(HBDT) – Za̒nh zái nhất kuô̭c thi ỉ tướng khới ngiḙ̂p xảng ta̭w tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, năm 2019, zư̭ ản "Zu li̭ch chái ngiḙ̂m 4K Hapy Farm” kuố nhỏm tác zá Dinh Thể Ngư̭ Tôn, Dinh Minh Kwỉ, Dinh Thi̭ Lwan, hwiḙ̂n Lương Xơn dớ la̭i ẩn tươ̭ng dă̭c biḙ̂t wê̒l xư̭ kwiết tâm, bứt fả, tha̒nh kôông kuố môô̭ch ỉ tướng da̒ ản chiến khai ba̒i bán, khwa hoo̭c, kỏ hiḙ̂w kwá thư̭c tểDinh Thể Ngư̭ Tôn, Tlướng nhỏm chiê xé: Kết hơ̭p ha̒i hwa̒ zươ̭ xán xwất nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw va̒ zu li̭ch chái ngiḙ̂m la̒ ỉ tướng ó mởi. Nhỏm kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản "Zu li̭ch chái ngiḙ̂m 4K Happy Farm” thew kắch la̒ mởi fu̒ hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n kuố diḙ̂ fương va̒ nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng. Fáp nhân la̒ hơ̭p tác xa̭ dă̭ch chṷ xớ ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi, xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) – vu̒ng dất kỏ nhê̒w lơ̭i thể dớ dớ fát chiến nôông ngiḙ̂p kết hơ̭p zu li̭ch, khânh tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, kách tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, zaw thôông thwâ̭n tiḙ̂n... Zư̭ ản ko̒n nhâ̭n ản kơ chể, chỉnh xắch ưw da̭i, miḙ̂n thể va̒ zám 50% thiê̒n thê dất cho 5 năm tiếp thew... Dỏ la̒ nhửng diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho zư̭ ản tha̒nh kôôngBớ khảng 5/2019, Hapy Farm da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n xán xwất vởi kác xán fấm chú iểw la̒ kác lo̭i thâw ăn lả ta̭i kác keẻnh dôô̒ng mâ̭w lởn nă̒m ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi vởi khwáng 40 hô̭ tham za.

Tlêênh ziḙ̂n tích 4,68ha, zư̭ ản ản xâi zư̭ng vởi mṷc tiêw kṷ thế, gô̒m mṷc tiêw bẳn ha̭n va̒ za̒i ha̭n. Mṷc tiêw bẳn ha̭n, zư̭ ản áp zṷng KHKN baw xán xwất nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw kết hơ̭p thu hút kheéch zu li̭ch la̒ kác dwa̒n hoo̭c xinh, za di̒nh wê̒l Happy Farm zu li̭ch chái ngiḙ̂m. Bớ kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ kóp fâ̒n zoong la̭i hiḙ̂w kwá wê̒l mă̭t xa̭ hô̭i cho diḙ̂ fương, zúp zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nư̭, doỏng kóp baw ngân xắch, báw tô̒n, zư̭ zi̒n nét văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng. Mṷc tiêw za̒i ha̭n, zư̭ ản vớ rôô̭ng kwi mô dớ Happy Farm tlớ thee̒nh diḙ̂ chí zu li̭ch xổ 1 khu vư̭c fỉể Bắc.

Bớ mṷc tiêw kṷ thế, khảng 5/2019, Happy Farm chiến khai xán xwất  xám fấm chú iểw la̒ kác lo̭i thâw ăn lả áp zṷng kông ngḙ̂ khỉ kanh, thươ̒i tiết kiḙ̂m thew hưởng keẻnh dôô̒ng mâ̭w lởn ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi kỏ 40 hô̭ tham. Ziḙ̂n tích kanh tác 2,75ha, năng xwất tlung bi̒nh da̭t 10 tẩn/ha. Bước dâ̒w thi̭ tlươ̒ng da̒ dỏn nhâ̭n xán fấm thâw an twa̒n kuố Happy Farm. Zư̭ ản ko̒n chiến khai môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: zươ lưở Nhâ̭t Bán, ka̒ chuô ngoo̭ch. Zư̭ kiển 6 khảng kuổi năm da̭t xán lươ̭ng 167,9 tẩn, tương dương zwanh thu 1,7 tí dôô̒ng.

Tlướng nhỏm chiê xé thêm: Zư̭ ản da̒ fân tích thi̭ tlươ̒ng, tỉnh ka̭nh chanh vởi kác tlang tla̭i khác, bớ rỉ dươ tha báng zả hơ̭p lỉ dớ thư̭c hiḙ̂n chiển lươ̭c thâm nhâ̭p thi̭ tlươ̒ng. Zư̭ ản da̒ xâi zư̭ng môô̭ch chiển lươ̭c xúc tiển hwa̭t dôô̭ng kwáng kảw nhơ: lâ̭p website kuố Happy Farm, lâ̭p fanpage tlêênh Facebooc, ta̭w kác video kwáng kảw...

Xác di̭nh Happpy Farm la̒ tố hơ̭p zi̭ch vṷ zoong la̭i lơ̭i ích cho ngươ̒i zân va̒ kôô̭ng dôô̒ng, lể ngươ̒i nôông zân la̒ tlung tâm va̒ dê̒ kaw nét văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng, zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát hwi nhửng nét văn hwả hiḙ̂n kỏ. Ka̭ ni̒ zư̭ ản da̒ thư̭c hiḙ̂n xoong mă̭t bă̒ng kwi hwă̭ch  ba̭i dô̭ xe, khu vư̭c zan chơ̭ kwê, khu bui chơi, khu cái ngiḙ̂m la̒ kánh xát, nôông zân, bô̭ dô̭i..., khu vư̭c khôông zan văn hwả Mươ̒ng, khu vư̭c check-in, khu mô hi̒nh k ngḙ̂ kaw tlôông thâw bă̒ng fương fáp khỉ kanh, khu chái ngiḙ̂m za di̒nh la̒ nôông zân va̒ khu xán xwất thâw an twa̒n...


Hô̒ng Zwiên.


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.