(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.


Kôông nhân Diḙ̂nlư̭c Kaw Fong xứ li khách fṷc xư̭ kổ diḙ̂nkhâw mươ ba̭w.

Diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 3 kô̭t diḙ̂n bi̭ lé, tlôốc, 7 kô̭t ha̭ áp bi̭ ngiêng, hoóng 2 xử, 20m râi ha̭ áp, 6/24 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng. 2 xử bi̭ bế ta̭i kô̭t diḙ̂n tlung thể xổ 5, lô̭ 373.E19.1 nhảnh xỏm Bủm, xa̭ Ân Ngiḙ̂ va̒ kô̭t diḙ̂n tlung thể xổ 2 nhảnh TBA kâl xăng Iên Ngiḙ̂p, xa̭ Iên Ngiḙ̂p ku̒ng lô̭ 373.E19.1 dơn vi̭ da̒ khác fṷc thăi xử tloong ngă̒i. Xổ kôông tơ bi̭ chẳl zo dác lṷ lêênh ngâ̭p, dơn vi̭ tiển ha̒nh thăi kôông tơ mởi ngăi tloong ngă̒i 4/8. Ôông Bu̒i Văn Biên, Zảm dôốc Xớ Diḙ̂n lư̭c La̭c Xơn cho mắt: Tloong va̒i ngă̒i dêểnh, Diḙ̂n lư̭c La̭c Xơn tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kôông tác khắc fṷc, thăi thể môô̭ch xổ kô̭t diḙ̂n bi̭ lé, tlôốc, dớ dám báw chăng dớ wiḙ̂c kấp diḙ̂n bi̭ kách do̭n.

Ta̭i hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 1 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 5 kô̭t diḙ̂n ha áp va̒ 2 cô̭t kaw áp bi̭ ngiêng. Dơn vi̭ khấn chương xứ lỉ kác xư̭ kổ, dám báw kấp diḙ̂n ốn di̭nh kho kheéch ha̒ng. Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ 1 TBA bi̭ hoóng, 1 kô̭t diên ha̭ áp bi̭ tlôốc, 2 kô̭t ha̭ áp, 1 kô̭t kaw áp bi̭ ngiêng. Dơn vi̭ hwi dôô̭ng to̒n thế kản bô̭, kôông nhân viên xứ lỉ xư̭ kổ, dê̒ kaw kôông tác chổng thiên tai, ó dớ kheéc ha̒ng bi̭ ánh hướg nhê̒w.

Thiḙ̂t ha̭i dổi vởi lưởi diḙ̂n fân fổi zo ánh hướng kơn ba̭w xổ 3 ản Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh thôổng kê ước khwáng 950 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông ti da̒ khởm năm rbắt ti̒nh hi̒nh, tlư̭c tiếp thuổng kác dơn vi̭, hiḙ̂n tlươ̒ng kiếm tla, dớ dôn dôốc kôông tác khắc fṷc hâ̭w kwá. Thew dôô̒ng chỉ Lương Văn Fương, Fỏ Zảm dôốc Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh, ziển biển mươ ba̭wxổ 3 nỏi riêng va̒ ti̒nh hi̒nh muô̒ mươ da̒ ản nga̒nh Diḙ̂n lư̭c lư̒ng tlước, dôô̒ng thơ̒i kỏ chấn bi̭ chu dảw mo̭i mă̭t dớ ửng fỏ khi̒ mươ to, lṷ lṷt xắi tha. Khác fṷc leenh nhất nhửng thiḙ̂t ha̭i, xư̭ kổ lưởi diḙ̂n zo thiên tai gâi tha, dám báw kung kấp diḙ̂n cho kôông tác foo̒ng chổng thiên tai, dám báw kung kấp diḙ̂n cho to̒n tính.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.