(HBDT) – Khi̒ mắt mṷc dích chiến thăm kuố tôi, ôông Ha̒ Minh Thiết, Chú ti̭ch Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) tươi kươ̒i: "“Chiḙ̂n tỉ kỏ chi to tát dảng dớ rằng no! Tôi thẩi ni là wiễc mêềnh kần fái là cho chỉnh kon chẩw mêềnh, cho bà kon tloong xỏm, tloong xã kuố mêềnh cho rêênh tôi vâ̭n dôô̭ng ủn eenh, ho̭ ha̒ng dê̒w tham za…. "


Hal ôông ba̒ Ha̒ Minh Thiết khôổng zán zi̭ tloong kăn nha̒ dơn xơ ớ xỏm Nảm, kắch chăng xa tlươ̒ng TLHKX xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw)

Chiḙ̂n ma̒ ôông Ha̒ Ma̭nh Thiết bô̭ "chăng kỏ chi to tát” dỏ chỉnh la̒ chiḙ̂n khânh 10.000m2 ản ôông vâ̭n dôô̭ng za di̒nh, zoo̒ng ho̭ tư̭ ngwiḙ̂n hiển tă̭ng dớ xâi zư̭ng TLHKX xa̭ Xăm Khwe̒. Tlêênh ziḙ̂n tích dất hiển tă̭ng, ngôi tlươ̒ng ản xâi zư̭ng kỏ khuôn viên rôô̭ng ra̭i, khang chang, kwi mô 8 foo̒ng hoo̭c kiên kổ kúng dâ̒i dú nha̒ hiḙ̂w bô̭, kôông chi̒nh fṷ chơ̭ nhơ thư viḙ̂n, foo̒ng i tể....

Thew lơ̒i kế kuố dôông chỉ Ha̒ Thể Hu̒ng, Bỉ thư Dáng wí xa̭ Xăm Khwe̒ tlước ni, xa̭ kỏ tlươ̒ng liên kấp THKX&TLHFT. Thư̭c hiḙ̂n chú chương chiê tắch,to̒n bô̭ kơ xớ vâ̭t chất ản chiến cho tlươ̒ng TLHFT, ko̒n tlươ̒ng TLHK ản dâ̒w tư xâi zư̭ng mởi. Twi nhiên zo thiểw kwi̭ dất dớ xâi tlươ̒ng mởi, cho rêênh xuốt nhê̒w năm kwa, thâ̒i tlo̒nha̒ tlươ̒ng fái di "ma̭nh, nhơ̒’ tlươ̒ng lớp... Khỏ khăn chôô̒ng chất, tloong nhê̒w năm liê̒n chất lươ̭ng zảw zṷc kuố nha̒ tlươ̒ng luôn bi̭ xếp ớ nhỏm kuổi hwiḙ̂n.

"Tlong khi̒ khỏ khăn rỉ, nha̒ tlươ̒ng da̒ ản ôông Ha̒ Minh Thiết, khi̒ rỉ la̒ Chú ti̭ch Mă̭t tlâ̭n tố kwuốc (MTLTKW) xa̭ dă̭chvẩn dê̒ vâ̭n dôô̭ng ủn eenh tloong ho̭ chiến mô̒ má tố tiến, tư̭ ngwiḙ̂n hiển to̒n bô̭ dất ngiḙ̂ chang kuố zoo̒ng ho̭ kỏ ziḙ̂n tích khânh 10.000m2 dớ xâi zư̭ng tlươ̒ng hoo̭c’ – Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Dáng wí xa̭ chiê xé. Wiêch hiển dất kuố zoo̒ng ho̭ Ha̒ da̒ ta̭w khức lan twá meḙnh. Noi kương ôông Thiết va̒ zoo̒ng ho̭, nhê̒w hô̭ tloong xa̭ da̒ tư̭ ngwiḙ̂n hiển dất xâi kác kôông tli̒nh ha̭ thơơ̒ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dươ Xăm Khwe̒ da̭t chấn NTM năm 2019, khởm hơn 1 năm xo ku̒ng dkể hwă̭ch dê̒ tha.

"Ban dâ̒w ủn eenh fán dổi kwiết liḙ̂t lẳm, tôi fái lể kwiê̒n la̒ tlướng ho̭ dớ tố chức ho̭p ho̭ ba̒n wê̒l wiḙ̂c ni̒...” ôông Ha̒ Minh Thiết bô̭ la̭i. Nhê̒w bâ̭n ho̭p ho̭ dê̒w thất ba̭i, Chăng ngăi úng hô̭ ôông. Thew kwan niḙ̂m kuố mo̭l Thải, wiḙ̂c dôô̭ng cha̭m dêểnh dươ̭c dươ̭c mô̒ má la̒ kẩm ki̭, zoo̒ng ho̭ Ha̒ i thể vâ̭i.

