viḙ̂t Da̒i, dang tư̒ng bước hi̒nh thă̒nh kác mô hi̒nh xán xwất, chăn ruôi za xúc, za kâ̒m. Kôông tác da̒w ta̭w ngê̒, chiến zaw KHKT cho ngươ̒i zân ản diḙ̂ fương dă̭c biḙ̂t kwan tâm.


Kôông chi̒nh nha̒ văn hwả tlung tâm xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) dang tloong zai dwa̭n hwa̒n thiḙ̂n

Nha̒ văn hwả tlung tâm xa̭ dang hwa̒n thiḙ̂n kỏ tôống mức dâ̒w tư 3,5 tí dôô̒ng, tloong rỉ vổn Nha̒ nước 2/7 tí dôô̒ng, zân doỏng kóp 800 tliḙ̂w. Twi nhiên khu thế thaw tlung tâm xa̭ chươ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng. Xa̭ chươ kỏ diếm bui chơi, zái chỉ cho kon rét va̒ ngươ̒i kha̒. Tí lḙ̂ thôn bán kỏ nha̒ văn hwả mới da̭t 60%. Xa̭ kỏ 1 tla̭m i tể mới ản dâ̒w tư xâi zư̭ng 5 tí dôô̒ng va̒ xa̭ da̒ ản kôông nhâ̭n da̭t chấn kuốc za wê̒l i tể. Wiḙ̂c vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za BHIT tư̭ ngiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, tí lḙ̂ tham za mới da̭t 53,49%. Xa̭ tích kư̭c tiên hciê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za BHIT dớ dath 85% thew kwi di̭nh. Kôông tác vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng ản kwan tâm, 98% hô̭ zân tloong xa̭ ản xứ zṷng dác xinh hwa̭t hơ̭p vḙ̂ xinh. Xa̭ kỉ hơ̭p dôô̒ng thu gom rác thái vởi HTX môi tlươ̒ng Bi̒nh Minh Xanh thu gom, xứ rỉ rác thái kuố 15 thôn, xỏm tloong diḙ̂ ba̒n to̒n xa̭. Hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ luôn ản kúng kổ va̒ fát chiến.

Tlaw dối kơ̒ng dâ̒n tôi, dôô̒ng chỉ Bu̒i Ngo̭c Lương, Chú ti̭ch UBND xa̭ khắng di̭nh: Thă̒nh kôông kuố xa̭ La̭c Thi̭nh tloong xâi zư̭ng NTM la̒ fát hwi khức meḙnh do̒n kết tloong kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân. Nhơ̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể zân chú, kôông khai, minh bă̭ch, nhân zân da̒ tham za tích kư̭c, doỏng kóp xâi zư̭ng kôông chi̒nh, zoong la̭i ziḙ̂n ma̭w mởi cho xa̭

Thơ̒i zan dêểnh, mă̭c zu̒ ko̒n khỏ khăn, nhửng vởi xư̭ kwan tâm, hổ chơ̭ kuố kác kấp, ngă̒nh, xa̭ da̒ xâi zư̭ng chi̒nh kṷ thế dớ thảw gơ̭ tư̒ng tiêw chỉ. Nhửng tiêw chỉ kâ̒n ta̒i chỉnh thi̒ bảw kảw vởi UBND hwiḙ̂n bổ chỉ vổn va̒ hwi dôô̭ng nhân zân doỏng kóp. Nhửng tiêw chỉ ó kâ̒n ta̒i chỉnh thi̒ tiếp tṷc dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n dêểnh ngươ̒i zân dớ ta̭w xư̭ dôô̒ng thwâ̭n tloong thư̭c hiḙ̂n. Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ La̭c Thi̭nh xḙ fát hwi nô̭i lư̭c dớ kản dích NTM dủng hḙn va̒ tiếp tṷc do̒n kết, zư̭ vưng va̒ nơng kaw hơn nươ̭ chất lươ̭ng kác tiêw chỉ NTM da̒ da̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC


Mùa dổi ở Chí Đạo

(HBĐT) - Mùa dổi ở Chí Đạo

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.