(HBDT) – Za̒nh zái nhất kuô̭c thi ỉ tướng khới ngiḙ̂p xảng ta̭w tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, năm 2019, zư̭ ản "Zu li̭ch chái ngiḙ̂m 4K Hapy Farm” kuố nhỏm tác zá Dinh Thể Ngư̭ Tôn, Dinh Minh Kwỉ, Dinh Thi̭ Lwan, hwiḙ̂n Lương Xơn dớ la̭i ẩn tươ̭ng dă̭c biḙ̂t wê̒l xư̭ kwiết tâm, bứt fả, tha̒nh kôông kuố môô̭ch ỉ tướng da̒ ản chiến khai ba̒i bán, khwa hoo̭c, kỏ hiḙ̂w kwá thư̭c tểDinh Thể Ngư̭ Tôn, Tlướng nhỏm chiê xé: Kết hơ̭p ha̒i hwa̒ zươ̭ xán xwất nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw va̒ zu li̭ch chái ngiḙ̂m la̒ ỉ tướng ó mởi. Nhỏm kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản "Zu li̭ch chái ngiḙ̂m 4K Happy Farm” thew kắch la̒ mởi fu̒ hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n kuố diḙ̂ fương va̒ nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng. Fáp nhân la̒ hơ̭p tác xa̭ dă̭ch chṷ xớ ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi, xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) – vu̒ng dất kỏ nhê̒w lơ̭i thể dớ dớ fát chiến nôông ngiḙ̂p kết hơ̭p zu li̭ch, khânh tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, kách tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, zaw thôông thwâ̭n tiḙ̂n... Zư̭ ản ko̒n nhâ̭n ản kơ chể, chỉnh xắch ưw da̭i, miḙ̂n thể va̒ zám 50% thiê̒n thê dất cho 5 năm tiếp thew... Dỏ la̒ nhửng diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho zư̭ ản tha̒nh kôôngBớ khảng 5/2019, Hapy Farm da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n xán xwất vởi kác xán fấm chú iểw la̒ kác lo̭i thâw ăn lả ta̭i kác keẻnh dôô̒ng mâ̭w lởn nă̒m ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi vởi khwáng 40 hô̭ tham za.

Tlêênh ziḙ̂n tích 4,68ha, zư̭ ản ản xâi zư̭ng vởi mṷc tiêw kṷ thế, gô̒m mṷc tiêw bẳn ha̭n va̒ za̒i ha̭n. Mṷc tiêw bẳn ha̭n, zư̭ ản áp zṷng KHKN baw xán xwất nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw kết hơ̭p thu hút kheéch zu li̭ch la̒ kác dwa̒n hoo̭c xinh, za di̒nh wê̒l Happy Farm zu li̭ch chái ngiḙ̂m. Bớ kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ kóp fâ̒n zoong la̭i hiḙ̂w kwá wê̒l mă̭t xa̭ hô̭i cho diḙ̂ fương, zúp zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nư̭, doỏng kóp baw ngân xắch, báw tô̒n, zư̭ zi̒n nét văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng. Mṷc tiêw za̒i ha̭n, zư̭ ản vớ rôô̭ng kwi mô dớ Happy Farm tlớ thee̒nh diḙ̂ chí zu li̭ch xổ 1 khu vư̭c fỉể Bắc.

Bớ mṷc tiêw kṷ thế, khảng 5/2019, Happy Farm chiến khai xán xwất  xám fấm chú iểw la̒ kác lo̭i thâw ăn lả áp zṷng kông ngḙ̂ khỉ kanh, thươ̒i tiết kiḙ̂m thew hưởng keẻnh dôô̒ng mâ̭w lởn ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi kỏ 40 hô̭ tham. Ziḙ̂n tích kanh tác 2,75ha, năng xwất tlung bi̒nh da̭t 10 tẩn/ha. Bước dâ̒w thi̭ tlươ̒ng da̒ dỏn nhâ̭n xán fấm thâw an twa̒n kuố Happy Farm. Zư̭ ản ko̒n chiến khai môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: zươ lưở Nhâ̭t Bán, ka̒ chuô ngoo̭ch. Zư̭ kiển 6 khảng kuổi năm da̭t xán lươ̭ng 167,9 tẩn, tương dương zwanh thu 1,7 tí dôô̒ng.

Tlướng nhỏm chiê xé thêm: Zư̭ ản da̒ fân tích thi̭ tlươ̒ng, tỉnh ka̭nh chanh vởi kác tlang tla̭i khác, bớ rỉ dươ tha báng zả hơ̭p lỉ dớ thư̭c hiḙ̂n chiển lươ̭c thâm nhâ̭p thi̭ tlươ̒ng. Zư̭ ản da̒ xâi zư̭ng môô̭ch chiển lươ̭c xúc tiển hwa̭t dôô̭ng kwáng kảw nhơ: lâ̭p website kuố Happy Farm, lâ̭p fanpage tlêênh Facebooc, ta̭w kác video kwáng kảw...

Xác di̭nh Happpy Farm la̒ tố hơ̭p zi̭ch vṷ zoong la̭i lơ̭i ích cho ngươ̒i zân va̒ kôô̭ng dôô̒ng, lể ngươ̒i nôông zân la̒ tlung tâm va̒ dê̒ kaw nét văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng, zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát hwi nhửng nét văn hwả hiḙ̂n kỏ. Ka̭ ni̒ zư̭ ản da̒ thư̭c hiḙ̂n xoong mă̭t bă̒ng kwi hwă̭ch  ba̭i dô̭ xe, khu vư̭c zan chơ̭ kwê, khu bui chơi, khu cái ngiḙ̂m la̒ kánh xát, nôông zân, bô̭ dô̭i..., khu vư̭c khôông zan văn hwả Mươ̒ng, khu vư̭c check-in, khu mô hi̒nh k ngḙ̂ kaw tlôông thâw bă̒ng fương fáp khỉ kanh, khu chái ngiḙ̂m za di̒nh la̒ nôông zân va̒ khu xán xwất thâw an twa̒n...


Hô̒ng Zwiên.


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.

Ngân ha̒ng bo̒ tlaw kơ hô̭i cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Chương chi̒nh "Ngân ha̒ng bo̒” ản T.Ư Hô̭i Chư thâ̭p dó (CTD) Viḙ̂t Nam chiến khai bớ năm 2010, vởi mṷc tiêw zúp kác za di̒nh hwa̒n kắnh khỏ khăn th kwa hi̒nh thức chơ̭ zúp bo̒ xinh xán. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, chương chi̒nh da̒ tlaw ha̒ng tlăm kon bo̒ zôổng cho ngươ̒i nge̒w, hwa̒n kắnh khỏ khăn, zúp ba̒ kon fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w.