Ó chản nán, thất voo̭ng, ôông zoong chiḙ̂n kuố nhê̒w dưở tét fái dá rớ wiḙ̂c hoo̭c hee̒nh vi̒ ó kỏ tlươ̒ng ma̒ dêểnh hoo̭c. Măl la̒ kỏ ngươ̒i thẩi ản tâm tlảng kuố ôông. Dâ̒w tiên la̒ mḙ̂ dé, khâw rỉ la̒ ủn ma̭ng, chủ bác… Iểng va̒ hiếw râ̒n rân chiến xang ủng hô̭ ôông. Zoo̒ng ho̭ ha̒ ớ Xăn Khwe̒ da̒ thôổng nhất zi zơ̒i mô̒ má, hiển tă̭ng to̒n bô̭ khu dất khânh 10.000m2 di diḙ̂ fương xâi zư̭ng tlươ̒ng hoo̭c.

Khâw khi nhâ̭n fâ̒n dất, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ bảw kảw UBNZ hwiḙ̂n chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngăi wiḙ̂c khới kôông xâi zư̭ng tlươ̒ng hoo̭c baw năm 2010. Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2011 -–2012 ngôi tlươ̒ng mởi ản xâi xoong, zoong la̭i niê̒m bui lởn cho thâ̒i tlo̒ nha̒ tlươ̒ng.

Thâ̒i zảw Ha̒ Văn Thwâ̭n, Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng TLHKX Xăm Khwe̒ chiê xé: Kơ xớ vâ̭t chất kuố nha̒ tlươ̒ng ka̭n ni̒ dám báw tốt cho wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p, re̒n liḙ̂n kuố khânh 380 hoo̭c xinh la̒ kon em tloong xa̭. Kản bô̭, zảw viên iên tâm kôông tác, chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng tư̒ng bước ản nơơng kaw. Va̒i năm kwa chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng liên tṷc ản nơơng kaw, da̒ kỏ hoo̭c xinh zói kấp tính, kấp hwiḙ̂n, dă̭c biḙ̂t nha̒ tlươ̒ng chăng kỏ hoo̭c xinh dá hoo̭c… Dâ̒w năm hoo̭c 2017 – 2018 tlươ̒ng TLHKX Xăm Khwe̒ vinh zư̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chấn kwuốc za.

Bớ rỉ dêểnh chi̒ ni̒, nha̒ tlươ̒ng luôn fát hwi thă̒nh tích, luôn nôơng kaw hiḙ̂w kwá ră̭i va̒ hoo̭c dớ xửng dảng la̒ diếm tlảng tloong nê̒n ZZ&DT hwiḙ̂n Mai Châw. Tloong niê̒m bui chung ó thế ó nhắc dêểnh ôông Ha̒ Minh Thiết -–ngươ̒i dâ̒i tâm hwiết da̒ kóp kôông law tlaw dất cho nha̒ tlươ̒ng. Dớ rô̒i bớ ni, dất da̒ ản "zew mâ̒m"” Nhửng mâ̒m non kuố tương lai xḙ hoo̭c ản kắch vươn lêênh xeenh thôốch, tha wa rư̭c rơ̭.

Khảnh An


KÁC TIN KHÁC


Fát hwi hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, zai dwa̭n 2005 – 2020, kác Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) tloong to̒n tính tố chức ản 72.981 lớp, kỏ khânh 5 tliḙ̂w mo̭l tham za hoo̭c tâ̭p. kwa rỉ kóp fâ̒n kúng kổ, fát hwi hiḙ̂w kwá kôông tác fố kâ̭p zảw zṷc TH&THKX; xâi zư̭ng khổi do̒n kết tloong nhân zân.

Foo̒ng chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em: Ră̭i rét kắch tư̭ báw vḙ̂

(HBDT) – Thew bảw kảw kuố Kôông an tính, bớ dâ̒w năm năi, thô̭i fa̭m wê̒l xâm ha̭i fṷ nư̭, tlé em tiếp tṷc za tăng ká wê̒l xổ vṷ va̒ tỉnh chất ngiêm tloo̭ng, dă̭c biḙ̂t nối lêênh ti̒nh tla̭ng tlé em bi̭ xâm ha̭i zo chỉnh ngươ̒i thân kuố mêê̒nh, hă̒nh vi lap la̭i nhê̒w bâ̭n, gâi tốn thương năng nê̒ wê̒l thế chất, tinh thâ̒n kuố tlé