(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.


Lảnh da̭w HTX Zương Nam, xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí tlaw dối vởi tha̒nh viên HTX wê̒l ki̭ thwâ̭t chăm xoóc kâl kam dám báw an twa̒n thư̭c fấm

Khâw nhê̒w năm lăn lô̭n vởi ngê̒ nôông, xán xwất thiểw kwi kú, manh mủn, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ chăng ốn di̭nh, eenh Zương Ngo̭c Chức ấp ú ỉ tướng thee̒nh lâ̭p HTX dớ chiến bớ xán xwất lé loi tha̒nh xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p chung, hiḙ̂w kwá kaw. Thew rỉ, 8 tha̒nh viên kỏ chung xi ngi̭ da̒ tư̭ ngwiḙ̂n tṷ ho̭p. Khảng 6/2017, HTX Zương Nam chỉnh thức ản tha̒nh lâ̭p di baw hwa̭t dôô̭ng zo eeng Zương Ngo̭c Chức la̒ zảm dôốc. Nga̒nh ngê̒ chỉnh la̒ tlôông, kinh zwanh xán fấm kâl ăn tlải kỏ mủ, tlôông che̒, tôống ziḙ̂n tích 13ha, tloong rỉ 8 ha kam zôổng CS1, 4 ha bưới kác lo̭i, nhất la̒ bướ Ziḙ̂n va̒ 1 ha che̒.

Bớ khi̒ di baw hwa̭t dôô̭ng, HTX luôn ản kác kấp, kác nga̒nh kwan tâm, úng hô̭. Tloong rỉ Liên minh HTX tính da̒ hổ chơ̭ 15 tliḙ̂w dôô̒ng. Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên hổ chơ̭ wê̒l ki̭ thwâ̭t, ta̭w diê̒w kiḙ̂n tham za kác lớp tâ̭p hwẩn va̒ tham kwan môô̭ch xổ mô hi̒nh xán xwất – kinh zwanh hiḙ̂w kwá.

Zảm dôốc Zương Ngo̭c Chức chiê xé: Xác di̭nh chất lươ̭ng xán fấm, niê̒m tin kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng la̒ iểw tổ kwiết di̭nh dêểnh xư̭ fát chiến bê̒n vưng kuố HTX, zo thể tloong kwi chi̒nh chăm xoóc kâl tlôô̒ng, nhất la̒ kâl kam, kác tha̒nh viên luôn koi tloo̭ng xán xwất xă̭ch, ha̭n chể xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t. Dớ ruôi kâl kam xinh tlướng tốt, cho năng xwất kaw, kác tha̒nh viên thươ̒ng xwiên cho kam "ăn” dâ̭w tương va̒ zu̒ng chể fấm xinh hoo̭c như ngâm kú kơng, tói, ớt fun cho kâl dớ foo̒ng tlư̒ khu bêḙ̂nh.

Vṷ năm 2018, ziḙ̂n tích kinh zwanh kuố HTX Nam Zương da̭t xán lươ̭ng 100 tẩn kam tlải dám baw an twa̒n thư̭c fấm kung kấp cho thi̭ tlươ̒ng thú dô va̒ baw kác xiêw thi̭ lởn nhơ BigC, Lotte... Tôống zwanh thu HTX da̭t tlêênh 4 tí dôô̒ng, thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ 5 – 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. HTX Nam Zương ản Liên minh HTX tính kôông nhâ̭n la̒ diến hi̒nh tiên tiên tiển.

Năm năi thơ̒i tiết ziển biển bất thươ̒ng, ánh hướng dêểnh xán xwất, HTX zư̭ kiển thu tlêênh 100 tẩn kam tlải, ka̭ ni̒ da̒ kỏ môô̭ch xổ kôông ti ớ Ha̒ Nô̭i liên kết dă̭ch haa̒ng. Bớ hiḙ̂w kwá zoong la̭i, vươ̒ rô̒i da̒ kỏ thêm 2 thă̒nh viên tư̭ ngwiḙ̂n baw HTX. Tloong thơ̒i zan dêểnh dâ̒n tôi kỏ hưởng fát chiến thêm tha̒nh viên va̒ dươ to̒n bô̭ ziḙ̂n tích kam kố HTX tlôông thew kwi chi̒nh VietGAP. Dâ̒n tôi moong muổn kác kấp, ngă̒n kwan tâm kỏ chỉnh xắch ưw da̭i dâ̒w tư, zúp HTX thwâ̭n lơ̭i hơn tloong xán xwất, kinh zwanh” - Zảm dôốc Zương Ngo̭c Chức chiê xé

Thu Hiê̒n


KÁC TIN KHÁC


Chiến dối tlêênh 1.500ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, ngă̒nh NN&FCNT da̒ dôn dôốc kác diḙ̂ fương tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xán xwất. Tloong zai dwa̭n 2018 - 2020, to̒n tính da̒ zô̒n dối ản 2.057,5 ha, bước dâ̒w khắc fṷc ản tính tlaa̭ng mănh mủn wê̒l dôô̒ng na̒ kuố kác hô̭i viên.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.

Nơơng kaw năng lư̭c thích ửng cho hơ̭p tác xa̭ tlước zi̭ch bêḙ̂nh va̒ biển dối khỉ hâ̭w

(HBDT) – Biển dối khỉ hâ̭w va̒ da̭i zi̭ch Covid-19 ánh hướng nhê̒w dêểnh hwa̭t dôô̭ng xán xwất kinh zwănh (XXKZ) kuố khu vư̭c kinh tể tâ̭p thế (KTTT), hơ̭p tác xa̭ (HTX). Dớ vươ̭t kwa khỏ khăn, thắch thức kác tố hơ̭p tác (THT), HTX da̒ chú dôô̭ng thi̒m kiểm zái fáp liên kết kôô̒ng kha̒ dớ tiêw thṷ xán fấm. Twi nhiên kác zái fáp maang tỉnh thích ngi ta̭m thơ̒i, chươ dô̭t fả, lô za̒i.

Zwănh thu kuố kác zwănh ngiḙ̂p tloong khu kôông ngiḙ̂p ước ước da̭t 8.154 tí dôô̒ng

(HBDT) – Kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chi̒ ni̒ kỏ 102 zư̭ ản dâ̒w tư da̒ ản kấp fép; tloong rỉ kỏ 27 zư̭ ản dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống xổ vổn dăng kỉ 527,35 tliḙ̂w USD va̒ 75 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước, tôống vổn dâ̒w tư dăng kỉ tlêênh 10.838 tí dôô̒ng.